De leden van de parochiekerncommissie zijn bereikbaar via de voorzitter of secretaris:

Voorzitter

          mevrouw Marlies van Damme 
          mail: vandammemarlies@gmail.com

Secretaris

          mevrouw Rieneke Dhont
          rieneke.dhont@kpnmail.nl

Kasbeheerder

            mevrouw Patricia van de Vijver

            mail: info@vijverconstructie.nl

 

Leden

          de heer Benny Gijs 
          mail: bgijs@zeelandnet.nl

          de heer Ronny Geernaert 
          mail: reinaert7@hotmail.com