top of page

Jubeljaar 750 jaar Aardenburg-Bedevaartstad 1273 - 2023

Het is dit jaar 750 jaar geleden dat in Aardenburg de bedevaart op gang kwam naar Onze Lieve Vrouw van Aardenburg. Komende maanden wordt daar bijzondere aandacht aan geschonken. Het jubeljaar werd op zaterdag 15 april geopend met een lezing door Jean-Luc Meulemeester, lid van de vzw Brugge-Mariastad. Aansluitend werd het jaarprogramma, wat u hieronder kunnen lezen, bekend gemaakt.


Vanaf het laatste kwart van de 13e eeuw ontstond in de O.L. Vrouwekerk van Aardenburg een Mariadevotie. De verering kende haar jaarlijkse hoogtepunt in de week na Pinksteren die als 'den Ommeganck' bekend stond. Als bedevaartoord kende Aardenburg zijn grootste bloei waarschijnlijk in de eerste helft van de 15e eeuw. Het is opvallend dat een aantal overleveringen omtrent bijzondere kenmerken van de Aardenburgse verering (met name over het cultusobject en de zich in Brugge afspelende devotie voor O.L. Vrouw te Aardenburg) uit veel later tijd stammen. Nadat de parochie in 1804 opnieuw was opgericht, werd geprobeerd de oude verering nieuw leven in te blazen.


Jaarprogramma


Tentoonstelling

In de periode van zaterdag 15 april tot en met eind oktober is er een Maria-tentoonstelling in de kerk. “Maria, ten voeten uit” De kerk is dagelijks geopend en de tentoonstelling is vrij te bezoeken.


Stadswandeling

Er wordt een folder uitgegeven met daarop een wandeling door Aardenburg. Deze wandeling gaat langs plaatsen waar iets te vertellen/te zien is van de Maria-verering in Aardenburg. De wandeling kan individueel gedaan worden, en op verzoek kan deze ook gedaan worden onder begeleiding van een gids. De folder is voor € 1,00 te koop.


Gebedsmomenten rond Maria

Iedere dinsdagavond in de maanden mei en oktober is er om 19.30 uur bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van Aardenburg een gebedsmoment.


Maria Musicale

Zondagmiddag 7 mei wordt er muziek gemaakt en gezongen rondom Maria. Medewerking hieraan verlenen het Sint-Caeciliakoor, Ad van de Wege (orgel), Veronique van Rie (solozang) en Vicky De Windt (blokfluit) hun medewerking.

Er is ook samenzang. Iedereen is welkom. Aanvang 14.30 uur


Bedevaartsdag

Woensdag 31 mei wordt de Jaarlijkse Bedevaartsdag gehouden. Om 10.00 uur is er een plechtige eucharistieviering met voorganger pastoor Wiel Wiertz. Medewerking verleend het Sint-Caeciliakoor onder leiding van dirigent/organist Ad van de Wege. Daarna is er gelegenehid tot ontmoeting in de kerk, gevolgd door een lunch in het MFC te Aardenburg.

’s Middags houden we een “Vlaamse” spelletjesmiddag. Iedereen welkom. Bij deelname aan de lunch en de spelletjesmiddag vooraf aanmelden via aardenburgbedevaart@zeelandnet.nl. .

Voor deelname aan de lunch en de spelletjesmiddag wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Bezoek Brugge

Zondag 25 juni brengen we een bezoek aan Brugge. Om 8.45 uur wordt per fiets vertrokken vanaf de kerk in Aardenburg. Er kan ook met auto (op eigen gelegenheid) naar Brugge gereden worden. Om 11.00 uur wordt de H. Mis bijgewoond in de Heilge Bloedkapel op de Burg in Brugge. Na de viering wordt er zowel in de bovenkapel als in de benedenkapel uitleg gegeven door een lid van de Confrerie van het Heilig Bloed. De eigen meegebrachte lunch nuttigen we in de tuin van het bisschopshuis.

’s Middags krijgen we een rondleiding in het bisschopshuis. Eind van de middag keren we terug naar Aardenburg. Iedereen welkom. Vooraf inschrijven via aardenburgbedevaart@zeelandnet.nl.


Openluchtmis

Op zaterdagavond 12 augustus wordt de jaarlijkse openluchtviering gehouden op het Pastoor Willy Martensplein voor de kerk te Aardenburg. Voorganger is priester Piet Vandevoorde, bisschoppelijk gedelegeerde van het bisdom Brugge en rector van de Heilige Bloedbasiliek van Brugge. Medewerking verleend het Sint Caecilia onder leiding van dirigent/organist Ad van de Wege. Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting. Iedereen welkom.

Wandeltocht

Zondagmiddag 13 augustus houden we een wandeltocht met als thema: “In het voetspoor van de middeleeuwse processie”. De wandeltoch gaat naar het verdronken dorp Hannekenswerve ten noorden van Draaibrug. Daar wordt een gebedsmoment gehouden. Onderweg zijn er diverse stops en wetenswaardigheden te horen en te zien. Iedereen welkom. Verzamelen 13.00 uur op het Pastoor Willy Martensplein.

Processie O.L.V. Blindekens te Brugge

Dinsdagmorgen 15 augustus nemen we deel aan de processie van Onze Lieve Vrouw Blindekens in Brugge (met o.a. een H. Mis in de kathedraal van Brugge). De staakmadonna uit de kerk van Aardenburg en het bijbehorende vaandel van Onze Lieve Vrouw met de inktpot, worden meegedragen. Er is een beperking op de deelname, namelijk maximum 20 personen.


Monumentendag

Op zaterdag 9 en zondag 10 september is het Open Monumentendag. Zoals voorgaande jaren is de kerk die dagen geopend en is er gelegenheid om de toren te beklimmen.


Pontificale Mariaviering

Zaterdagavond 7 oktober is er een pontificale Mariaviering in de kerk te Aardenburg. Daarvoor zijn de bisschoppen van Breda en Brugge uitgenodigd. De bisschop van Brugge heeft reeds toegezegd. De bisschop van Breda heeft het genoteerd maar het is afhankelijk van zijn gezondheid.

Medewerking aan de vieringen verlenen het Sint Caeciliakoor en het Jongerenkoor. Iedereen welkom. Aanvang 19.00 uur.


Slotcondert

Zondagmiddag 22 oktober is er een slotconcert van alle activiteiten van dit jubeljaar door het koor Collegium De Dunis uit Brugge onder leding van Ignace Thevelein. Dit zal plaatsvinden in de kerk te Aardenburg. Aanvang: 15.30 uur. Hiervoor zijn toegangskaarten te koop.

Herdenkingstegel/ -munt

Er zal naar aanleiding van dit jubeljaar een tegel of herdenkingsmunt uitgegeven worden. Deze zal bij uitreiking gezegend worden en zal tegen kostprijs te verkrijgen zijn (middels voorinschrijving).Leden werkgroep Aardenburg-Bedevaartstad:

Lidy Durenkamp, Rieneke Dhont, Frans van Geyt, Rino Pieters, Leo Ducheine, Marc Moens.


Heilige Maria Hemelvaart-kerk | Weststraat 80, 4527 BV Aardenburg | 06-51996052 | aardenburgbedevaart@zeelandnet.nl

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page