Maandberichten PKC Oostburg--Groede november 2021

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.

andreas-wzvl@kpnmail.nl

Het parochiecentrum is geopend en bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag tussen 13.30 en 16.30 uur

 

Archief maandberichten

                                        Zondag 7 november 2021. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor cd
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor overleden ouders en familie.
• Voor Stella de Meijer – Dhooge en zoon en broer Jean-Pierre de Meijer.
Zondag 21 november 2021. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor cd
1e Collecte voor de Nationale Jongerencollecte
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
• Voor René Fruijtier, echtgenoot van Sylva Aers en overleden familie.
• Voor Erna Louise Heetesonne, namens de parochie.
• Voor Martina Hendrika van Eijkeren, weduwe van Ubert Verheije, namens de parochie.
Viering in Stelle, zaal De Babbelaar
In Stelle zijn er geen vieringen.
Algemene Informatie
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20403610 (bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17, 4501 CS Oostburg. Geopend dinsdag tot en met donderdag van 13.30 – 16.30 uur en op vrijdag van 13.30 – 15.30 uur. Tel. 453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Gebedsintenties via e-mail (parochie.st.eligius@hetnet.nl) of per formulier via de brievenbus van de kerk of het Parochiesecretariaat. De kosten voor een gebedsintentie be-dragen € 11,00 te voldoen contant of via IBAN-nr. NL15 INGB 0004 3882 24 t.n.v. H. Andreas-parochie.

Communicatie

Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal
De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvangen. Aanmelden kan via een e-mail naar: grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook: www.facebook.com/parochie.heiligeandreas.
Website: www.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws.
Mededelingen
Caritascollecte
De Caritascollecte van zondag 7 november is bestemd voor de ondersteuning van een actueel doel. De parochie wil op deze wijze op het einde van het jaar een teken geven aan de medemens in nood in onze directe omgeving, maar ook verder weg. Hun zorgen worden gedeeld. Deze collecte wordt ten zeerste aanbevolen.
Ook op zondag 21 november is er een extra collecte en wel de Nationale Jongeren-collecte. Ook deze collecte wordt van harte aanbevolen.
Vormingsaanbod 2021 - 2022
Het boekje met het gezamenlijk vormingsaanbod voor het werkjaar 2021 – 2022 van het Samenwerkingsverband van pastores en dominees in West Zeeuws-Vlaanderen is uit en is voor u beschikbaar.
Komende vieringen
Op zondag 28 november vindt de parochiële Andreasviering plaats in de kerk van O.L.V. Hemelvaart te Aardenburg. Een plechtige eucharistieviering voor alle parochianen met medewerking van alle PKC’s waarin het pastoraal team zal voorgaan. Aanvang van de viering is 10.00 uur.
Op zondag 19 december is er in onze kerk een eucharistieviering waarin bisschop Liesen zal voorgaan. Nadere informatie over deze viering volgt nog.
Vieringen in de toekomst
Met ingang van 1 januari 2022 komt er een wijziging in de vieringen binnen de parochie. Voor deze wijziging wordt verwezen naar onderstaande brief van pastoor Wiertz van 14 oktober.
Eucharistieviering op de zondagochtend in de parochie Heilige Andreas.
Na overleg binnen pastoraal team, PKC’s en bestuur is met ingang van het nieuwe kalenderjaar 2022 de volgende afspraak gemaakt over de viering van de eucharistie op de zondagochtend om 9.15 uur binnen onze parochie. De kerk van Aardenburg zal voortaan functioneren als parochiekerk waar, in lijn met het bisdombeleid, de eucharistie op de zondag gevierd wordt. Hierop is een uitzondering bij de eerste zondag van de maand, en als er een vijfde zondag in de maand zit.
Dit leidt tot de volgende verdeling vanaf januari 2022.
1ste zondag van de maand: eucharistieviering in Oostburg, 9.15 uur
2de, 3de en 4de zondag van de maand: eucharistieviering in Aardenbrug, 9.15 uur.
Bij een 5de zondag in de maand: eucharistieviering in Breskens, 9.15 uur.
Bij de viering van de eucharistie binnen de parochie heilige Andreas op de zondag om 9.15 uur zullen pastoor Wiertz of kapelaan Romero voorgaan.
Hieraan wordt toegevoegd, dat er dan telkens op de 3e zondag van de maand in onze kerk een communieviering zal plaatsvinden op het gewone tijdstip van 10.45 uur. De andere zondagen is er in onze kerk geen viering.
Actie Kerkbalans (Herinnering)
In november vindt de herinneringactie van de Actie Kerkbalans 2021 plaats. Binnenkort zal de enveloppe met bijbehorende stukken in uw brievenbus gedeponeerd worden. Voor uw bijdrage zal de parochie u dankbaar zijn.