Informatie en contactgegevens:

Parochie Heilige Andreas

Pastoraal Centrum

St. Eligiusplein 17  4501 CS Oostburg

T: 0117-453374   E: andreas-wzvl@kpnmail.nl

 

 

Doop:    

tot juli 2016 werd er in de parochie gewerkt met zes doopzondagen per kalenderjaar. Deze doopzondagen werden per half jaar ingeroosterd en veelal waren er meerdere dopelingen per doopplek. Omdat veel ouders prijs stellen op een individuele doop hebben we van de doopzondagen afgezien. Dit om meer flexibel te kunnen zijn richting de wensen van data die de doopouders voorstellen.  Ouders die hun kindje willen laten dopen, kunnen contact opnemen met het secretariaat van het pastoraal centrum via bovenvermelde contactgegevens.  

 

 

1e Communie:

het is al een aantal jaren de gewoonte om per geloofsgemeenschap/Scoba school in de parochie om het jaar het 1e Communietraject in te gaan. Meestal doen kinderen uit groep 3 en 4 tezamen hun 1e Communie. De basisscholen die het komend werkjaar 'aan de beurt zijn' ontvangen van het pastoraal centrum informatie om te inventariseren of men het traject daadwerkelijk ingaat. In onderling overleg tussen het pastoraal team en de betreffende scholen worden de data voor de presentatie- en de 1e Communieviering vastgesteld. Het maximaal aantal 1e Communievieringen per jaar in de parochie is drie. Ouders van kinderen in groep 3 en 4 ontvangen via de Scoba school een aanmeldingsformulier. De Escalda scholen in onze parochie ontvangen het bericht dat, als er in hun geloofsgemeenschap een 1e Communieviering is en zij katholieke kinderen in groep 3 en 4 hebben, de ouders daarvan rechtstreeks met het pastoraal centrum contact kunnen opnemen om hun kind aan te melden. Het voorbereidingstraject wordt verzorgd door de leerkracht van groep 3 en/of 4, de priester brengt een aantal keren een bezoek aan de school tijdens een voorbereidingsles.

 

 

Vormsel:  

ieder jaar, meestal op een zaterdag om 16.00u in juni, is er één gezamenlijke Vormselviering voor de hele parochie. Alle scholen in de parochie ontvangen begin februari een uitnodiging voor de ouders van leerlingen in groep 8 voor het bijwonen van een ouderavond waarbij ook de leerkracht van groep 8 van harte welkom is. De voorbereiding geschied via drie middagen, de vormelingen worden meestal in één  of twee groepen verdeeld. Deze voorbereidingsmiddagen vinden plaats onder schooltijd. Op de vrijdag vóór het Vormsel is er een middag, ook onder schooltijd, voor alle vormelingen waarbij ze de vormheer kunnen ontmoeten.

 

 

Huwelijk:

aanstaande bruidsparen die kerkelijk willen huwen, kunnen contact opnemen met het secretariaat van het pastoraal centrum. Na een intake gesprek waarin de formele kant van het huwelijk wordt besproken, volgt er een of meerdere afspraken met de priester die het huwelijk zal inzegenen. Tijdens deze ontmoeting(en) wordt de inhoudelijke kant van de huwelijksviering doorgenomen.

 

 

 

 

 

Uitvaart:

voor pastorale noodgevallen en het melden van een uitvaart in een kerk van onze parochie of een crematiedienst is er een telefoonwacht. Dit mobiele nummer, 06-20403610, is dagelijks tussen 8.30u en 19.00u bereikbaar. De telefoonwacht wordt beheerd door de leden van het pastoraal team en enkele vrijwilligers. De uitvaart- of crematiedienst zal worden verzorgd/voorgegaan door een lid van het pastoraal team of door een uitvaartvrijwilliger. De uitvaartvrijwilliger is opgeleid door het pastoraal team om op passende wijze voor te kunnen gaan.