Parochie Heilige Andreas,St. Eligiusplein 17, 4501 CS Oostburg, email: andreas-wzvl@kpnmail.nl
maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur, tel. 0117-453374
Postbanknummer: NL 15 INGB 0004 3882 24
Banknummer NL 23 RABO 0168 4281 13
Parochiekerncommissie Noord
Voorzitter en contactpersoon voor Hoofdplaat: Fons Soulimans, tel. 0117-340171 Lid en contactpersoon voor Biervliet: Mariëtte Adam-Buyck, tel. 0115-481778 Lid en contactpersoon voor Breskens: Adri de Lobel, tel. 0117-383255
Lid en contactpersoon voor IJzendijke: Tiny van de Calseijde, tel. 0117-302150"
Redactieleden
M. Uitdewilligen-van Rumste, Weststraat 19, 4521 AW Biervliet
M. Dellaert-Goethals, Krommeweg 1, 4515 RC IJzendijke
P. de Putter-Vermeire, Varkensmarkt 3, 4515 AK IJzendijke"
Doopbewijzen
Doopbewijzen vanuit alle 4 de geloofsgemeenschappen kunnen worden opgevraagd bij het Pastoraal Centrum te Oostburg (zie adres bovenaan).
Opgave gebedsintenties
* Opgaveformulieren liggen achter in de kerk op de infotafel.
* Opgeven uiterlijk 23 oktober 2019
* Inleveren bij:
- Biervliet: M.L. Goossens-Verstraete, Port Scaldis 23-31, 4511 DC Breskens, 0117-308134
- Breskens: A. de Lobel, J.F. de Millianostraat 45, 4511 GC
- Hoofdplaat: T. Mollet, Kersenlaan 19, 4513 AK
- IJzendijke: J. Doolaege-de Looze, Hoogvogelstraat 1, 4515 DB
Betalingen via een van bovenstaande rekeningnummers. Graag erbij vermelden om welke geloofsgemeenschap het gaat. De kosten bedragen € 10,50.
Communie thuis ontvangen
Als u de communie thuis wilt ontvangen en niet meer in de gelegenheid bent naar de kerk te komen, is er de mogelijkheid deze thuis te ontvangen.
Contactadressen:
Biervliet: Ziekenbezoekgroep, tel. 0612149179
Breskens: Mevr. E. Buysse-Maas, Langeweg 101, tel. 0117-381585
Hoofdplaat: Mevr. O. Soulimans-van Hee, Schoolstraat 10, tel. 0117-340171
IJzendijke: Mevr. J. Doolaege-de Looze, Hoogvogelstraat 1, tel. 0117-301988
Emmaus: Mevr. G. Doens-van den Hemel, 0117-302096
Als zieke mensen thuis bezoek willen ontvangen, kunnen ze dit aan bovenstaande contactpersonen doorgeven."
"Kopie parochiebericht
* Inleveren kopie voor de uitgave november-december voor 23 oktober 9
* Inleveren bij Petra de Putter, email adres petradeputter@zeelandnet.nl

September – Oktober 2019
Gebedsintenties

Zaterdag 31 augustus

Hoofdplaat CD
Fam. Bouwens-Soulimans; Fam. Duinker; Benny Thomaes e.v. Antoinette Thomaes- Cammaert.
Biervliet          Geen viering.

Zondag 01 september Breskens     CD
IJzendijke Geen viering.

Zaterdag 07 september
Hoofdplaat       
Geen viering.
Biervliet
Zie 08 september.

Zondag 08 september
Breskens          
Geen viering.
IJzendijke          Ritmisch Koor
Petrus de Meijer e.e. Eliza Haverbeke, overl. kinderen en kleinkind.
Biervliet              Organist met samenzang
Oecumenische viering om 09.30 u.

Zaterdag 14 september
Hoofdplaat           Geen viering.
Biervliet
Geen viering.

Zondag 15 september

Breskens             Tineke van ‘t Westeinde
IJzendijke             Geen viering.

Zaterdag 21 september

Hoofdplaat           Geen viering.
Biervliet CD
Willy van den Bossche e.v. Marie Pielaat en overl. fam.; Edith de Meijer- Herrebout, e.v. Omère de Meijer en overl. fam; Mireille de Koeijer en opa de Krijger; Arçen Goossens e.v. Marie Louise Verstraete en overl. fam; voor een zieke.

Zondag 22 september
Breskens             Geen viering.
IJzendijke          Gemengd koor
Joseph v.d. Voorde e.e. Marie v.d. Voorde-Aernoudts en overl. fam.

