top of page

Organisatie

Onze parochie
Pastoresteam
Parochie-bestuur
Caritas (PCI)
Financiën
Begraaf-plaatsen
Vertrouwens-persoon
Werkgroepen
Parochiekernen

Onze parochie

De parochie heilige Andreas is opgericht op 1 januari 2013. Op deze datum fuseerden de vijf voormalige parochies H. Maria Hemelvaart te Aardenburg, O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Eede, H. Johannes de Doper te Sluis, H. Antonius te Oostburg en Emmanuel te Biervliet tot één nieuwe parochie.

 

Een parochie is meer dan een woongebied; het gaat om verschillende geloofsgemeenschappen die met elkaar een samenhangend geheel vormen onder leiding van een bestuur. Kerk zijn in de wereld van vandaag betekent vooral samenwerken. Deze samenwerking vindt plaats op allerlei niveaus door het pastoraal team en vele vrijwilligers.

Parochie

Pastoresteam

De leden van het Zeeuws-Vlaams pastoresteam kunt u bereiken via het Parochie Centrum te Oostburg.

Het Parochie Centrum is geopend en telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag tussen 13.30 uur – 16.30 uur

via telefoonnummer: 0117-453374 of per e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
 

Voor pastorale noodgevallen en het melden van een uitvaart is er een telefoonwacht. Dit mobiele nummer, 06-20403610, is dagelijks tussen 8.30u en 19.00u bereikbaar, ook in het weekend. De telefoonwacht wordt beheerd door de leden van het pastorale team en enkele vrijwilligers.

 

Pastoresteam voor de drie Zeeuws-Vlaamse parochies

Wiel Wiertz - pastoor en eindverantwoordelijke

tel.: 06-42506424       

e-mail: wwiertz@live.nl

 

Frans van Geyt - pastoraal werker en teamleider

tel.: 0117-493891

e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl

 

Rodrigo Rojas Romero - kapelaan

tel.: 06 – 42250205

e-mail: kapelaan22@gmail.com

 

Marjan Dieleman-Fopma - pastoraal werkster

tel.: 0115-694958

e-mail: marjandieleman@eparochie.nl

 

Ralf Grossert - pastoraal werker

tel.: 0114-343299 of 06-13705137

e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl

 

Katrien Van de Wiele – pastoraal werkster

tel.: 06-41322776

e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl

Embregt Wever – pastoraal werker

tel.: 06 – 54756565

e-mail: embregtwever@gmail.com

Pastorestea

Parochiebestuur

Wiel Wiertz (voorzitter)

tel.: 06-42506424       

e-mail: wwiertz@live.nl
 

Ronald van Quekelberge (vice-voorzitter)

tel.: 06-41228371

e-mail: vicevoorzitter.andreas@gmail.com

Functie: secretaris vacant

e-mail: secretaris.andreas@gmail.com


Veronique van Rie-Posman (penningmeester)

tel.: 06-38538495

e-mail: penningmeester.andreas@gmail.com

Bestuur

Parochiekernen

Bij de start van de nieuwe parochie zijn er vier parochiekerncommissies opgericht. In deze pkc's zijn alle geloofsgemeenschappen uit de parochie vertegenwoordigd. Een pkc organiseert, beheert en onderhoudt de gebouwen en middelen die het parochiebestuur beschikbaar stelt om in de betreffende parochiekern activiteiten te doen plaatsvinden. U kunt hierbij denken aan: - het plaatselijk organiseren en mede verzorgen van alle liturgische bijeenkomsten - het openstellen van het (kerk)gebouw voor activiteiten, ontvangst van personen en ordelijk gebruik van het kerkgebouw, - het zorg dragen voor het schoonhouden en het klein onderhoud van de (kerk)-gebouwen, - het incasseren en administreren van gelden die in de parochiekern binnen komen (collectes, misintenties, kaarsengeld e.d.).

De parochie is verdeeld in vier parochiekernen en een aparte commissie voor het toeristenpastoraat in Cadzand.

 

Parochiekern Oostburg-Groede

De parochiekern komt overeen met de voormalig parochie H. Antonius, maar dan zonder de geloofsgemeenschap Schoondijke. In de PKC hebben zitting:

Leo van Damme (kasbeheerder)

e-mail: lvdamme@zeelandnet.nl

                     

Rini Heijwegen

e-mail: heijwegenmjmj@kpnmail.nl

Ad van Kuijk

e-mail: a.van.kuijk11@kpnplanet.nl

Geloofsgemeenschappen in de parochiekern:

 

Groede: H. Bavo

De H. Bavokerk is 2004 gesloten en onttrokken aan de eredienst. Het kerkgebouw is verkocht en is verbouwd tot B&B (Bed & Breakfest). Er is in de geloofsgemeenschap geen alternatieve vierplek.

