top of page

Aktie Kerkbalans 2024



Beste parochianen,

 

We zijn alweer een stukje in het jaar 2024 en dat betekent dat de actie kerkbalans weer van start gaat.

 

Waarom zou U eigenlijk willen ‘geven om’ de kerk ?

En dan ‘geven om’ in de dubbele betekenis van het woord : enerzijds ‘houden van’ maar anderzijds ook ‘ondersteunen’, doneren opdat de kerk door kan blijven gaan’?

 

Laat ik om te beginnen verduidelijken dat het wel gaat om ‘onze’ kerk, ‘onze parochie H. Andreas in West-Zeeuws-Vlaanderen.

En dat het ‘geven om’ onze kerk in de zin van ‘doneren’ of financieel ‘ondersteunen’ eigenlijk alleen maar goed is en ook te doen is, als dat van harte gebeurt.

Daarvoor is nodig dat onze kerk betekenis voor u heeft,  een plekje heeft in uw hart en dat u ook daarom haar de moeite waard vind om haar - samen met anderen- in stand te houden.

 

Mensen zijn de levende bouwstenen van de kerk.

En de kerk wil laagdrempelig open zijn voor mensen. Een luisterend oor bieden aan wie hun verhaal kwijt willen. Voor wie ziek is, eenzaam, verdrietig. Niet alleen de liefde prediken, maar deze ook in praktijk brengen. Kortom, er zijn voor iedereen.

 

Momenteel zijn we op weg als  “missionaire parochie” om de toekomst van onze geloofsgemeenschappen veilig te stellen en opnieuw vorm te geven.

Daarbij zullen we andere wegen moeten gaan bewandelen.

 

En op deze wegen hebben we iedereen nodig. Niet alleen onze zeer gewaardeerde vrijwilligers  die de geloofsgemeenschappen helpen dragen maar ook u als parochiaan willen we vragen om met Jezus, de levende God, samen op pad te gaan in geloof en  met vertrouwen voor de toekomst van onze parochie.

 

Mogen we hiervoor ook weer op uw trouwe en royale steun rekenen?

U kunt uw bijdrage storten op IBAN-nummer

NL23RABO0168428113 ten name van

Parochie H. Andreas te Oostburg.

U kunt ook gebruik maken van de QR code hiernaast:  .

 


Hieronder het financieel overzicht van 2021 en 2022 en de begroting voor dit jaar. De afsluiting van 2023 wordt momenteel nog verwerkt en kunnen we nog niet publiceren.

 

Namens het pastoraal team en parochiebestuur

Hartelijk dank!

 

Pastoor Wiel Wiertz





Exploitatie-overzichten











Comments


bottom of page