top of page

Bij het begin van een nieuw jaar...

Een nieuw jaar is maandag begonnen.. Zal 2024 een goed jaar worden? We weten het niet. Wat we wel al weten is dat we dit jaar een extra dag hebben om al onze goede voornemens en wensen tot uitvoer te brengen. We hebben de overstap gemaakt van 2023 naar 2024. Maar eigenlijk gaan we op 1 januari 2024 gewoon verder zoals we 31 december 2023 hebben afgesloten. Met her en der andere en nieuwe regels en wetten, maar we gaan verder.


We moeten dit jaar als parochie een belangrijke stap zetten. Onze parochie toekomstbestendig maken, ervoor zorgen dat het geloofsleven voor de komende generatie in onze parochie, in Zeeuws-Vlaanderen behouden blijft. De maatschappij verandert, in verschillende gebieden is er oorlog, zijn er natuurrampen, kunnen mensen steeds minder van elkaar verdragen. De wereld verandert, maar ook het leven in de kerk verandert. Veel is voor mensen niet meer vanzelfsprekend. Pastoor Wiertz vertelt erover in de opname van Geloof, Hoop & Liefde, u kunt het filmpje bekijken op onze facebook.


Onze geloofsgemeenschappen krimpen, mensen zoeken op zondagmorgen andere dingen om te doen dan naar de kerk te komen om samen te vieren, samen te bidden, samen te luisteren naar Zijn woord en samen Brood te delen. We moeten terug leren dat we leerling van Jezus zijn, de vriendschap met Jezus moet voor veel mensen weer duidelijk worden. Samen op weg gaan als leerling van Jezus. We kunnen het allemaal lezen in het Nieuwe Testament, in de evangeliën, de Handelingen van de apostelen en de verschillende brieven van de apostelen naar volkeren en gebieden waar ze contact mee hadden.


Wat hebben we vandaag en in de toekomst nodig om samen kerk te zijn. Wat is onze kracht om samen op weg te gaan. Daar gaan we als parochies van Zeeuws-Vlaanderen het komende jaar mee aan de slag. Eind vorig jaar was er een informatieavond als aftrap in Terneuzen. Dinsdag 30 januari, u leest er verder in de Nieuwsbrief meer over, houden we een informatieavond voor onze parochie en daarna gaan we in alle geloofsgemeenschappen praten over wat is mogelijk, wat is zeker nodig en van belang voor de toekomst. We hopen u allen op die momenten te begroeten en te spreken. We gaan met elkaar in gesprek, op gelijke voet, als vriend en leerling van Jezus.


Maar vooruit kijken is eigenlijk ook even achteruit kijken. We willen iedereen danken voor zijn/haar inzet het afgelopen jaar, de vele vrijwilligers in de geloofsgemeenschappen en de parochie, de parochianen die we mochten verwelkomen in de vieringen. We hopen op u allen in 2024 opnieuw een beroep te mogen doen. Want samen zijn we de parochie heilige Andreas en we hebben u allemaal nodig!


We wensen u allemaal en allen die u lief zijn 'alle goeds toe' in het nieuwe jaar!


Ronald van Quekelberge

vicevoorzitter parochie heilige Andreas

Recente blogposts

Alles weergeven

Vastenactie 2024

De gezamenlijk parochies in Zeeuws Vlaanderen zijn begonnen met de voorbereiding van de vastenactie 2024. Het doel van de vastenactie dit jaar zijn de projecten van pater Swinne in Colombia. Pater Swi

bottom of page