 

Contactpersoon voor de geloofsgemeenschap:

Ria van de Hemel

tel.: 0117-371752

e-mail: vofvdhemel@planet.nl

 

Oostburg: H. Eligius - kerk

De kerk staat aan het Sint Eligiusplein 17. Bij de start van de parochie in 2013 en het tot standbrengen van het pastoraal plan van de parochie is de H. Eligiuskerk aangeduid als de parochiekerk. Zeker het laatste jaar wordt er vanuit het pastoraal team en bestuur er de voorkeur aangegeven, zeker vanwege de vitaliteit van de geloofsgemeenschap, om de kerk van Aardenburg aan te duiden als parochiekerk.  De kerk is een gemeentelijk monument.

 

In de geloofsgemeenschap zijn er vieringen op de eerste (om 09.15 uur) en derde zondag (11.00 uur) van de maand.

 

Contactpersoon voor de geloofsgemeenschap:

Hieraan is door de parochiekerncommissie nog geen invulling aangegeven. 

Parochiekern Noord

De parochiekern komt overeen met de voormalige Emmanuelparochie en omvat de geloofsgemeenschappen: Biervliet, Breskens, Hoofdplaat en IJzendijke. In de PKC hebben zitting:                                                                                                                         Adrie de Lobel (voorzitter)

tel.: 0117-383255
e-mail: adelobel@zeelandnet.nl

Tiny van de Calseyde

tel.: 0117-302150

e-mail: pcalseijde@zeelandnet.nl

Antoine Mangnus

tel.: 0115-481655

e-mail: jenjmangnus@zeelandnet.nl

 

Geloofsgemeenschappen in de parochiekern:

Biervliet: H. Maagd Maria Onbevlekt Ontvangen – vierplek

De kerk van Biervliet is op 14 februari 2015 gesloten en op 17 december 2019 onttrokken aan de eredienst.

Het kerkgebouw is verkocht en is verbouw tot ‘Kerkhotel’.

De geloofsgemeenschap kerkt op de vierde zaterdag van de maand om 19.00 uur in de PKN-kerk aan de Kerkstraat 6.

 

Contactpersoon voor de geloofsgemeenschap:

Ria Buijsse

tel.: 0115 - 481212

e-mail: riabuijsse26@kpnmail.nl

   

Breskens: H. Barbara – kerk

De kerk van Breskens staat aan de Europastraat 7 te Breskens.

De geloofsgemeenschap kerkt de eerste en derde zondag van de maand telkens om 09.15 uur.

In en om de kerk staan veel beelden van priester en kunstenaar Omer Gielliet (* 14 mei 1925 – + 7 mei 2017).

In 1967 kwam hij in de parochie, eerst als kapelaan en vanaf 1969 als pastoor. Hij ging in 1995 met emeritaat.

 

Contactpersoon voor de geloofsgemeenschap:

Adrie de Lobel

tel.: 0117-383255

e-mail: adelobel@zeelandnet.nl               

Hoofdplaat:  H. Eligius - vierplek

De H. Eligiuskerk is op 30 juni 2012 gesloten en 5 juni 2015 onttrokken aan de eredienst.

Het kerkgebouw is verkocht en is verbouwd tot B&B (Bed & Breakfest)-accomodatie.

De geloofsgemeenschap kerkt op de eerste zaterdag van de maand om 17.00 uur in de het Dorpshuis aan de Schoolstraat.

 

Contactpersoon voor de geloofsgemeenschap:

Fons Soulimans                                                                                                          

tel.: 0117-340171

 

IJzendijke:  O.L. Vrouw ten Hemelopneming - vierplek

De O.L.V. ten Hemelopneming kerk is gesloten op 29 januari 2017. De parochie werkt met het bisdom en de gemeente Sluis samen voor een geschikte herbestemming voor  de kerk.

Het gebouw wordt bij verkoop pas onttrokken aan de eredienst.

