Het pastoraal team bestaat uit de volgende personen:

Wiel Wiertz - pastoor en eindverantwoordelijke
tel.: 06 - 42506424          
e-mail: wwiertz@live.nl

Frans van Geyt - pastoraal werker en teamleider
tel.: 0117 - 493891
e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl

Jochem van Velthoven - kapelaan
tel.: 0115 - 692627
e-mail: kapelaanvanvelthoven@gmail.com

Marjan Dieleman-Fopma - pastoraal werkster
tel.: 0115 - 694958
e-mail: marjandieleman@eparochie.nl

Ralf Grossert - pastoraal werker
tel.: 0114 - 343299 of 06 - 13705137
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl

Niek van Waterschoot - pastoraal werker
tel.: 0115 - 491990
e-mail: niekvanwaterschoot@eparochie.nl

Katrien Van de Wiele
tel.: 06 - 41322776
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl

De leden van het pastoraal team kunt u normaliter bereiken via het Pastoraal Centrum, St. Eligiusplein 17, 4501 CS Oostburg. Het pastoraal centrum is geopend en telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00u – 12.00u via telefoonnummer: 0117-453374 of per e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl. Voor pastorale noodgevallen en het melden van een uitvaart is er een telefoonwacht. Dit mobiele nummer, 06-20403610, is dagelijks tussen 8.30u en 19.00u bereikbaar, ook in het weekend. De telefoonwacht wordt beheerd door de leden van het pastorale team en enkele vrijwilligers.

Het bestuur van de parochie heilige Andreas
pastoor Wiel Wiertz,  voorzitter
Steenstraat 22  
4561 AS  Hulst
mobiel:  06 - 42 50 64 24
mail: wwiertz@live.nl

Ronald van Quekelberge, vice-voorzitter
Noordstraat 129 - 2.01
9990 Maldegem (België)
mobiel: 06 - 41 22 83 71
mail: vicevoorzitter.andreas@gmail.com

Veronique van Rie-Posman, secretaris
Bogaardstraat 90
4527 EC  Aardenburg
mobiel: 06 - 38 53 84 95
mail: secretaris.andreas@gmail.com

Jacques Danielse, penningmeester
van Walcherenstraat 7
4527 AX  Aardenburg
mobiel: 06 - 23 99 96 18
mail: penningmeester.andreas@gmail.com

Bij de bestuursvergadering schuiven ook vertegenwoordigers van de vier parochiekerncommissies en de Commissie Toeristenkerk Cadzand  (CTC) aan,
om zo het contact met de geloofsgemeenschappen zo efficiënt mogelijk te houden. De leden van deze klankbordgroep zijn:
CTC: Jeanette Risseeuw
PKC Noord:  Fons Soulimans
PKC Oostburg-Groede: Adrie van Gessel
PKC Schoondijke: Rita Doens
PKC Zuid: Marlies van Damme
De adresgegevens van hen kunt u vinden bij de betreffende PKC.

 

Het parochiebestuur is momenteel onderbezet, we zoeken daarom versterking.
Wanneer u interesse hebt mag u altijd contact opnemen met de huidige bestuursleden.
 

 

Parochiekerncommissies

Bij de start van de nieuwe parochie zijn er vier parochiekerncommissies opgericht. In deze pkc's zijn alle geloofsgemeenschappen uit de regio vertegenwoordigd. Een pkc organiseert, beheert en onderhoudt de gebouwen en middelen die het parochiebestuur beschikbaar stelt om in de betreffende parochiekern activiteiten te doen plaatsvinden. U kunt hierbij denken aan: - het plaatselijk organiseren en mede verzorgen van alle liturgische bijeenkomsten - het openstellen van het (kerk)gebouw voor activiteiten, ontvangst van personen en ordelijk gebruik van het kerkgebouw, - het zorg dragen voor het schoonhouden en het klein onderhoud van de (kerk)-gebouwen, - het incasseren en administreren van gelden die in de parochiekern binnen komen (collectes, misintenties, kaarsengeld e.d.).

 

Parochiekerncommissies
Bij de start van de nieuwe parochie zijn er vier parochiekerncommissies opgericht. In deze pkc's zijn alle geloofsgemeenschappen uit de regio vertegenwoordigd. Een pkc organiseert, beheert en onderhoudt de gebouwen en middelen die het parochiebestuur beschikbaar stelt om in de betreffende parochiekern activiteiten te doen plaatsvinden. U kunt hierbij denken aan: - het plaatselijk organiseren en mede verzorgen van alle liturgische bijeenkomsten - het openstellen van het (kerk)gebouw voor activiteiten, ontvangst van personen en ordelijk gebruik van het kerkgebouw, - het zorg dragen voor het schoonhouden en het klein onderhoud van de (kerk)-gebouwen, - het incasseren en administreren van gelden die in de parochiekern binnen komen (collectes, misintenties, kaarsengeld e.d.).

 

Parochies in Zeeuws-Vlaanderen
Sinds januari 2019 is er voor de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen één pastoraal team. Daardoor werken de drie parochies op velerlei gebied ook nauw samen.

Elisabeth-parochie
De Elisabeth-parochie ligt in midden Zeeuws-Vlaanderen en omvat het grondgebied van de gemeente Terneuzen, met uitzondering van de kernen Biervliet (parochie H. Andreas) en Koewacht (parochie heilige Maria Sterre der Zee).

Het secretariaat van de Elisabeth-parochie is gevestigd op het adres: Alberdingk Thijmstraat 2, 4532 CZ Terneuzen. Dit is ook het kantooradres van de pastores.
Het parochiebureau is geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 15.00 uur. Teamassistente Bianca Ivens staat u graag te woord.
Het secretariaat is telefonisch bereikbaar via 0115-616006 en via bureau@eparochie.nl

Parochie heilige Maria Sterre der Zee
De parochie heilige Maria Sterre der Zee omvat geheel Oost-Zeeuws-Vlaanderen, het gehele gebied van de gemeente Hulst inclusief de kern Koewacht.

Het secretariaat is te bereiken via het parochiecentrum aan de Steenstraat 9 te Hulst. Hier is ook een winkeltje met heiligenbeelden, kaarsen en bijbels. Het winkeltje is elke dag geopend. Van maandag tot en met vrijdagmorgen, tussen 9.00 en 12.00 uur, staat de teamassistente Chantal van Iwaarden u graag te woord.  U kunt haar bereiken via het telefoonnumer 0114-745000.