HERONTWIKKELING SINT JAN DE DOPERKERK SLUIS

Beste parochiaan, omwonende, betrokkene en belangstellende,

 

Vanaf medio 2018 heeft Krens Bouwontwikkeling B.V. samen met de Parochie, het Bisdom en de Gemeente Sluis de mogelijkheden verkend van en uitgewerkt naar een (her)ontwikkelingsplan voor de Johannes de Doperkerk aan de Oude Kerkstraat 20 te Sluis. Dit (her)ontwikkelingsplan gaat uit van behoud van het gebouw met een volwaardige kapelfunctie in het achterste gedeelte met toren en ingang aan de Oude Kerkstraat.

 

We zijn verheugd dat we een haalbaar, mooi en degelijk plan hebben kunnen maken naar genoegen van alle betrokken partijen. In het nieuwe plan is binnen de bestaande structuren een combinatie gevonden van een uniek woonprogramma (17 eenheden),  parkeervoorzieningen en een kapelfunctie. De Johannes de Doperkerk blijft daarmede met de karakteristieke toren behouden voor Sluis, als markant gebouw én als bezinningsruimte en vierplek voor de geloofsgemeenschap. Het plan voegt een nieuwe eigentijdse en duurzame functie toe aan dit mooie gebouw.

 

Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt binnenkort ter inzage. In het begin van 2020 willen we de vergunningen aanvragen. Bij een voorspoedige procedure en verkoop, verhuur, verwachten we met de bouw te kunnen starten na de zomer van 2020.

Voordat de formele procedure van start gaat, willen we het plan graag als eerste aan u presenteren tijdens een inloopavond in de kerk. De plannen liggen dan ter inzage inclusief een aantal fraaie visualisaties. Vertegenwoordigers van de bij het herontwikkelingsplan betrokken partijen zijn aanwezig voor toelichting en beantwoording van uw vragen.

 

De inloopavond is dinsdag 3 december vanaf 19.00 uur tot 20.30 uur in de kerk, U bent allen van harte uitgenodigd. We zullen op die avond rond 19.30 uur ook de naam van het nieuwe project (laten) onthullen.  Wij zien uit naar uw komst.

 

Met vriendelijke groet,

 

Krens Bouwontwikkeling B.V.                                         parochie heilige Andreas

Rik Krens - directeur                                               Veronique van Rie – secretaris