Ten geleide......

Alles is betrekkelijk: het betekent dat alles wat ons is toevertrouwd niet alleen privé-eigendom is, maar ons gegeven is om er goed mee om te gaan. Er komt een moment waarop we rekenschap hebben af te leggen. Deze uitspraak is niet bedoeld om ons angst aan te jagen maar om onze handel en wandel te richten op de komst van dat Rijk van God. Alles in dit ondermaanse is relatief, dat wil zeggen: zou in relatie moeten worden gebracht met de Schepper en zijn Dienstknecht Jezus de Christus.

En vergeten we het nu ook niet in een tijd dat er weer veel corona-besmettingen zijn: laten we letten en zorgen voor elkaar!  Voor iedereen een goed weekend.
 

Bij de zondag......  
                                                                         
Inleiding:
Vandaag horen wij de woorden
‘Houd je lendenen omgord en je lampen brandend.’
De term ‘zich omgorden’
- veel gebruikt in bijbelse taal -
betekent ‘zich klaarmaken voor een taak’.
Met een gordel kon men de klederen opschorten
om degelijk te werken en flink te marcheren.
En de lamp was nodig
om ‘s nacht goed te kunnen zien.
‘Gelukkig zijn de knechten
die de heer wakend aantreft bij zijn komst.’
Het is een nieuwe zaligspreking.


Om ontferming: 
Hoe goed we ons best ook doen,
we zijn geen volmaakte mensen.
Als gelovigen hebben we onze zaakjes nooit volledig op orde,
is ons hart nooit volledig zuiver.
Leggen wij deze momenten van onzuiverheid neer bij God
Heer, ontferm U over ons.


We lezen deze zondag:                           
Eerste lezing: Wijsheid 18, 6-9
Antwoordpsalm: Psalm 33
Tweede lezing: Hebreeën 11, 1-2.8-19
Evangelie: Lucas 12, 32-48


Woorden ter overweging
De eerste en tweede lezing trekken lessen uit de Bijbelse verhalen van de voorouders, waarin ‘de kleine kudde’ gelovig vertrouwt op Gods belofte. Op jouw terugkeer wachten wij in jouw huis.
Wie met zo’n belofte kan leven, hoeft niet te steunen op zijn bezit. Dat kan dan gebruikt worden ten bate van minderbedeelden. De vervulling van de belofte kan opgevat worden als een voorrecht, maar appelleert eerder aan verantwoordelijkheid. De voorouderverhalen laten hopen op steun van hogerhand bij zo’n houding.
 
Vieringen in onze parochie

Negentiende zondag door het jaar
Zaterdag 6 augustus
- dorpshuis te Hoofdplaat om 17.00 uur  woord- en communieviering (Frans van Geyt).

Zondag 7 augustus
- heilige Eligiuskerk te Oostburg om 09.15 uur  eucharistieviering
  (Rodrigo Rojas Romero).
- heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 10.00 uur woord- en communieviering
  (liturgiegroep).
- PKN-kerk te Breskens om 10.00 uur  oecumenische viering (Frans van Geyt
  en ds. Geertse)
- heilige Bonifatiuskerk (Strandkerk) te Cadzand om 10.00 uur eucharistieviering
  (Guidoo De Reu).

donderdag  11 augustus
- heilige Eligiuskerk te Oostburg om 17.00 uur  eucharistieviering 
  (Rodrigo Rojas Romero).

Twintigste zondag door het jaar
zaterdag 13 augustus
- heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 19.00 uur openluchtmis (Pradip
  Smagge - priester van de pastorale eenheid 'Groene Weiden' te Damme (B)) op het
  Pastoor Willy Martensplein (plein voor de kerk). Na de viering is er gelegenheid tot
  ontmoeting onder het genot van een kopje koffie en/of thee.

zondag 14 augustus
- heilige Petrus Apostelkerk te Schoondijke om 09.15 uur  woord- en communieviering
  (liturgiegroep).
- heilige Bonifatiuskerk (strandkerk) om 10.00 uur eucharistieviering (Philippe Hallein).
- Mauritskerk te IJzendijke om 10.45 uur  woord- en communieviering (liturgiegroep).

Iedereen is van harte welkom in onze vieringen. 
 