 

De geloofsgemeenschap kerkt de tweede en vierde zondag van de maand, telkens om 10.45 uur, in de Mauritskerk – Kerkstraat 2. De Mauritskerk is van oorsprong een protestantse kerk, gebouwd in de periode 1612-1614, en is eigendom van de gemeente Sluis. Er is een stichting die het beheer van het gebouw doet. De Protestantse Gemeente en de parochie huren beiden het gebouw voor hun diensten/vieringen.

 

Contactpersoon voor de geloofsgemeenschap:

Jacqulien Doolaege

tel.: 0117 – 301988

e-mail: doolaegehj@zeelandnet.nl                         

Parochiekern Schoondijke

De voormalige parochie Schoondijke is per 1 januari 2004 opgeheven en is onderdeel geworden van de H. Antoniusparochie samen met de H. Bavoparochie uit Groede en de H. Eligiusparochie uit Oostburg.

Bij de oprichting van de parochie H. Andreas is Schoondijke een aparte parochiekern geworden. In PKC hebben zitting:

Herman Cammaert (voorzitter)

tel.: 0117-401535

e-mail: cammaerth@zeelandnet.nl

 

Tineke van Tilburg (secretaris)

tel.: 0117–401256

e-mail: tineke2016@outlook.com

                        

Herman Cammaert (kasbeheerder)

tel.: 0117-401535

e-mail: cammaerth@zeelandnet.nl

 

Ingrid Boone

tel.: 0117-720209

e-mail: boonea@zeelandnet.nl

Trees Cammaert

tel.: 0117-401535

e-mail: cammaerth@zeelandnet.nl

Elly Brugge

tel.: 0117–401747

e-mail: bruggem@zeelandnet.nl

 

Geloofsgemeenschappen in de parochiekern:

Schoondijke

De parochiekern Schoondijke omvat alleen de geloofsgemeenschap Schoondijke.

H. Petrus Apostel - kapel

De kerk staat aan de Prinses Beatrixstraat 7 en is na de Tweede Wereldoorlog gebouwd. Vrijwel het gehele dorp moest na de verwoesting opnieuw opgebouwd worden. De kerk is een gemeentelijk monument.

In de geloofsgemeenschap zijn er vieringen op de tweede en vierde zondag van de maand, telkens om 09.15 uur.

 

Contactpersoon voor de geloofsgemeenschap:

Trees Cammaert

tel.: 0117-401535

e-mail: cammaerth@zeelandnet.nl

Parochiekern Zuid

De parochiekern omvat de voormalige parochies Aardenburg, Eede en Sluis. In de commissie hebben zitting:

Marlies van Damme (voorzitter)

tel.: 06–57222251

e-mail: vandammemarlies@gmail.com

Rieneke Dhont (secretaris)

tel.: 06–28805659

e-mail: rienekedhont@kpnmail.nl

                          

Patricia van de Vijver (kasbeheerder)

tel.: 06-51268545

e-mail: info@vijverconstructie.nl

Ronny Geernaert

tel.: 0117-492262

e-mail: reinaert7@hotmail.com

Benny Gijs

tel.: 06-15067876

e-mail: bgijs@zeelandnet.nl

Anita Paridaen

e-mail: aparidaen@hotmail.com

 

Geloofsgemeenschappen in de parochiekern:

Aardenburg: H. Maria Hemelvaart - kerk

De kerk staat aan de Weststraat 80 en is een rijksmonument. Aardenburg is vanaf de vroege middeleeuwen een bedevaartsplaats rond O.L. Vrouw van Aardenburg/ Maria met de Inktpot. Na tussenkomst van Jezus en Maria ontsnapte een wolwerversjongen aan de doodstraf. Elk jaar is er de woensdag na Pinksteren een grote bedevaartsviering. Daarnaast komen er door het jaar heen veel groepen op bedevaart naar Aardenburg.

 

In de geloofsgemeenschap zijn er elke zondag vieringen, telkens om 09.15 uur,

behalve de eerste zondag van de maand, dan is de viering om 10.00 uur.

 

Contactpersoon voor de geloofsgemeenschap:

Marc Moens

tel.: 06–51996052

e-mail: marcmoens@zeelandnet.nl                        

Eede: O.L. Vrouw ten Hemelopneming

De O.L.V. ten Hemelopneming kerk is gesloten op 14 januari 2013. De parochie werkt met het bisdom en de gemeente Sluis samen voor een geschikte herbestemming voor  de kerk. Het gebouw wordt bij verkoop pas onttrokken aan de eredienst.

