top of page

Sacramenten

Eerste communie

Vormsel

Huwelijk

Boete en verzoening

 

Ziekenzalving en ziekenzegen

Uitvaart

Wijding

 

Doop

Doop

De geboorte van een kindje is een indrukwekkende gebeurtenis. Lang hebben ouders uitgezien naar de komst van hun kindje. Nu het geboren is wordt het met liefde opgenomen in hun gezin en in hun families. De bijzondere ervaringen van zwangerschap en bevalling roepen op hoe bijzonder ons leven is, hoe kostbaar en wonderlijk. Bijna als vanzelf roept de geboorte van een kindje de vraag op naar de betekenis van het leven, de vraag "waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe", de vraag naar God.

 

Niet alleen in de kring van familieleden en vrienden is het nieuwe kindje welkom, ook in de gemeenschap van gelovige mensen. Door het sacrament van de doop wordt een kind (of een volwassene) opgenomen in de gemeenschap rond Jezus Christus.

 

Voor vragen en voor de aanmelding van een doop kunt u contact opnemen met het parochiecentrum.

Eerste communie

Als je in groep 4 van de basisschool zit mag je je Eerste Communie doen.

 

Dat betekent dat je voor de eerste keer, net als de grote mensen in de kerk, mee mag delen en eten van het brood van Jezus. Dat is heel bijzonder.

 

De voorbereiding wordt gedaan vanuit het pastoraal team. Je ontvangt via de basisschool daarover een brief. Daarin staat uitgelegd hoe de  voorbereiding zal gaan.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met het parochiecentrum.

Eerste communie

Vormsel

Bij de geboorte hebben de kinderen het sacrament van de doop ontvangen. Als ouder zult u er bewust voor hebben gekozen om uw kind te laten dopen.
 

Door het doopsel is uw kind opgenomen in de gelovige gemeenschap van christenen. Met uw keuze heeft u uw kind al een bepaalde weg gewezen.

 

Aan het eind van de basisschoolleeftijd gaan kinderen meer en meer hun eigen keuzes maken. Het Sacrament van het Vormsel kan hen daarbij helpen. Helpen om keuzes te maken met kracht en steun van de heilige Geest.

 

De voorbereiding wordt gedaan vanuit het pastoraal team. Je ontvangt via de basisschool daarover een brief. Daarin staat uitgelegd hoe de voorbereiding zal gaan.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met het parochiecentrum.

Huwelijk

Niets is zo natuurlijk dan twee mensen die van elkaar houden en besluiten zich aan elkaar te binden. Zo is het steeds geweest. Zo zal het blijven. Mensen willen met elkaar verder, ze hopen met elkaar gelukkig te worden. Van de paren die trouwen, kiezen velen alleen voor een burgerlijk huwelijk. Zij beloven elkaar voor de ambtenaar van de burgerlijke stand levenslange liefde en trouw.

 

Voor de kerk

Er zijn ook paren die ervoor kiezen hun relatie te bezegelen in een christelijk huwelijk. De vraag om Gods zegen over het huwelijk blijkt voor velen van grote waarde. Sommigen zeggen: we weten dat onze verbondenheid, onze liefde te maken heeft met God. Anderen willen ervaren en laten zien dat ze binnen de gemeenschap trouwen. Trouwen voor de kerk geeft een eigen kleur aan dit feestelijke moment en aan de relatie.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met het parochiecentrum.

Vormsel
Huwelijk

Boete en verzoening

Iedere mens komt in zijn leven voor allerlei keuzes te staan en raakt soms verzeild in moeilijke situaties. Men neemt daarbij ook wel eens beslissingen, of doet dingen, waar men later spijt van heeft. Ieder mens maakt fouten. Daardoor kun je met andere mensen in de knoop raken, maar ook met jezelf en met God.

 

Als dat zo is, kan men in een gesprek met een priester uitspreken wat men graag anders had willen doen. Men kan aangeven hoe men het goed zou willen maken, als dat kan. En als men spijt heeft, kan dat hardop worden gezegd. Daarna geeft de priester namens Jezus aan dat het vergeven wordt, zodat men een nieuwe start kan maken. Mensen krijgen zo een nieuwe kans om het goede te doen.

 

Een afspraak voor een gesprek met een lid van het pastoraal team kan via het parochiecentrum. Als u wilt biechten kunt u een afspraak maken met pastoor Wiel Wiertz of kapelaan Rodrigo Rojas Romero.

Ziekenzalving en ziekenzegen

Als iemand ernstig ziek is of door ouderdom een steeds zwakkere gezondheid krijgt, kan het sacrament van de ziekenzalving of ziekenzegen troost geven. De priester/pastor zalft dan hoofd en handen met chrisma. Door de heilige Geest ontvangt men kracht in een tijd van onzekerheid. Mensen voelen zich zo gesterkt zodat zij beter opgewassen zijn tegen onverwachte wendingen in hun leven. In de kring van familieleden en dierbare vrienden kan het sacrament nog meer betekenis krijgen.

 

Het verdient voorkeur tijdig de afspraak te maken voor een ziekenzalving, zodat de zieke zich er goed op kan voorbereiden, en ook familieleden de zalving kunnen bijwonen.

 

Een afspraak kunt u maken via het parochiecentrum of rechtstreeks met een van de leden van het pastoraal team.

Boete
Ziekenzalving

Uitvaart

Wanneer u een dierbare verliest, stelt u prijs op een goed verzorgde uitvaart. Vanuit de parochie heilige Andreas willen we u zo goed mogelijk van dienst zijn. In onze verschillende geloofsgemeenschappen kan een uitvaart verzorgd worden.

 

Om direct contact te zoeken voor de verzorging van een uitvaart kunt u bellen met de uitvaartwacht: 06 – 20 40 36 10

Dit kan tussen 08.30 en 19.00 uur.

Wijding

Alle gelovigen worden door God - de landeigenaar - naar de wijngaard - de wereld - gestuurd. Met dit beeld uit (Matteüs 20, 1-2) moedigt de Kerk alle gelovigen aan op zoek te gaan naar de eigen roeping en zending in de wereld van alle dag. Het gaat er om, je meer bewust te zijn van de gave en de verantwoordelijkheid die je als gelovige - afzonderlijk en in gemeenschap – hebt voor de zending van de Kerk als geheel. In dit perspectief speelt ook de levensstatus een belangrijke rol. Velen worden geroepen tot het huwelijk, anderen tot een solitair leven. Weer anderen voelen zich aangetrokken tot het ambt van priester of diaken of een aan God toegewijd leven als religieus. Allen worden door Christus uitgenodigd in zijn Naam te zoeken naar een eigen invulling van het profeet, herder en dienaar zijn.

Met vragen en informatie over ‘werken in de kerk’ en roepingen kunt u terecht bij pastoor Wiel Wiertz.

Uitvaart
Wijding
bottom of page