Actie Kerkbalans 2021

Met deze actie zamelen we geld in om de missie van de Kerk van Jezus Christus vorm te geven in onze tijd, in West Zeeuws-Vlaanderen. Deze missie is samen te vatten in 4 woorden: Ga, Maak, Doop, Leer (volgens Mattheüs 28). Uw bijdrage wordt ingezet om er als kerk op uit te trekken, naar de mensen toe te gaan en om hen te helpen leerlingen te worden en te blijven van Jezus.  

 

Dit doen wij door onze vieringen, catechetische programma’s voor onze kinderen, jonge gezinnen, tieners en jongeren en door activiteiten en cursussen voor de oudere parochianen. Ons pastorale team zorgt samen met u voor de organisatie hiervan. Zoals u begrijpt zijn hiervoor ook locaties nodig, zoals onze kerkgebouwen en natuurlijk een welkome, gastvrije en hartelijke ontvangst. 

 

Het richtbedrag voor uw parochiebijdrage zoals dat is aangegeven door het Bisdom bedraagt voor 2021 € 132. Iedere bijdrage is meer dan welkom, minder en ook meer. 

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL 15 INGB 0004 388 224 ten name van parochie heilige Andreas. 

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage!

 

Start