https://www.sibusiso.nl/sites/default/files/styles/quicklinks_gross_380_x_220_/public/imce-files/home/weitere-infos/sibusio_weitere_infos_inhalt_03_new.jpg?itok=8sS4ASEK

Vastenactie 2022
Ook dit jaar voerden de drie Zeeuws-Vlaamse parochies actie voor Sibusiso. De lat was weer hoog met het doel om
€ 50.000,00 in te zamelen voor Sibusiso. Om dat voor elkaar te krijgen werden er heel wat activiteiten op touw gezet.
De Stichting Sibusiso is opgericht door Henk en Atty Hammer-Roos uit Terneuzen. Henk heeft tot 2001 een eigen huisarts praktijk gehad in Terneuzen. Daarnaast is hij een ervaren tropenarts. Atty is verpleegkundige, verloskundige en onderwijzeres.
Samen hebben ze jarenlang in oorlogsgebieden en vluchtelingenkampen gewerkt via Artsen Zonder Grenzen. Daar hadden ze dagelijks te maken met de slachtoffers van geweld en onderdrukking. Dit zijn in de regel de meest kwetsbare leden van de samenleving: moeders, kinderen, ouderen en gehandicapten.
Henk en Atty wilden graag een project starten in een ontwikkelingsland voor één van deze groepen mensen. Ze hebben gekozen voor Tanzania vanwege de politieke stabiliteit van het land. Om te bepalen wat de doelgroep van het project zou worden, hebben Henk en Atty onderzoek gedaan en contact gehad met sleutelfiguren van verschillende instanties en organisaties. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek is besloten een project te starten voor de verstandelijk gehandicapte kinderen van Tanzania.
Gedurende de veertigdagentijd vonden vele activiteiten plaats in de drie parochies om het streefbedrag te halen. Zaterdag 26 maart was in de heilige Eligiuskerk in Oostburg de actiemiddag met medewerking van Adrie Oosterling en vele standhouders. De opbrengst overtrof alle verwachtingen. Zaterdag 2 april was er een vastenmaaltijd in Jota. Ook de opbrengst kwam ten goede aan het project. De exacte opbrengst was bij het inleveren van de kopij nog niet bekend, later meer daarover.

Artikel 1. Wat doet Sibusiso?
De hulpverlening van het Sibusiso centrum in Tanzania is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar met een verstandelijke beperking. Bij een groot aantal kinderen is er naast de  erstandelijke handicap ook sprake van een lichamelijke handicap. De opname op het centrum is van korte duur. De kinderen worden gedurende een periode van minimaal drie weken tot maximaal zes maanden opgenomen en worden hier intensief begeleid. Na deze periode gaan ze weer naar huis of worden ze
geplaatst binnen een voorziening. Tijdens het verblijf op het centrum staan zowel kind als de
ouders centraal. Meer info: www.sibusiso.nl of op de folders in de kerk.Sander en Atty Hammer vertellen over Sibusiso na afloop van de ontmoetingsmaaltijden, op de Fancy Fair in Oostburg, op de
boekenmarkt in Hulst, op verschillende basisscholen en tijdens vieringen. Een compleet en actueel overzicht van alle Vastenactieactiviteiten vindt u op de websites van de parochies:
www.eparochie.nl | www.rk-kerk-ozvl.nl | www.andreas-wzvl.nl

 

Afbeeldingsresultaten voor logo vastenactie

Artikel 2. Hoe kunt U de Vastenactie steunen? 

U kunt onze Vastenaktie steunen door deelname aan de activiteiten en te storten op onder- staande bankrekeningnummers steeds met vermelding van projectnummer 401850: Andreasparochie:
NL52 RBRB 0791 2211 13, t.n.v. PCI, Oostburg.
Elisabethparochie: NL66 RABO 0159 5271 04,t.n.v. Elisabeth-Parochie.
H.M. Sterre der Zee: NL 80 RABO 0172 4606 38, t.n.v. RK Caritas HMSD.

 

Artikel 3. Interview met Atty “Sibusiso”Hammer.

Atty Hammer heeft samen met haar man Henk Sibusiso opgestart in 2000. Regelmatig gaat ze nog een kijkje nemen in Tanzania. Ze wil graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen daar en zo houdt ze een goed contact met de mensen die zich daar dagelijks inzetten voor de kinderen met een beperking. In dit interview vertelt Atty wat meer over Sibusiso.

