top of page

'Het Lam' is terug

De titel van dit artikel doet vermoeden dat er een lam is teruggekeerd. Teruggekeerd naar de schaapstal? Maar de moraal van het verhaal is anders.

Eind jaren tachtig, begin jaren negentig van vorige eeuw creeërde wijlen pastoor Omèr Gielliet een beeld dat hij de naam gaf 'Het Lam'.


In nummer 235 - april 1990 van 'De Klepel', het informatieblad van de parochiegemeenschap St. Jan - Goede Herder in het Noord-Hollandse Laaren lezen we op de eerste pagina een tekst van pastoor Vriend.


'In de kapel van de kleine zusters van broeder Charles in Amsterdam bevindt zich sinds kort een nieuw tabernakel. Toen ik daar onlangs was om samen met de zusters de eucharistie te vieren, had ik de gelegenheid het van nabij te bekijken. Het tabernakel was op verzoek van de kleine zussters gemaakt door de priester-beeldhouder Omèr Gielliet uit Breskens. Een ongewoon ontwerp met een wonderlijke uitstraling.

Zie ik het hoofd van een mens of de kop van een dier, een schaap, een lam?

Op zijn hoofd draagt hij een zware last. Het Lam Gods dat de gebrokenheid en de zondigheid van deze wereld draagt. Boven op de voorstelling is de gestalte van een mens in nood zichtbaar. Links bevindt zich een diepe kloof in het hout, de gespletenheid van onze wereld verbeeldend. In deze kloof past een klein, plat doosje met daarin de hostie. Jezus die door zijn liefdevolle zelfgave deze gebroken wereld heelt, de kloof overbrugt, een nieuwe verbondenheid mogelijk maakt.'Wie zijn nu die Kleine Zusters van broeder Charles?

De Kleine Zusters zijn een religieuze gemeenschap opgericht in 1963 door pater Rene Voillaume. Dit in de geest van Charles de Foucauld, leven ze een contemplatief of apostolische  roeping tussen de mensen. Kleine gemeenschappen (fraterniteiten genoemd) willen een teken zijn van Gods Rijk in de wereld. 


Geroepen door de Jezus, en omwille van zijn Evangelie, willen de zusters het Goede Nieuws verkondigen aan gemeenschappen van mensen die in armoede leven, door te delen in hun bestaan en in hun hoop op een grotere waardigheid. 

Met hen vormen de zusters Kerk in solidariteit en vriendschap zoals Jezus van Nazareth ons daarin is voor gegaan. 


Charles de Foucauld, een militair en ontdekkingsreiziger en had een losbandig leven. Op dertig jarige leeftijd gooide hij het roer om en trad toe tot de trappisten.

Op 15 mei 2022 is hij door paus Franciscus, samen met Titus Brandsma.

Het aantal Kleine Zusters is de laatste jaren sterk gedaald, tot zuster Mauricia vorig jaar de enige zuster was die de laaste tien jaar werkzaam was in de Amsterdamse wijk IJburg. In de loop van vorig jaar is ze naar haar medezusters in Brussel verhuisd. Ze vond het belangrijk dat 'Het Lam' terugkeerde naar Zeeuwse-Vlaanderen. De Amsterdamse priester, die adviseur van de zusters was, heeft maandag 1 juli het beeld naar Zeeuws-Vlaanderen gebracht, wat door Frans van Geyt namens de parochie in ontvangst is genomen. Het heeft momenteel een plaatsje gevonden in de doorlopende tentoonstelling van liturgisch erfgoed van onze parochie in de gangen van het parochiecentrum.


Bij de overdracht is ook nog een brief met uitleg van Omèr:

'Lam Gods dat draagt en wegneemt

de zonden van de wereld,

en dat niet alleen.

Hij woont tussen hun gescheurde wereld in

en Hij is hun advocaat die hen verdedigt.

Trooster wordt Hij ook wel genoemd.

In het Hebreeuws staat er eigenlijk

belhamel,

de bok die voorop liep

en als aller eerste vóór de kuddie uitging

om de gevaren in de bergen

- slangen, wilde zwijnen, zelfs beren -

te lijf te gaan.

Soms kostte dat zijn leven,

een echte voor-vechter dus van de armen.

Omdat Hij zo onschuldig was,

werd in de vertaling het woord Lam gebruikt.


Vrede en alle goeds.'


Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page