top of page

Vieren met het gezin - 'Niet meer blind!'

Bijgewerkt op: 6 dagen geledenDit is de viering van de Vierde zondag van de Veertigdagentijd om samen thuis te vieren met het gezin.


In onze parochie zijn er deze week meerdere vieringen. Op de website, facebook en in de Nieuwsbrief vindt u meer informatie over de vieringen van deze week.


Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar een viering te gaan, dan kunt u met deze viering voor thuis, samen met elkaar vieren.

Alles staat overzichtelijk op deze pagina met een link naar de liederen, het

Bijbelverhaal en de opdrachten bij extra’s.


Hoe de mini-viering van zondag 19 maart met als thema’s ‘Niet meer blind!’ er precies uit ziet vind je hieronder.

Ga samen aan tafel zitten, steek daarna een kaars aan en bid samen het onderstaande gebed:


Goede God,

wij vieren vandaag de vierde zondag van de Veertigdagentijd;

een tijd om stil te staan,

een tijd om in onszelf te keren,

een tijd om ons te bezinnen.

Wij bidden U dat we eerst goed luisteren

als mensen ons iets vertellen,

ook als we het moeilijk vinden om het te geloven.

Help ons zonder vooroordelen te luisteren naar elkaar.

Amen

Het bijbelverhaal van deze week en komt van de site Graag Samen van Kerknet.be en heet: Mosterdzaadjes – Niet meer blind. (Johannes 9, 1-41).
Napraten bij het Bijbelverhaal:

In elke mens kun je iets van God zien.

Denk na over iemand die je vandaag hebt ontmoet.

Waarin zag je iets van God in die persoon?
Hierna kunt u afsluiten met onderstaand gebed en het Onze Vader. Waarna u de kaars kan uit blazen.


Slotgebed

Lieve Jezus,

jij helpt ons zien wat goed is

en hoe we kunnen leven

als kinderen van onze Vader.

Help onze ogen om te zien

wie ons nodig heeft.

En geef ons ook ogen

om al het mooie van de wereld te zien.

Amen.

Onze Vader.

Onze Vader, die in de hemel zijt,

uw naam worde geheiligd,

uw wil geschiede

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving,

maar verlos ons van het boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de eeuwigheid tot in eeuwigheid. Amen.

Extra’s: Hieronder vind je nog enkele andere leuke opdrachten, die de kinderen kunnen doen.


Speel blindemannetje

Met jongere kinderen is het spelen van blindemannetje ook een goede manier om het Bijbelverhaal dichterbij te brengen. Bind een van de kinderen een blinddoek voor, laat alle kinderen een plaats in de ruimte innemen, en vraag het geblinddoekte kind om een speciaal kind te vinden. Bv. Een meisje dat herkend kan worden aan haar paardenstaart.


Bouwen aan een paaskaars.

Deze opdracht kan op verschillende wijzen:

1) Door te doen met een echte kaars.

2) Alternatief door middel van een kaars van papier.

Voor beiden heeft u tevens het sjabloon van deze week nodig.

Ik wens u veel plezier met de viering voor thuis en met de extra opdrachten voor kinderen.


De materialen voor deze mini-viering komen van de volgende sites:
Volgende week zondag is er een mini-viering van Vijfde zondag van de Veertigdagentijd.

Veel plezier met de mini-viering van deze week.


bottom of page