Zaterdag 28 september
Hoofdplaat        
Geen viering.
Biervliet             
Geen viering.

Zondag 29 september
Breskens           Geen viering.
IJzendijke          Geen viering.

Zaterdag 05 oktober

Hoofdplaat      CD

Biervliet
Hoofdplaat       CD
Fam. Bouwens-Soulimans; Benny Thomaes e.v. Antoinette Thomaes-Cammaert.
Biervliet Geen viering.

Zondag 06 oktober
Breskens         
CD
IJzendijke Geen viering.

Zaterdag 12 oktober
Hoofdplaat       
Geen viering.
Biervliet          
Stemmige Maatjes
                           
Em. Past. A. de Nijs en zus Madeleine.

Zondag 13 oktober
Breskens          
Geen viering.
IJzendijke         
Geen viering.

Zaterdag 19 oktober
Hoofdplaat      
Geen viering.
Biervliet           Geen viering.

Zondag 20 oktober

Breskens         White Group
IJzendijke       09.30 u. Bresia Kwartet, oecumenische viering

Zaterdag 26 oktober, Allerzielenviering
Hoofdplaat    Geen viering.
Biervliet         Gregoriaans Koor
Prudent v.d. Hemel e.e. Pieta v.d. Hemel-Razenberg; Remon Gielliet e.e. Jo Remijn en overl. fam.; Edith de Meijer-Herrebout e.v. Omère de Meijer en overl. fam.; Arnold du Puy e.v. Elvira Dusarduyn en overl. fam.; Prosper van Damme e.e. Rachel van Vooren; Emiel Mullaert e.e. Gabrielle Ingels en overl. zoon Guido.
Voor de overledenen van het voorbije jaar: Arçen Goossens (14 jan. 2019), Palmyra Ducheine-Cuelenaere (20 jan. 2019), Arnold Maas (10 febr. 2019). De familie zal een uitnodiging ontvangen om deze viering bij te wonen, zij ontvangen een gedachteniskaars. Er is voor iedereen een gedachteniskaart van alle overledenen, van Biervliet, Breskens, Hoofdplaat en IJzendijke, van het
afgelopen jaar, waarvan het overlijden is aangemeld op het Pastoraal Centrum in Oostburg, voor het houden van een liturgische dienst ten afscheid in kerk, crematorium of zaal.

Zondag 27 oktober
Breskens         
Geen viering.
IJzendijke          Gemengd koor

Peet de Looze e.e. Paulina Hamelinck en overl. fam.; Achiel Doolaege e.e. Anna Paridaen en overl. zoon Michel; Eduard Verdurmen e.e. Elsa Verdurmen-v.d. Poele en dochter Jacinta. 2e Collectes in alle vier de geloofsgemeenschappen
14 en 15 september:    Caritas/Pax Christi Vredesweek
In deze maand houden we de Caritascollecte voor Pax Christi. Deze organisatie steunt en stimuleert lokale gemeenschappen over de hele wereld, die geloven dat vrede mogelijk is. Ook zet zij zich in voor de veiligheid en bescherming van mensen en probeert men te werken aan duurzame oplossingen voor conflicten in de wereld.
5 en 6 oktober:            Wereldmissiedag voor de Kinderen
Tijdens de missiemaand oktober vraagt Missio (Pauselijke Missiewerken) aandacht voor de          lieke gelovigen in arme landen. Aan het begin van de maand is er speciaal voor de kinderen een Wereldmissiedag: www.missiokids.nl.  site van Missio uitgebreide informatie vinden: www.Missio.nl.
19 en 20 oktober:        Missie zondag Overleden

Geloofsgemeenschap IJzendijke:
14 augustus      Gerarda van Opdorp-Driessens 94 jaar.

