Kerk: Heilige Maria Hemelvaart
Weststraat 80, 4527 BV Aardenburg
Dienst: zondag om 9.15u (1e zondag van de maand om10.00 uur)

Koster: dhr. M. Moens T: 0117-493125
e-mail: marcmoens@zeelandnet.nl
Contact uitvaart: dhr. J. van Dongen T: 0117-491081
e-mail: jhfvdongen@zeelandnet.nl
Gebedsintenties graag 14 dagen voor de gevraagde datum via de brievenbus bij de kerk

Pastoraal Centrum, Sint Eligiusplein 17, 4501 CS Oostburg;
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 0117-453374.
Voor info www.andreas-wzvl.nl

Telefoon uitvaartwacht en pastorale noodgevallen: 06-20403610 elke dag tussen 08.30 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 19.00 uur.