Beste vrijwilligers en parochianen 

Op Pinksteren, zondag 31 mei 2020, start het Bisdom Breda in de kathedraal een Pinksterestafette. Elf weken lang, tot 15 augustus, zullen de dertig parochies van het bisdom het pinkstervuur aan elkaar doorgeven, vergezeld van een geloofsbrief. De bedoeling is dat alle parochies kunnen meedoen, met de vrijheid om de estafette en de wissels op hun eigen manier te organiseren, steeds rekening houdend met de overheids-maatregelen in verband met de coronacrisis. In elke parochie zijn activiteiten rond: * het Pinkstervuur, meegedragen in een draaglamp; * een geloofsgesprek tussen tenminste drie mensen, inclusief een lid van het pastorale team, tot maximaal twaalf; * een geloofsbrief aan de volgende parochie, die voortkomt uit dat gesprek; * tenminste twee ‘blijde boodschappers’ (lopers, fietsers, enz.), die met het vuur en de brief op weg gezonden worden vanuit een eucharistie- of gebedsviering; * de overhandiging van het vuur en de brief.

 Het Pinkstervuur komt zondag 2 augustus in onze parochie aan. Pater Marc Lindeijer, de nieuwe vicaris-generaal, brengt het vuur van uit Terneuzen mee naar Oostburg. In de week daarvoor willen we gesprekken organiseren in verschillende geloofsgemeenschappen: woensdag 29 juli 10.00 - 12.00 uur koffiekelder Breskens 14.00 - 16.00 uur Mauritskerk IJzendijke donderdag 30 juli 19.00 - 21.00 uur Strandkerk Cadzand vrijdag 31 juli 10.00 - 12.00 uur sacristie/kerk Schoondijke 14.00 – 16.00 uur sacristie/kerk Aardenburg We willen de bijeenkomsten dan telkens beginnen met het geloofsgesprek dat zondag 19 juli uitgezonden wordt door KRO-NCRV met Jochem. 

Aan iedereen die bij de gesprekken aanwezig willen zijn, vragen we om een Bijbeltekst, een lied, een gedicht…. dus een passende tekst die uiting geeft aan je geloof mee te nemen. We gaan dan in gesprek met elkaar. Hoe zien we de invulling van ons geloof in onze parochie, hoe zien we de parochie naar de toekomst en wat kunnen we vanuit de missionaire kerk opzetten in onze parochie. 

Vanuit de verschillende groepen vragen we telkens twee mensen die zondag 2 augustus naar de Eligiuszaal in Oostburg willen komen. 15.00 uur gesprek met de afgevaardigden met koffie en iets lekkers 16.00 uur gesprek met pater Marc Lindeijer 17.30 uur vesper waarbij iedereen van harte welkom is. 

Dinsdag 4 augustus brengen we het Pinkstervuur dan naar de Mariaparochie. 

We verzamelen dan om 10.00 uur in de Eligiuszaal in Oostburg waar we gezamenlijk een kopje koffie/thee drinken en vertrekken dan om 10.30 uur te voet naar Breskens. Met het fietsvoetveer gaan we naar Vlissingen waar we het Pinkstervuur om 13.00 uur overhandigen aan pater Thaddy de Deckere. We gaan daarna naar de pastorie in Vlissingen waar we onze geloofsbrief overhandigen. 

Van harte nodigen we ook parochianen uit om mee te lopen om het vuur naar de Mariaparochie te brengen. 

Opgeven kan tot maandag 3 augustus om 12.00 uur bij Monique op het parochiecentrum (0117 – 453374 of
andreas-wzvl@kpnmail.nl).

 We hopen velen van u te mogen begroeten. Met vriendelijke groet, Jochem van Velthoven kapelaan en Ronald van Quekelberge vicevoorzitter parochie heilige Andreas 

 -----------------------------------------------------

De foto’s zijn afgelopen zaterdag  5 oktober 2019 genomen tijdens de Interkerkelijke Vrouwendag in de PKN kerk in Hoek.

De Stichting Kerk en Vluchteling Zeeuwsch-Vlaanderen was daar aanwezig met een stand om de situatie van vluchtelingen onder de aandacht te brengen.

Op de foto staan van links naar rechts: Rob Hille,  Jilly van den Ameele en Niek van Waterschoot

 

Meer dan 40 steunbetuigers aan vluchtelingen bij commissievergadering.

Op 10 september hebben vijf mensen ingesproken bij de commissie samenleving van de gemeente Terneuzen. Mensen die zeer verontrust waren over het welzijn van vluchtelingen, nu de gemeente Terneuzen de subsidie aan Vluchtelingenwerk dreigt te stoppen. De vijf insprekers werden gesteund door ruim 40 mensen uit diverse kerken en organisaties in Zeeuws-Vlaanderen. De publieke tribune zat bijna vol! Ik denk dat het indruk heeft gemaakt op de commissieleden. Maar we zijn er nog niet. De officiële besluitvorming moet nog komen. We houden u op de hoogte als deze kwestie weer op de agenda komt van de commissie samenleving of de gemeenteraad. Hopelijk mogen we dan nog meer dan 40 mensen begroeten.

Niek van Waterschoot, Kerk en Vluchteling.

=============================================================================================

Aan de parochianen van de parochie Heilige Andreas,

Op voordracht van het parochiebestuur heeft de bisschop Ronald van Quekelberge, Veronique van Rie en Jacques Daniëlse benoemd tot lid van het parochiebestuur van de parochie Heilige Andreas.
Per 1 juni 2019 heeft de bisschop Guus Langeraert en Marnix van Damme eervol ontslag verleend als lid van het parochiebestuur.
Vanaf diezelfde datum, 1 juni, zal Ronald van Quekelberge het vice voorzitterschap invullen. Veronique van Rie en Jacques Daniëlse zullen respectievelijk de secretaris en de penningmeester van het parochiebestuur zijn.

In goed overleg met Guus Langeraert en Marnix van Damme zal de overdracht verder vorm en inhoud krijgen. Daarvoor zijn zij ook na 1 juni beschikbaar.

Zorgvuldig zal het bestuur in zijn nieuwe samenstelling zicht krijgen op de omvang van alles wat onze parochie betreft en de vele verantwoordelijkheden en werkzaamheden gaan invullen.
Tegelijkertijd zal er ook gelegenheid zijn om kennis te maken met velen binnen en buiten onze parochie.

De parochie is Guus en Marnix ongelofelijk veel dank verschuldigd voor het vele zeer goede werk dat ze gedurende een groot aantal jaren in verschillende verantwoordelijkheden met grote toewijding voor de parochie hebben verricht.

We hopen dat onze parochie een goede toekomst tegemoet gaat. Ongetwijfeld gaan we elkaar in de komende tijd ontmoeten.

Pastoor Wiel Wiertz

   

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Feestelijke diakenwijding met drie bisschoppen
Sacha Steijaert tot transeunt diaken gewijd.                

De foto's van de wijding van Sacha Steijaert. klik hier

 

Bekijk hier het Andreas kartern uit het Rondje West

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------