De leden van de parochiekerncommissie zijn bereikbaar via de voorzitter of secretaris:
Dhr. A. Soulimans, voorzitter
Schoolstraat 10, 4513 AR Hoofdplaat
T: 0117-340171