Wat heeft je tijdens je laatste bezoek aan Sibusiso het meest verrast?

Het is ruim twee en een half geleden dat ik bij Sibusiso was. Het was nog niet eerder voorgekomen dat ik er zo lang niet geweest was. Het is me vooral opgevallen dat het Sibusisopersoneel met veel creativiteit en enthousiasme het programma fantastisch vorm gegeven heeft ondanks de beperkingen van Covid. Er zijn zelfs een aantal nieuwe initiatieven uitgewerkt. Zo worden er thema informatiedagen georganiseerd op het Sibusiso terrein. Bijvoorbeeld een ‘Down Syndroom dag’ en een ‘Autisme dag’. Er is een avondprogramma voor de moeders die met hun kind in het centrum verblijven

In Tanzania hebben jullie te maken met een heel andere cultuur. Hoe hebben jullie die andere cultuur ingepast in het Sibusiso project?

Een moeilijke vraag om kort te beantwoorden. In Tanzania is de familie groter dan alleen het eigen gezin. Het is heel normaal dat een tante, een oma of een ouder kind uit het gezin voor de jongere kinderen zorgt. Het is daarom niet altijd de moeder die met het gehandicapte kind in het Sibusiso programma wordt opgenomen. 

Is de samenwerking met de Tanzaniaanse overheid veranderd de afgelopen jaren en is er perspectief dat er vanuit de Tanzaniaanse overheid meer steun komt voor Sibusiso?

We zijn 20 jaar geleden begonnen met Sibusiso. Inmiddels hebben we bekendheid gekregen en is de overheid ook wel geïnteresseerd in de manier waarop Sibusiso werkt. Financiële steun vanuit de overheid is nog niet te verwachten voor kinderen met een verstandelijke beperking. De basisgezondheidszorg en het gewone onderwijs moeten nog veel verbeteren.

Hoe ziet het weekprogramma voor een gezin er uit op Sibusiso?

Er zijn twee groepen die op Sibusiso verblijven. De ene groep bestaat uit jonge kinderen, samen met hun moeder (of andere verzorger) en de andere groep bestaat uit tieners.

Beide groepen hebben hun eigen programma en binnen de groepen zijn er  individuele verschillen.

Op maandagmorgen komen alle kinderen naar het Sibusiso Centrum. In de ochtend wordt er dan geëvalueerd hoe het in het weekend thuis is gegaan. 

Gedurende de week, zijn er verschillende activiteiten. Voor de kleine kinderen, en hun moeder, is het veelal therapie, sociale omgang lessen, lessen over voeding en hygiëne, counseling enzovoort. Elke middag wordt er gezamenlijk geluncht, en elke avond hebben ze per huisje hun avondeten. Er is een avondprogramma voor de moeders/verzorgers van de kinderen.

Het programma voor de kinderen in de 6 maanden groep is per dag verschillend. Er wordt per kind een individueel plan gemaakt voor de periode dat ze intern zijn. Onderdelen van het programma zijn: klassikale lessen voor rekenen en taal, buiten activiteiten, zoals sport en spel, eigen hygiëne lessen, lessen voor het werken op een boerderij, enzovoort.

Er komen ook kinderen die niet blijven slapen en dagelijks naar huis gaan. Tussen de middag eet de hele groep samen.  

Veel aandacht wordt er aan muziek en dansen besteed. Er is een koortje, misschien het best te vergelijken met de JostiBand.

Voor het sporten zijn er elke vrijdag een voetbal- en een volleybaltraining.  kinderen die eerder in het programma hebben mee gedaan komen hier voor naar het centrum.

Vrijdagmiddag gaan alle kinderen weer naar huis voor het weekend. 

Wat voor mensen werken er op het Sibusiso project? Zijn dat leerkrachten, gezondheidswerkers of maatschappelijk werkers?

Er werken leerkrachten, therapeuten en maatschappelijk werkers bij Sibusiso.

Daarnaast zijn er 24 uur 5 dagen in de week ‘huismoeders’ aanwezig.

En natuurlijk het ondersteunend personeel; chauffeurs, koks, schoonmakers timmermannen die de hulpmiddelen zoals speciale stoeltjes en looprekjes op maat maken en administratief personeel. In totaal werken er 65 mensen bij Sibusiso.