 

Er is in de geloofsgemeenschap geen alternatieve vierplek. In samenwerking met de basisschool Sint Jozef  zijn er vieringen in de gemeenschapsruimte van de school, met de sterke tijden – Witte Donderdag en de donderdag voor de kerstvakantie. De maandag van Eede kermis (maandag na de 2de zondag in september) is er naar Vlaamse traditie een viering voor de overleden parochianen. Die viering gaat door in het dorpshuis gymzaal). Aansluitend is er dan gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie/thee.

 

Contactpersoon voor de geloofsgemeenschap:

Benny Gijs

tel.: 06-15067876

e-mail: bgijs@zeelandnet.nl

 

Sluis: Johannes de Doper - kapel

De kerk is gedeeltelijk verkocht aan een project-ontwikkelaar, en is verbouwd tot 17 appartementen. Het gedeelte met de toren en de voorste meters van het voormalige schip, zijn nog in eigendom van de parochie. Het kerkgebouw staat heel prominent in de Oude Kerkstraat. In de drukte van het winkelcentrum van Sluis, met z’n vele toeristen wil de Kerk aanwezig zijn. Het is een rustplaats, waar velen een kaarsje opsteken. Het gebouw is een gemeentelijk monument.

 

De laatste viering in de kerk was op maandag 11 januari 2021 en aansluitend op dezelfde dag onttrokken aan de eredienst. De parochie is bezig met een architect om de kapel in te richten.

In de tussentijd heeft de geloofsgemeenschap geen alternatieve vierplek.

 

Contactpersoon voor de geloofsgemeenschap is:

Marlies van Damme

tel.: 06–57222251

e-mail: vandammemarlies@gmail.com

 

CT Cadzand

Na de Tweede Wereldoorlog nam het strandtoerisme sterk toe. In de jaren vijftig van vorige eeuw werd de Stichting Katholieke Toeristen Zielzorg Zeeland opgericht.  Het bisdom Breda stelde in 1958 fl. 200.000,00 beschikbaar voor strandkerkjes in Cadzand, Domburg, Dishoek en Vrouwenpolder. De werking werd geregeld door een werkgroep. Die werkgroep is twee jaar geleden omgevormd tot de Commissie Toeristenkerk Cadzand. Ze is daarmee gelijkwaardig aan de parochiekerncommissies.

 

De toeristenkerk is toegewijd aan de H. Bonifatius en staat aan de Noorddijk 5 te Cadzand-Bad.

Er zijn vieringen in de kerk vanaf Palmzondag tot en met de laatste zondag van september.

 

Samenstelling van de commissie:

Rudi Ferket (voorzitter)

tel.: 0032-498 973134

e-mail: rudi.ferket@telenet.be

Michèl van de Plasse (secretaris)

tel.: 0117 - 391254

e-mail: m.van.de.plasser@h4a.nl

Theo Vermue (kasbeheerder)

tel.: 0117 – 850552

e-mail: tmlvemue@zeelandnet.nl

    

Jeannette Risseeuw

tel.: 0117 – 391269

e-mail: rislau@hotmail.nl

Erik Van Alsenoy

e-mail: erikvanalsenoy@hotmail.com

              

Anne Bouma-Koot

tel.: 0115 - 614375

e-mail: boumakoot@gmail.com

Elvira Beirnaert-Faes

tel.: 0117 – 391550

e-mail: faes@faesaanzee.nl

Thérèse Ferket

tel.: 0032 – 498973134

e-mail: thego@telenet.be

Ria van den Heuvel

tel.: 0117 – 396604

e-mail: riaheuvel@live.nl

                        

Johan van de Plasse

tel. 0117 – 440728

 

Contactpersoon voor de commissie:

Jeannette Risseeuw

tel.: 0117 – 391269

e-mail: rislau@hotmail.nl

Contactpersoon voor de priesters:

Philippe Hallein

e-mail: philippe.hallein@gmail.com

Financiën

Alle kerken in Nederland zijn voor hun inkomsten afhankelijk van de vrijwillige bijdragen van de parochianen. Dat is ook zo voor onze parochie.

En gelukkig hebben we al heel veel jaren op uw financiële steun kunnen en mogen rekenen.

