IJZENDIJKE kerk: Mauritskerk, Rozemarijnstraat 10. IJzendijke

Dienst: zondag om 10.45u (2e en 4e zondag van de maand)

Koster:Dhr F Mollet en mevr M de Milliano

Contact uitvaart: mw. J. Doolaege T: 0117-301988 mail: doolaegehj@zeelandnet.nl

Dhr. F. Mollet T: 0117-301226 Mw. M. de Milliano T: 0117-301228 mail: f.de.milliano@agroweb.nl

Liturgiegroep: mw. T. van de Calseyde T: 0117-302150 mail: pcalseyde@zeelandnet.nl

Contact koor: dhr. F. Mollet T: 0117-301226 Contact Ritmisch koor:mevrouw Ria Vervaet   tel.0115 - 481684 
mail: riavervaet@zeelandnet.nl

Lectoren: mw. J. Doolaege T: 0117-301988 mail: doolaegehj@zeelandnet.nl

Communie thuis: mw. J. Doolaege T: 0117-301988 mail: doolaegehj@zeelandnet.nl