top of page

Woord van bemoeding door bisschop Liesen

Afgelopen woendagavond, 13 december, waren de drie Zeeuws-Vlaamse parochie bijeen in de Emmaüskerk voor de informatieavond 'Onze weg naar de Missionaire parochie". Ook vanuit onze parochie was er een flinke delegatie aanwezig. Het was een geslaagde avond die bij veel mensen emoties opriepen, maar het besef is bij iedereen aanwezig dat we een andere koers moeten inslaan. 


Veel parochianen hebben een emotionele band met een kerkgebouw. Een gebouw waar de sacramenten gevierd zijn, doop, eerste communie, vormsel, huwelijk, afscheid nemen van geliefden, maar bovenal het vieren van de eucharistie op zaterdagavond of zondagmorgen. Maar de apostelen en  de eerste volgelingen van Jezus hadden geen kerk(en). Ze kwamen ze bij iemand aan huis samen om de maaltijd te gebruiken en te bidden. (vgl. Handelingen 2, 42-47). Samen de weg van Jezus gaan, volgeling van Jezus zijn, leerling van de weg. We moeten ons opnieuw bezinnen over ons geloof, over de opbouw en werking van onze parochie. De parochie uitbouwen naar een missionaire parochie. Zijn woord centraal stellen. Dat kan in de liturgie, maar zeer zeker ook door te getuigen in de maatschappij, zijn boodschap van dienen, van helpen uitdragen.


Na de informatieavond in Terneuzen voor de drie parochies, komen er avonden per parochie. De eerste avond voor onze parochie is op dinsdag 30 januari 2024. We hopen dan op veel belangstelling van iedereen die zich betrokken voelt bij de parochie en de diverse geloofsgemeenschappen. Meer informatie volgt in het nieuwe jaar. 


Aan het begin van de informatieavond sprak bisschop Liesen ons bemoedigend toe. Bekijk ze via onderstaande link.
Recente blogposts

Alles weergeven

Vastenactie 2024

De gezamenlijk parochies in Zeeuws Vlaanderen zijn begonnen met de voorbereiding van de vastenactie 2024. Het doel van de vastenactie dit jaar zijn de projecten van pater Swinne in Colombia. Pater Swi

bottom of page