Toegekende diocesane onderscheidingen in 2018
26 maart 2019
In 2018 kende de bisschop op verzoek van parochies of instellingen uit het Bisdom Breda twaalf personen de diocesane onderscheiding toe. De onderscheiding is bedoeld voor hen die zich binnen het bisdom minstens tien jaar lang op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor geloof en Kerk op diocesaan, parochieel of vicarieel niveau.
Bij de onderscheiding hoort een schildje dat de Oudenbossche smid Rinus Bouwmeester ontworpen heeft. Op het schildje bevindt zich een afbeelding van Maria Ten Hemelopneming, de patrones van het Bisdom Breda. Deze is omgeven door de drie schuin- of Andreaskruisjes afkomstig van het stadswapen van de stad Breda. Het schildje rust op een halve wereldbol.
De onderscheidingen zijn inmiddels uitgereikt door de parochie of instelling die de aanvraag deed, zodat hier het overzicht kan worden gepubliceerd.
In 2018 kende bisschop Liesen de diocesane onderscheiding toe aan:
 • Dhr. J.W.P. Monden (onderscheiding aangevraagd door de H. Mariaparochie, Etten- Leur)
 • Dhr. B.A.M. Hulshof (onderscheiding aangevraagd door de Parochie Heilige Familie, Breda)
 • Dhr. J. Cuelenaere (onderscheiding aangevraagd door de Parochie H. Andreas, Oostburg)
 • Mw. M.C. van Riel-Brooimans (onderscheiding aangevraagd door de Parochie H. Antonius Abt, Riel)
 • Dhr. L.J. Mouwen (onderscheiding aangevraagd door het Weeshuis voor Roomsch- Katholieken, Bergen op Zoom)
 • Dhr. mr. P.W.H.M. Haans (onderscheiding aangevraagd door de Weeshuis voor Roomsch – Katholieken, Bergen op Zoom)
 • Dhr. J.J. Voeten (onderscheiding aangevraagd door de Parochie H. Trudo, Zundert)
 • Mw. M.G.M. de Ridder (onderscheiding aangevraagd door de Parochie H. Augustinus, Breda)
 • Dhr. W. Doeswijk (onderscheiding aangevraagd door de Pater Damiaanparochie, Zierikzee)
 • Dhr. P.A.M. van Herel (onderscheiding aangevraagd door de Sint Christoffelparochie, Steenbergen)
 • Mw. A.W.M. van Herel-de Weert (onderscheiding aangevraagd door de Sint Christoffelparochie, Steenbergen)
 • Dhr. C.W.L. van Zitteren (onderscheiding aangevraagd door de Sint Franciscusparochie, regio Rucphen)

Gegevens van het Bisdom Breda
BISDOM BREDA

Bisschop van Breda
Mgr. Dr. J.W.M. Liesen
Veemarktstraat 48, 4811 ZH Breda
T: 076-5223444 E: secr.bisdomleiding@bisdombreda.nl

Secretaris-generaal
Drs. B.G. Hartmann
Veemarktstraat 48, 4811 ZH Breda
T: 076-5223444 E: bhartmann@bisdombreda.nl

Vicaris-generaal
vervangende taken bisschop bij diens, langdurige, afwezigheid
Mgr. Drs. H.C.M. Lommers
Veemarktstraat 48, 4811 ZH Breda
T: 076-5223444 E: hlommers@bisdombreda.nl

Dienstencentrum van het bisdom
Postadres voor alle diensten en afdelingen:
Postbus 90189, 4800 RN Breda
T: 076-5223444 E: secretariaat@bisdombreda.nl

Kantooradres voor alle diensten en afdelingen :
Veemarktstraat 48, 4811 ZH Breda
T: 076-5223444, bereikbaar ma t/m vr 8.30u – 12.30u

Benoemingen
Mw. Drs. A.M.A. Waij
E: awaij@bisdombreda.nl

Dienst financiën
 mw. A.M.C. Aarts 

E: maarts@bisdombreda.nl

Afdeling bouwzaken
Ing. F.A.G.A.M. van der Linden
E: fvdlinden@bisdombreda.nl

Dienst pr en informatie
Mw. Drs. D.M. van Roosendaal
E: dvroosendaal@bisdombreda.nl

Gegevens van het Vicariaat
VICARIAAT MIDDELBURG

Vicaris
Drs. P.M.P. Verbeek
Burg. Stulemeyerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom
T: 0111-720565/06-13134758 E: pverbeek@bisdombreda.nl

Stafmedewerker
Drs. E.R. Bornhijm
Deken Holtkampstraat 11, 4453 AH ’s Heerenhoek.
T: 06-50614779 E: ebornhijm@bisdombreda.nl

Kantoor vicariaat Middelburg
Burg. Stulemeyerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom
Secretariaat:  mw. Linda Sweere.
T: 0113-561764 E: vic.middelburg@bisdombreda.nl
Kantooruren: dinsdag en woensdag van 9.30u tot 14.00u.

De openingstijden van het Vicariaat is op dinsdag en donderdag van 9.30u tot 14.00u.
Telefoonnummer: 0164-245365.

Gegevens Elisabeth Parochie
TOEKOMSTIG SAMENWERKINGSVERBAND ELISABETH-PAROCHIE

Pastoraal Centrum
Baljuwlaan 19, 4541 EE Sluiskil
T: 0115-616006 E: rpcmzvl@zeelandnet.nl

Bestuur Elisabeth-parochie
Vice-voorzitter: Dhr. C. van Waes
Van der Waalstraat 21, 4532 LA Terneuzen
T: 0115-617099 E: cvwaes@zeelandnet.nl/
bestuur@eparochie.nl

Pastoraal team

Dhr. D.J.M. van Waterschoot, pastoraal werker
T: 0115-491990 E: n.waterschoot@zeelandnet.nl

Mw. M.J. Dieleman-Fopma, pastoraal werker
T: 0115-694958 E: m.dieleman@zeelandnet.nl