 

Op 24 februari 2022 viel Rusland buurland Oekraïne binnen voor wat de Russen een speciale actie noemden. Die actie had tot gevolg dat er wereldwijd een nieuwe crisis ontstond, dit zo kort na de coronacrisis. Het leven is voor iedereen duurder geworden. Ook voor de parochie. En die parochie, in ons geval de parochie heilige Andreas, zijn we allemaal hier in West-Zeeuws-Vlaanderen. Alle ingeschrevenen van "d'Ee tot......."., u kent het refrein van het Zeeuws-Vlaams volkslied wel. Maar in onze parochie is het van d'Ee tot aan Biervliet, van IJzendijke tot aan Cadzand met alle geloofsgemeenschappen die er tussen liggen: Aardenburg, Sluis, Oostburg, Groede, Schoondijke, Breskens en Hoofdplaat.

 

Het goede werk dat we in de maatschappij als kerk vervullen gaat niet voor niets. Het dienstwerk rond de sacramenten, het bezoekwerk in de breedte van het woord, alles vanuit de missionaire parochie. Om dat te blijven doen in de toekomst hebben we uw steun nodig om zo een goede financiële fundering aan te brengen onder onze parochie, zodat we gezond de toekomst tegemoet kunnen gaan.

 

Actie Kerkbalans
Elk jaar houden we in januari en met een herhalingsactie in oktober de Actie Kerkbalans, waarmee we uw financiële steun vragen.

Als u het waardevol vindt dat ook in de toekomst kinderen kunnen worden gedoopt, hun Eerste Communie kunnen vieren en

ook het Vormsel kunnen ontvangen, dat mensen elkaar voor God trouw kunnen beloven, dat we waardig afscheid

kunnen nemen van onze dierbare overledenen en wekelijks kunnen samen komen om liturgie te vieren,

is uw bijdrage noodzakelijk en onmisbaar.

 

Uw parochiebijdrage is aftrekbaar als gift, als u aan bepaalde voorwaarden voldoet:

 

Uw giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar

Giften aan de kerk zijn aftrekbaar bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. De Rooms Katholieke Kerk is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan de parochie aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Hierbij geldt echter een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen.  

 

Het kan anders! Geen drempel bij periodieke gift.

Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag schenkt aan de parochie. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. U krijgt zo meer geld terug van de belastingdienst. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomsten kan uw voordeel oplopen tot 52%.  

 

Een voorbeeld.

Stel u heeft een belastbaar inkomen van € 40.000,00 per jaar en u betaalt jaarlijks € 100,00 als parochiebijdrage. Als u een overeenkomst sluit met de parochie om de komende vijf jaar ieder jaar  

€ 100,00 te betalen, dan mag u die € 100,00 direct aftrekken als ‘periodieke gift’ in uw aangifte Inkomstenbelasting. Dat levert u dan ruim € 40,00 aan teruggave Inkomstenbelasting op. U zou uw jaarlijkse parochiebijdrage ook met € 40,00 kunnen verhogen. De parochie ontvangt van u € 140,00 en u krijgt via de aangifte Inkomstenbelasting ruim € 57,00! U betaalt dan per jaar meer aan de parochie en krijgt tegelijkertijd ook meer belasting terug. Een duidelijke win/win situatie.  

 

Testament en de parochie

Veel mensen denken erover na wat er na hun overlijden met hun bezittingen moet gebeuren. Dit is begrijpelijk. Het is een geruststellende gedachte, dat uw bezittingen na overlijden een bestemming krijgen, die past bij uw persoonlijke overtuiging.

 

U wilt uw bezittingen wellicht nalaten aan familieleden, andere dierbaren en goede doelen. Een van die goede doelen kan uw parochie zijn. U kunt uw parochie op twee manieren in uw testament opnemen; in de vorm van een legaat of door een erfstelling:

 • Legaat
  U laat de parochie een legaat na. Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd  onroerend goed of voorwerp, zoals een huis of een schilderij.

 • Erfstelling
  U benoemt de parochie als erfgenaam voor een deel van de erfenis. U kunt aangeven hoe groot het percentage is, dat elke erfgenaam erft.
  Een erfgenaam is een persoon of organisatie, die de rechten en plichten van de overledene overneemt.
  Als u de parochie tot (mede)erfgenaam benoemt dan wordt de parochie – samen met eventuele andere erfgenamen – verantwoordelijk voor uw nalatenschap.

 

Een testament laat u opmaken door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden. Een eerste, oriënterend gesprek bij de notaris is echter vaak kosteloos.

