'

Tot God keert terug al wat leeft

Bidden wij voor allen die ons zijn voorgegaan
met het teken van het geloof
Dat zij rust en vrede mogen vinden bij de levende God.
Parochie H. Andreas
Overleden parochianen
1 oktober 2015 - 1 oktober 2016


Geloofsgemeenschap H. Eligius Oostburg

Petrus Johannes Remijn
echtgenoot van
Maria lmelda Agnes Noë

† 17 oktober 2015 84 jaar

Ferdinand Alphonsus Octaaf de Paauw
echtgenoot van
Simone Marie Josephina Hoogerwerf

† 11 november 2015

86 jaar

Willebrordus Laurentius van 't Westeinde
echtgenoot van
Hilda Marie Albertine Zulma de Sutter

† 25 november 2015

71 jaar

Catharina Maria Boussen
weduwe van
Maurice Alphons Marie Gruson

† 15 december 2015

98 jaar

José Maria Louisa Gijsel
weduwe van
Marcel Petrus Causijn

† 14 januari 2016

91 jaar

Maria Stephania Steijaert
weduwe van
Prudent Charles Ludovicus Boonman

† 28 februari 2016

87 jaar

Marina Simonne Wilfried Pollet
echtgenote van
Frank de Milliano

† 27 maart 2016

56 jaar

Gerard Hubert Caesar van Waes

† 19 april 2016

67 jaar

Annie Alberta Honorina Hermans
weduwe van
Edemond Prudent Medard Buijck

† 13 juli 2016

85 jaar

Geloofsgemeenschap H. Petrus Apostel Schoondiike

Julia Maria Wijffels

† 22 mei 2016

96 jaar

Mathilde Marie Tas
weduwe van
René Prudent Delnad

† o5 juni 2016

102 jaar

Zij die wonen in de schaduw Gods ...

... hen zal de nacht niet overvallen

Hun dagen houden eeuwig stand.
Duizenden doden kunnen vallen,
Zij staan geschreven in Gods hand.
God legt zijn schild op zijn getrouwen
Die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
Van liefde om hun tranen heen.

Naar: Wie in de schnd11w Gods mag wonen
1. Jan Duin, bij Psalm 91