Parochie uitstap
We willen dit jaar weer een dag op stap maken met onze parochianen. Deze uitstap wordt de derde keer en is inmiddels een fijne traditie geworden die erg gewaardeerd wordt door velen. Deze keer gaan we naar Antwerpen en wel op woensdag 25 september a.s. De firma Reisgenoegens zal voor het vervoer zorgen met een bus voor 50 personen. Als u mee wilt, is het zaak u tijdig aan te melden want 50 personen is dus het maximaal aantal dat meekan in de bus!
De bedoeling is om 8.30u te vertrekken aan de Markt in Aardenburg en zo via verschillende opstapplaatsen richting Antwerpen te rijden waar we in de ochtend na een kop koffie - die door de parochie wordt aangeboden - een bezoek zullen brengen aan het museum Plantin Moretus: drukkerij én woonhuis van deze familie.
Na de lunch, die u zelf kunt invullen met broodjes van thuis of in een zaak in de stad en waar we anderhalf uur de tijd voor nemen, willen we een bezoek brengen aan de St. Pauluskerk.
Deze kerk is in de 16e eeuw gebouwd als Dominicaner kloosterkerk en zeer het bezoeken waard.
De hoogte van de eigen bijdrage voor deze dag is 15 euro p.p. Parochianen die mee willen, ontvangen een brief met alle benodigde informatie zoals de opstapplaatsen en –tijden en het overmaken van de eigen bijdrage.
Aanmelden kan via Monique op het pastoraal centrum te Oostburg; T: 0117-453374 of E: andreas-wzvl@kpnmail.nl. Bijbellezen - Evangelie van Marcus in Terneuzen

Zeeuwen opgelet: Bisschop Liesen verzorgt vijf avonden over het Marcusevangelie Het Sint Franciscuscentrum organiseert op 3 september 2019, 1 oktober en 22 oktober 2019 en 5 en 19 november 2019 een cyclus van vijf avonden over het Marcusevangelie.

Waar, wanneer en door wie

De avonden vinden plaats in de Emmaüskerk, Alberdinck Thijmstraat te Terneuzen van 19.30
- 21.30 uur. Bisschop Liesen leidt u rond in de wereld van het Marcusevangelie. Na de avond bidden de deelnemers samen met bisschop Liesen de completen, de kerkelijke dagsluiting.

Voor wie

De bisschop en het Sint Franciscuscentrum nodigen alle belangstellenden uit voor deze avonden. Hij verzorgde tot nu bijbelavonden voor geïnteresseerden op Centrum Bovendonk te Hoeven. Voor gelovigen uit Zeeland vormde de afstand een bezwaar. Daarom zijn er nu ook 5 avonden in Terneuzen. Het succes van de geloofscursus van het bisdom Breda in Zeeuws- Vlaanderen is een belangrijke reden voor bisschop Liesen om naar Terneuzen te komen.

Waarom Marcus?

Marcus is het oudste evangelie. Marcus schreef zijn evangelie voor de val van Jeruzalem in 70 na Christus. Waarschijnlijk schreef Marcus zijn evangelie in Rome. Volgens de kerkelijke overlevering is de evangelist Marcus de tolk van Petrus en stelde diens verkondiging te boek. In dit korte evangelie krijgen we een boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God (Mc 1,1).

Wat kost het en inschrijven

De avonden zijn vrij toegankelijk. Het Sint Franciscuscentrum vraagt een vrijwillige bijdrage in de onkosten. U kunt zich aanmelden via telefoonnummer: 06-26364530 (Bianca Ivens)

BIJEENKOMSTEN
3 sep 2019 - 19:30 tot 21:30
Bijbellezen - Evangelie van Marcus in Terneuzen
r.k.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen
1 okt 2019 - 19:30 tot 21:30
Bijbellezen - Evangelie van Marcus in Terneuzen
r.k.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen

22 okt 2019 - 19:30 tot 21:30
Bijbellezen - Evangelie van Marcus in Terneuzen
r.k.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen

5 nov 2019 - 19:30 tot 21:30
Bijbellezen - Evangelie van Marcus in Terneuzen
r.k.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen

19 nov 2019 - 19:30 tot 21:30
Bijbellezen - Evangelie van Marcus in Terneuzen
r.k.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen Met vriendelijke groet, Bianca Ivens T 0626364530 E VZW De Helpende Hand

Wij delen u mede dat de ophaaldienst klederen, speelgoed en eetwaren bij u komt ophalen op woensdag 18 september.
Mocht u op andere tijdstippen klederen ter beschikking hebben, bel of fax gerust naar het nummer 051-502340 of 0476/333780 of mail : yoeridespierre@gmail.com.
Na sortering worden de klederen verdeeld onder kansarmen en de rest wordt verkocht in de tweedehandswinkel.
N.b. Mogen wij u vragen de klederen in plastiek zakken te doen. Zeker geen snippers of elektrische toestellen. Het speelgoed en eetwaren afzonderlijk te verpakken.
Wij zijn nog op zoek naar instanties die kledij willen inzamelen voor ons. Moest u iemand weten ,neem gerust contact met ons op.
Dank u bij voorbaat, Dany, Marie-Jeanne en Yoeri.