 

Tarieven                                                                             2024                                      2023

Huwelijks- uitvaartviering                                       € 700,00                               € 690,00

 

Jubileumviering                                                           € 350,00                               € 345,00

 

Viering in crematorium of begraafplaats

zonder voorafgaande kerkelijke viering                € 476,00                                € 460,00

 

Advies parochiebijdrage                                             € 160,00                               € 156,00

 

Misintentie (stipendium)                                            € 12,00                                 € 12,00

ANBI en de parochie

De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Tot de RK Kerk in Nederland behoren onder andere bisdommen, parochies, parochiële caritas instellingen (PCI’s) en andere katholieke instellingen.

 

Openheid en transparantie

Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Om gebruik te mogen maken van de voordelen geldt een publicatieplicht. Deze publicatieplicht past bij de openheid die van kerkelijke instellingen verwacht mag worden en sluit aan bij de wens van schenkers om open en transparant geïnformeerd te worden over het bestuur, de inkomsten en bestedingen van parochies en PCI’s.

 

Parochie heilige Andreas

Ook onze parochie is erkend als ANBI en onze publicatie hiervoor is ondergebracht bij het Bisdom Breda.

Het RSIN / fiscaalnummer nummer van de parochie is 823669968

Kernen
Financien

Begraafplaatsen

De parochie heeft 4 eigen begraafplaatsen. Die bevinden zich in Eede, Groede, Hoofdplaat en Slijkplaat. In Groede zijn geen graven meer beschikbaar. De vrije grond die er nog ligt is reeds gereserveerd.

 

Eede – De Verrijzenshof

Dorpsplein ong.

Beheerder: Theo Rammelaere

tel.: 06-13755224

e-mail: tram@zeelandnet.nl

 

Groede

Monnikenpad/ Schuitvlotstraat

Beheerder: Ria van de Hemel

tel.: 0117-371752

e-mail: vofvdhemel@planet.nl

 

Hoofdplaat

Oostlangeweg

Beheerder: Tonny Mollet

tel.: 0117-348306

e-mail: amollet@zeelandnet.nl

 

Slijkplaat

Kruispunt Westelijke Dwarsweg – Slijplaat

Beheerder:  Trees Cammaert

tel.: 0117-401535

e-mail: cammaerth@zeelandnet.nl

Tarieven

 

Begrafenis

                                                                                           enkel graf                        dubbel graf

Begraafkosten                                                                 € 700,00                               € 700,00

 

Grafrechten 20 jaar                                                        € 490,00                               € 980,00

 

Onderhoud 20 jaar                                                         € 775,00                               € 775,00

 

Verlengen grafrechten 20 jaar                                    € 490,00                               € 980,00

 

Verlengen onderhoud 20 jaar                                     € 776,00                               € 776,00

 

Urnen

Urnenbewaarplaats                                                         € 255,00

 

Grafrechten 20 jaar                                                          € 735,00

 

Onderhoud 20 jaar                                                           € 775,00

Verlengen grafrechten 10 jaar                                       € 365,00

 

Verlengen onderhoud 10 jaar                                        € 385,00

 

Ruimingskosten                                                                € 255,00

Begraafplaatsen

Vertrouwenspersoon

Daan Boonman is benoemd tot vertrouwenspersoon voor de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen: de parochie heilige Maria Sterre der Zee, de Elisabethparochie en de parochie heilige Andreas.

Bijna alle parochiebesturen in het bisdom hebben inmiddels een vertrouwenspersoon aangesteld. Daarmee geven de besturen aan dat ze het belangrijk vinden dat er in de parochies respectvol en integer met elkaar wordt omgegaan, en dat iedereen zich in de parochie veilig kan voelen.

De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor parochianen, vrijwilligers en beroepskrachten of anderen die zich door functionarissen van de parochie (bestuurders, beroepskrachten, vrijwilligers) onheus behandeld voelen. De vertrouwenspersoon biedt - onder strikte geheimhouding - een luisterend oor. Hij helpt om de ervaringen bespreekbaar te maken en te verwerken. Hij kan helpen bij het zetten van stappen die nodig zijn om weer op de juiste wijze met elkaar om te gaan.

Ontmoetingen met andere vertrouwenspersonen zijn van belang om het goed functioneren als vertrouwenspersoon te bevorderen. Daartoe organiseert het bisdom bijeenkomsten voor de vertrouwenspersonen.

 

Vertrouwenspersonen zijn geen lid van het parochiebestuur of van bestuurlijke commissies.