Veel NGO-organisaties investeren in scholen of ziekenhuizen. Of er komt een waterput. Daarna kiest de organisatie weer voor een ander project. Sibusiso doet dat anders: investeren in mensen. Waarom geeft dat een beter perspectief voor de mensen waar je het voor doet?

Met de bouw van een school of een ziekenhuis zijn niet veel mensen geholpen als er niet goed les gegeven kan worden of er geen medisch personeel is en geen medicijnen. Het hele Sibusiso programma is gericht op kennisoverdracht in de breedste zin van het woord. Niet alleen aan de kinderen en hun familie maar aan de hele gemeenschap zo willen we de acceptatie van mensen met een beperking bevorderen.

Pasen is het feest van het nieuwe leven. Hoe sluit Sibusiso aan bij het Paasgeloof? 

Deze vraag zou eigenlijk gesteld moeten worden aan de familie van de kinderen.

Al veel kinderen hebben een totaal ander leven gekregen dankzij Sibusiso. Om een sprekend voorbeeld te noemen. Een zeer ernstig meervoudig gehandicapt kind dat te groot wordt om op de rug te dragen, kan de moeder haar kind alleen maar op de grond in de hut laten liggen. Wanneer dat kind heeft leren zitten in een speciaal op maat gemaakt stoeltje verandert het leven van zowel het kind als de moeder totaal. In plaats van de hele dag in een donkere hut te liggen kan het in een stoeltje voor de hut zitten en contact maken met andere kinderen. 

Van het donker in het licht, van liggen naar zitten. Als dat geen nieuw leven is. Opstanding!

https://www.sibusiso.nl/sites/default/files/styles/headerbilder_1440_x_600_/public/newsbilder/2020-12/gervas%20emanuel_0.jpg?itok=l0Kn_UOu

Artikel 4. Kinderverhaal over Vastenactieproject Sibusiso

Bij mij in de klas zit een jongen die maar één arm heeft. Hij heet Sem. Hij heeft geen ongeluk gehad, nee hij is zo geboren: met één arm. Ik ben soms jaloers op Sem. Soms denk ik dat hij meer kan met zijn ene arm dan ik met allebei mijn armen. Sem kan heel vlug werken op de laptop. En hij kan mooi tekenen. Hij kan met één arm zelf zijn jas aan en uit doen. Hij kent zelfs een trucje om zijn veters te strikken. Probeer het thuis maar eens te doen met één arm. En met Sem valt er altijd wel wat te lachen in de klas. Sem voelt zich helemaal thuis in onze klas. Maar zouden alle kinderen zoals Sem gelukkig zijn? Lees het verhaal van Gervas  Emmanuel maar.  

Gervas, waar woon je en waar ga je naar school? Ik woon in Tanzania. Een land in Afrika. Ik ga naar school van Sibusiso.

Ligt Sibusiso in Afrika? Nee, mijn school staat in Arusha. De mensen van Sibusiso hebben de school gebouwd.

Zit jij op een gewone school?

Nee, ik ga zes maanden naar deze school. Op deze school leer je heel andere dingen dan op een gewone school.

Maar Gervas, dan kun je toch niet veel leren met zoveel vakantie?

Ik leer juist een heleboel. Bij mijn papa en mama thuis lag ik de hele dag maar in de kamer.

Ging je dan nooit eens spelen met je vrienden?

Dat kon ik niet.

Waarom niet?

Toen ik werd geboren, ging er iets fout. Mijn hoofd wil niet doen wat ik wil. Ik wil wel graag bewegen, maar dat lukte vroeger niet. 

Wanneer ben je naar Sibusiso gegaan?

Toen ik vier jaar was. Ik kon niet kruipen. Ik kon niet rollen. Ik kon nog minder dan een kleine baby. Zelfs mijn handen kon ik niet goed gebruiken.

Is Sibusiso een soort ziekenhuis? Ben je daar geopereerd?

Sibusiso is geen ziekenhuis. Maar ik kreeg heel veel oefeningen, zodat ik nu weer gewoon kan zitten. Ik kan omrollen, als ik dat wil. 

Was dat moeilijk om te doen?

Ja het was heel moeilijk. Soms moest ik huilen, omdat ik een oefening niet goed kon doen. Het lukte maar niet. Maar gelukkig had mijn meester veel geduld. Hij maakte af en toe een grapje en dan lukte het toch.

Statiegeld of niet?

