top of page

O.L. Vrouw van Blindekens

Door de intense samenwerking met het bisdom Brugge naar aanleiding van Aardenburg 750 jaar bedevaartstad waren de leden van de werkgroep op het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming met de staakmadona aanwezig voor de processie van Onze Lieve Vrouw van Blindekens.


De overlevering zegt dat Blindekens in 1305 wordt gesticht als inlossing van een belofte en als herinnering aan de Slag bij Pevelenberg van 1304. Een veldslag die zich situeert binnen het Frans-Vlaams conflict. Bruggelingen zouden immers tijdens de veldslag de belofte hebben gedaan om jaarlijks een dankplechtigheid te organiseren en een kaars vanaf Blindekens in processie naar O.-L.-Vrouw van de Potterie te dragen. Volgens de achttiende-eeuwse historicus Charles de Custis zou in 1306 een eerste kapel zijn gebouwd door toedoen van graaf Robrecht van Bethune. De zgn. Brugse belofte wordt in een authentieke kopie van een document van 1418 beschreven (tot nu toe is geen ouder document teruggevonden). Hieruit blijkt dat er toen reeds lang een godshuis voor blinden en een broederschap van O.-L.-Vrouw bestaan.


De Confrérie van O.L.V.-van-Blindekens bestaat al sinds het begin van de 14de eeuw en heeft als doel het in stand houden van de verering tot Onze-Lieve-Vrouw-van-Blindekens in Brugge. Vanaf haar ontstaan stond de broederschap in voor het uitvoeren van de Brugse Belofte, namelijk het schenken van een devotiekaars van 36 pond aan Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie, en voor de organisatie van de processie van Blindekens naar de Potterie.


Ieder jaar op Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart (15 augustus) trekt de Brugse Belofte door de straten van Brugge. Daarnaast organiseert de broederschap ook maandelijks misvieringen in de Onze-Lieve-Vrouw-van-Blindekenskapel.


Dit jaar was de Aardenburgse staakmadona de bijzondere gast in de processie.

Voorafgaand aan de processie was er eerst een eucharistieviering in de kathedrale kerk van het bisdom Brugge.


Met dank aan de leden van de Werkgroep Aardenburg-Bedevaartstad voor het opknappen van de draagbaar en vaandelstok en het poesten van het zilverwerk van Onze Lieve Vrouw en kindje Jezus.Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page