U kunt Daan Boonman bereiken op:


Tel.nr. 0115-696391 of via vertrouwenspersoon@parochieszvl.nl

Indien u per brief contact wilt: Vertrouwenspersoon parochie Zeeuws-Vlaanderen - Alberdingk Thijmstraat 2, 4532 CZ Terneuzen

Daan Boonman.jpg
Vertrouwenspersoon

Werkgroepen

Parochiekern Oostburg-Groede

Koster:

Ronald van Quekelberge

tel.: 06 – 41228371

e-mail: vanquekelberge.ronald@gmail.com

 

Verhuur Eligiuszaal:

Via het parochiesecretariaat

 

Werkgroep Oecumene Oostburg:

Frans van Geyt

tel.: 0117-453374

e-mail: fransvangeyt@live.nl

 

Parochiekern Noord

Biervliet

Koster / contact uitvaart:

Ria Buijsse

tel.: 0115 - 481212

e-mail: riabuijsse26@kpnmail.nl

 

Lectoren:

Marie-Louise Goossens

tel.: 0117-308134

e-mail: arcenmarielouise@hetnet.nl

 

Ziekenbezoekgroep:

Elvire du Puy

tel.: 06-12149179

e-mail: edupuy1931@gmail.com

 

Koor - Stemmige Maatjes:

Jacintha Mangnus

e-mail: jenjmangnus@zeelandnet.nl

 

Breskens

Koster / contact uitvaart:

Adrie de Lobel

tel.: 0117-383255

e-mail: adelobel@zeelandnet.nl

 

Lectoren:

Adrie de Lobel

tel.: 0117-383255

e-mail: adelobel@zeelandnet.nl

 

Hoofdplaat

Koster

Fons Solimans

tel.: 0117-340171

 

Lectoren:

A. Scherbeijn-de Wever

e-mail: 0117-348321

 

Ziekenbezoekgroep:

Olga Soulimans

tel.:  0117-340171

IJzendijke

Koster:

Marleen de Milliano

tel.: 0117-301228

 

Contact uitvaart:

Jacquelien Doolage

tel.: 0117-301988

e-mail: doolaegehl@zeelandnet.nl

 

Lectoren:

Tiny van de Calseijde

tel.: 0117-302150

e-mail: pcalseijde@zeelandnet.nl

 

Liturgiegroep

Tiny van de Calseijde

tel.: 0117-302150

e-mail: pcalseijde@zeelandnet.nl

 

Contactpersoon Mauritskerk:

Gerard van Noort

tel.: 0117-301968

e-mail: g.van.noort@kpnplanet.nl

 

Parochiekern Schoondijke

Koster / contact uitvaart:

Trees Cammaert

tel.: 0117-401535

e-mail: cammaerth@zeelandnet.nl

 

Lectoren:

Elly Brugge

tel.: 0117–401747

e-mail: bruggem@zeelandnet.nl

Liturgiegroep:

Rita Doens

tel.: 0117-401527

e-mail: a.doens01@gmail.com

 

Wijkraad:

Elly Brugge

tel.: 0117–401747

e-mail: bruggem@zeelandnet.nl

 

Dameskoor:

Ingrid Boone

e-mail: boonea@zeelandnet.nl

 

Parochiekern Zuid

Aardenburg

Koster:

Marc Moens

tel.: 06-51996052

e-mail: marcmoens@zeelandnet.nl

 

Contact uitvaart:

George Dhont

tel.: 0117-492090 / 06-51114453

e-mail: georgedh@kpnmail.nl

 

Lectoren / Liturgiegroep:

Jeanine de Baere

tel.: 0117-491754

e-mail.: baeremoens@zeelandnet.nl

 

Sint Caeciliakoor:

Veronique van Rie

tel.: 06-38538495

e-mail: dannie@wxs.nl
 

Jongerenkoor Aardenburg:

Freddy Moens

e-mail: moensf@zeelandnet.nl

 

Interkerkelijke Contact Commissie:

Marc Moens

tel.: 06-51996052

e-mail: marcmoens@zeelandnet.nl

Aardenburg-Bedevaartstrad:

Marc Moens

tel.: 06-51996052

e-mail: marcmoens@zeelandnet.nl

 

Attente Kerk:

Jeanine de Baere

tel.: 0117-491754

e-mail.: baeremoens@zeelandnet.nl

 

