Pastoraat en Regionale werkgroepen

Uitvaartvoorgangers

In onze regio wordt er gewerkt met uitvaartvoorgangers, dit is een groep vrijwilligers die zich, naast het pastorale team, inzet voor het verzorgen van uitvaartdiensten. Leden groep uitvaartvoorgangers:

Mw. R. Buijsse, Geuzenstraat 26, 4521 CC Biervliet T: 0115-481212 e-mail: cbuijsse@zeelandnet.nl

Dhr. A. van Kuijk, Veerhoeklaan 48, 4501 AG Oostburg T: 0117-452443 e-mai: A.van.Kuijk11@kpnplanet.nl

Dhr. N. Peterse, Pollux 15, 4501 GA Oostburg T: 0117-440218 e-mai: nmppeterse@zeelandnet.nl

Mw. T. Cammaert, Pr. Beatrixstraat 5, 4507 AH Schoondijke T: 0117-401535 e-mai: cammaerth@zeelandnet.nl

Dhr. W. Dierick, Gaaiperswei 2, 4527 HD Aardenburg T: 0117-492116 e-mai: waldierick@zeelandnet.nl

Ziekenhuispastoraat

Ziekenhuis Oostburg: Antoniusziekenhuis Past. Van Genklaan 6 4501 AJ Oostburg T: 0117-459000 e-mai: communicatie@zzv.nl

Ziekenhuis Terneuzen: De Honte Wielingenlaan 2 4535 PA Terneuzen T: 0115-688000 e-mai: communicatie@zzv.nl

Katholiek Maatschappelijk Activerengswerk

Stichting de Vonk, een instelling voor katholiek maatschappelijk activeringswerk in Brabant en Zeeland. Adres: St. Annastraat 20, 5025 KB Tilburg. T: 013-4647600 E: secretariaat@stichtingdevonk.n

 

Deze werkgroep, waarin personen uit de protestantse gemeente en vanuit de katholieke geloofgemeenschap zitting hebben, komt een aantal keer per jaar bijeen om te praten over samenwerking op het gebied van vieringen en activiteiten in Oostburg.

Contactpersoon van katholieke zijde is dhr. N. Peterse, T: 0117-440218 e-mai: nmppeterse@zeelandnet.nl Interkerkelijke Contact Commissie (ICC) In deze werkgroep, die haar werkterrein in Aardenburg heeft, zitten personen vanuit de protestantse gemeente, de Doops-gezinde gemeente en de katholieke geloofsgemeenschap in Aardenburg. Zij komen twee maal per jaar bijeen voor overleg. Contactpersoon vanuit katholieke zijde is dhr. M. Moens, T: 0117-493125 e-mai: marcmoens@zeelandnet.nl