Artikel 5. Programma overzicht Vastenactie 2022

In 2022 leggen de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen  de lat weer hoog met het doel om €50.000 in te zamelen voor Sibusiso. Om dat voor elkaar te krijgen  worden er heel wat activiteiten op touw gezet. U vindt ze in het programma hieronder.

 

Doorlopende activiteiten in de Vastentijd:

 • in vele supermarkten in Zeeuws-Vlaanderen kunt u uw statiegeldbon ten goede laten komen aan de Vastenaktie via de statiegeldzuil of de statiegeldknop.
 • op verschillende basisscholen wordt door de kinderen actie gevoerd. Sander en Atty Hammer gaan op scholen vertellen over Sibusiso.
 • in verschillende kerken en vastenactiewinkels kan groot en klein de naam raden van een prachtige knuffel. Hoofdprijs: de knuffel.
 • in verschillende plaatsen worden Vastenaktiezakjes verspreid en opgehaald.
 • in de kerken wordt gecollecteerd.
 • in de Emmauskerk in Terneuzen is boekenverkoop. Iedere werkdag van 10.00-12.00u.
 • in de kerken van Philippine, Zuiddorpe en Terneuzen wordt jam verkocht.
 • in verschillende kerken in de Andreasparochie wordt kunst verkocht van lokale kunstenaars.
 • 3 Vastenaktiewinkels:

-       Sas van Gent. Tweedehandskledingwinkel. Tweedehandskledingwinkel Vastenaktie Sas van Gent. Industrieel Museum, Westkade 114. Open vanaf woensdag 16 februari t/m zaterdag 5 maart. En vanaf woensdag 30 maart t/m vrijdag 15 april. Openingsuren: woensdag t/m zaterdag van 13.00u -16.30u. 

-       Axel. Szydlowskiplein 12. Een breed winkelassortiment. Open van 15 februari tot en met 9 april. Openingstijden: woensdag tot en met vrijdag 10.00-12.00 en van 13.30-16.00. Zaterdag: 10.00-17.00.

-       Terneuzen. Noordstraat 21. Sibusisowinkel met boeken, cd’s, dvd’s, elpees, brocanterie, kunst, koffie, taart, jam, chocolademelk.  Openingsdagen: woensdag en zaterdag van 13.00-17.00u.

 • taartproeverij en taartverkoop (op bestelling) in de Emmauskerk en Sibusiso winkel Terneuzen.

 

Eenmalige activiteiten.

 • 13 maart themaviering in de kerken van Schoondijke (9.15u) en Ijzendijke 10.45u)
 • 17 maart. Ontmoetingsmaaltijd in ’t Kaaike in Zuiddorpe. Glutenvrij. Aanvang: 17.30. Aanmelden voor 14 maart via 0115-616006 of bureau@eparochie.nl  Aansluitend presentatie Sibusiso project.
 • 19 maart. Wafelverkoop Philippine en Sluiskil.
 • 19 maart. Grootste boekenmarkt van Zeeland in muzikale ambiance. De basiliek in Hulst.
 • 20 maart themavieringen in de kerken van Breskens (9.15u) en Oostburg (11.00u) 
 • 25 maart. Ontmoetingsmaaltijd in De Kaaie in Philippine. Glutenvrij. Aanvang: 17.30. Aanmelden voor 22 maart via 0115-616006 of bureau@eparochie.nl  Aansluitend presentatie Sibusiso project.
 • 26 maart. Fancy Fair in de RK kerk in Oostburg. 13.00-17.00. Diverse lokale kunstenaars en hobbyisten presenteren zich. Taartbuffet en loterij. Verkoop koffie met gebak. Muzikale medewerking wordt verleend door Adrie Oosterling.
 • 31 maart. Ontmoetingsmaaltijd in de Kameleon in Terneuzen. Glutenvrij. Aanvang: 17.30. Aanmelden voor 28 maart via 0115-616006 of bureau@eparochie.nl . 
 • 1 april. Benefietconcert in de RK kerk in Zuiddorpe. Inloop vanaf 19.00u. Begin concert 19.30. Toegang gratis, wel wordt vrijwillige bijdrage op prijs gesteld.
 • 2 april. Vastenmaaltijd bij Jota in Oostburg. Aanvang: 18.00u. Aanmelden via het Pastoraal Centrum Oostburg: 0117-453374 of  andreas-wzvl@kpnmail.nl  Aansluitend presentatie Sibusiso project.

 


  

 
 
 
startpagina