Bloemengroep:

Marie-Louise Galle

tel.: 0117-491957

e-mail: agalle@zeelandnet.nl

 

Koffiegroep:

Gunther Van den Abeele

tel.: 0117-492857

e-mail: abeele@zeelandnet.nl

 

(Koper)poetsploeg:

Marie-Louise Galle

tel.: 0117-491957

e-mail: agalle@zeelandnet.nl

 

Mededelingenblad:

Ronald van Quekelberge

tel.: 06-41228371

e-mail: vanquekelberge.ronald@gmail.com

 

Schoonmaakploeg:

Dinique Moens

 

Uitvaart-assistentie:

George Dhont

tel.: 0117-492090 / 06-51114453

e-mail: georgedh@kpnmail.nl

 

Eede

Attente Kerk:

Benny Gijs

tel.: 06-15067876

e-mail: bgijs@zeelandnet.nl

 

Sluis

Attente Kerk:

Marlies van Damme

tel.: 0117-462255

e-mail: vandammemarlies@gmail.com

 

Parochiële werkgroepen

Uitvaartvoorgangers:

Trees Cammaert

tel.: 0117-401535

e-mail: cammaerth@zeelandnet.nl

Ingrid Boone

e-mail: boonea@zeelandnet.nl

West Zeeuws-Vlaams Gregoriaans Koor:

Gerard Ultee

e-mail: gerard.ultee@gmail.com                            

Werkgroepen

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

De Caritasinstellingen in het bisdom Breda worden volledig georganiseerd en bemenst door meer dan 600 actieve vrijwilligers.

Indien u een beroep wilt doen op (financiële) hulp door PCI Andreas, kunt u contact opnemen met een van de pastores. Of direct met de PCI via e-mail pci.andreas.obg@gmail.com of door middel van een brief aan de Parochiële Caritas Instelling.

Adresgegevens Caritas

PCI H. Andreas

Prinses Beatrixstraat 5

4507 AH Schoondijke

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Trees Cammaert-van Waes

Penningmeester: Gerard Ultee

Bestuurslid: Rianne Picavet-Capponaroc

Bestuurslid: Monique Engelen-Verbeke

Adviseur: Katrien Van de Wiele (pastoraal werkster)

 

Uw financiële bijdrage is van harte welkom op

Bankrekeningnummer NL52 RBRB 0791 221 113

ten name van PCI H. Andreas.

 

PCI H.Andreas heeft ten doel gestalte te geven aan de opdracht van de kerk, om dienstbaar te zijn aan de samenleving in de H. Andreasparochie in West-Zeeuws-Vlaanderen.

Door aandacht te geven aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid. Ook aan noden in het buitenland wordt aandacht besteed en eventueel hulp geboden.

Activiteiten van de caritasinstelling zijn onder andere:

 • Maandelijkse collectes - Caritas-collecterooster

 • De Koffiekelder te Breskens

 • Ouderenzorg, ziekenbezoek, attenties met Kerstmis en Pasen

 • De Vastenactie

 • Voedselbank

 • Schuldhulpmaatje

 • Open kring

 • Steun aan mensen in acute nood, die geen beroep kunnen doen op andere instellingen of de gemeente.

De Vastenactie wordt door plaatselijke contactpersonen georganiseerd. Voor 2022 en 2023 hebben de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen net als voorafgaande jaren, samen een eigen project: “Stichting Sibusiso”.

Deze Stichting heeft een hulpcentrum in Tanzania voor lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen, ouders en familie. De stichting is opgericht in 2000 door mensen uit onze regio: de familie Hammer-Roos uit Terneuzen.

ANBI en de parochie

De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Tot de RK Kerk in Nederland behoren onder andere bisdommen, parochies, parochiële caritas instellingen (PCI’s) en andere katholieke instellingen.

 

Openheid en transparantie

Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Om gebruik te mogen maken van de voordelen geldt een publicatieplicht. Deze publicatieplicht past bij de openheid die van kerkelijke instellingen verwacht mag worden en sluit aan bij de wens van schenkers om open en transparant geïnformeerd te worden over het bestuur, de inkomsten en bestedingen van parochies en PCI’s.

 

PCI Parochie heilige Andreas

Ook onze parochie is erkend als ANBI en onze publicatie hiervoor is ondergebracht bij het Bisdom Breda.

Het RSIN / fiscaalnummer nummer van de parochie is: 824096848

PCI
bottom of page