top of page

Samenstelling pastoraal team

Beste parochianen,

 

Namens het pastoraal team en de parochiebesturen van de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen brengen wij u volgende mededeling. Het betreft de samenstelling van het pastoraal team:

 

Anderhalf jaar geleden hebben we afscheid genomen van pastoraal werker Niek van Waterschoot. Er ontstond een vacature in het pastoraal team die naar onze verwachting moeilijk vervuld zou kunnen worden. Gelukkig deed zich de afgelopen maanden toch een kans voor om het pastoraal team aan te vullen.

 

Bisschop Liesen heeft ons gevraagd kennis te maken met pastoraal werker Embregt Wever. Embregt Wever was tot 1 januari pastoraal werker in de parochies van Rucphen en Zundert in ons bisdom. Eerder heeft hij pastorale functies vervuld in de bisdommen Haarlem-Amsterdam en Den Bosch.  Embregt Wever heeft kennis gemaakt met pastoor Wiertz, met het pastoraal team en met een delegatie van de parochiebesturen van onze parochies. Die gesprekken zijn positief verlopen. Daarop heeft bisschop Liesen besloten om Embregt Wever met ingang van 1 januari te benoemen tot pastoraal werker van onze parochies.

Embregt is 62 jaar oud. Hij krijgt een aanstelling voor 32 uur per week. Embregt Wever wordt lid van het pastoraal team van onze parochies en gaat participeren in de algemene pastorale taken. Hij gaat wonen in West-Zeeuws-Vlaanderen.

Met de komst van Embregt Wever kunnen we het team op sterkte brengen en kan Embregt goed thuis raken in onze parochies en in onze omgeving voordat we in de loop van het volgend jaar afscheid moeten nemen van teamleden die met pensioen zullen gaan. Daarmee kunnen we de continuïteit van de pastorale zorg goed voorzien. Omdat Embregt in West-Zeeuws-Vlaanderen gaat wonen blijft ook de spreiding en bereikbaarheid van het pastoraal team in heel Zeeuws- Vlaanderen voor de langere termijn gewaarborgd.     

 

Op zaterdag 27 januari wordt Embregt Wever als pastoraal werker van onze parochies gepresenteerd. Dit gebeurt tijdens de eucharistieviering in de H. Maria Hemelvaartkerk in Aardenburg om 15.00 uur. Op dit tijdstip in het weekend kunnen zoveel mogelijk leden van het team aan de presentatie deelnemen. We hopen dat ook u in de gelegenheid zult zijn de presentatie bij te wonen en nodigen u van harte daarvoor uit.

Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om met de nieuwe pastoraal werker kennis te maken.

 

Graag vragen we uw gebed voor onze parochies en voor onze nieuwe pastoraal werker.


Wiel Wiertz, pastoor

Ronald van Quekelberge, vicevoorzitter

Recente blogposts

Alles weergeven

Vastenactie 2024

De gezamenlijk parochies in Zeeuws Vlaanderen zijn begonnen met de voorbereiding van de vastenactie 2024. Het doel van de vastenactie dit jaar zijn de projecten van pater Swinne in Colombia. Pater Swi

bottom of page