Vieren met het gezin

De mini-viering van komende zondag, 7 augustus, heeft als thema: ‘Opletten!’.

De kinderen op de basisschool genieten nu van een welverdiende vakantie. Wilt u weten en kijken wat we de laatste les hebben gedaan, ga dan op de kinderpagina naar de pagina: KVO-les.

In onze parochie zijn er deze zondag meerdere vieringen. Op de website, facebook en in de Nieuwsbrief van de parochie vindt u meer informatie over de vieringen.

Hoe de mini-viering van de Negentiende zondag door het jaar er precies uit ziet, kunt u via onderstaande link bekijken.  

 
Klik hier om naar de kinderpagina op onze website te gaan
Kindernevendienst heilige Eligiuskerk

Tijdens de Eucharistieviering op zondag 7 augustus om 9.15 uur in de heilige Eligiuskerk in Oostburg is er weer een kindernevendienst met als thema: ‘Opletten’.
Wat we precies gaan doen, dat vertellen we nog niet, laat het een verrassing zijn.

Alle kinderen zijn van harte welkom tijdens deze viering. Weet je iemand die het leuk zou vinden om met je mee te komen, breng hem of haar dan mee. Hoe meer kinderen er zijn, hoe leuker het is.

Wilt u meer informatie over de kindernevendiensten in onze parochie, dan kunt u contact opnemen met Mellanie Gernaert - klik hier -.  

Daarnaast is er tevens uitgebreide informatie te vinden op de website van onze parochie. U kunt deze informatie lezen door te klikken op de volgende link: andreaspagina (andreas-wzvl.nl) en daarna te klikken op het kopje ‘Kindernevendienst’ op deze startpagina.
Kijken we nog even vooruit in verband met de vakantie, dan is de volgende kindernevendienst in de Eucharistieviering op zondag 4 september, aanvang is om 9.15 uur. Maar hopelijk zien we jullie eerst nog aanstaande zondag!

Kinderneven-team: Mellanie , Nathalie , Rini

De maandelijkse Caritas-collecte die we deze maand tijdens de vieringen houden in onze geloofsgemeenschappen is ten voordele van de opvang van Oekraïnse vluchtelingen in onze regio.

Het is zo'n 160 dagen geleden dat de Russische legermacht het buurland Oekraïne voor een 'speciale missie' binnentrok. Bombardementen met vernietinging van dorpen en steden tot gevolg. Vele inwoners trokken hun land uit, via Polen naar het vrije westen. Ook in onze regio zijn vluchtelingen opgevangen en voor hen willen we speciaal collecteren.
We hopen op uw bijdrage. U kunt ook een bedrag overschrijven op
IBAN NL52 RBRB 0791 221 113 met vermelding van 'collecte augustus'.
 
Met Maria op stap

Traditiegetrouw vindt rondom de feestdag van Maria in Aardenburg ook de openluchtviering plaats op het Pastoor Willy Martens-plein. Dit jaar is dat op zaterdagavond 13 augustus om 19.00 uur. Het kerkplein voor de kerk wordt dan omgetoverd tot een sfeervolle omgeving waarin een mooie Mariaviering plaats kan vinden. Deze viering wordt opgeluisterd door het Gemengd Koor St. Caecilia. Voorganger is dit jaar priester Pradip Smagge. Hij is pastoor van de pastorale eenheid Groene Weiden, Damme. Op het einde van de viering kan men een kaarsje aansteken bij het beeld van Onze Lieve Vrouw met de Inktpot. Ook het beeld wordt buiten op het kerkplein geplaatst. Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en is er koffie en iets lekkers.

Onder het thema “met Maria op stap” wordt er een sneukelwandeltocht gehouden op zondag 14 augustus a.s. in Aardenburg. Voorgaande jaren was er telkens rondom de feestdag van Maria Hemelvaart (15 augustus) een fietstocht langs kapellen. Dit jaar wordt er voor gekozen om een gezellig middag te voet op stap te gaan door en rond Aardenburg. De wandeltocht is ca. 6 km. en voert langs Mariabeelden, wetenswaardigheden over Aardenburg als Bedevaartstad, en men komt langs bijzondere plaatsen. Een gids zal er de mooie verhalen toelichten. Tijdens de wandeling is er op diverse plaatsen iets lekkers uit de streek te verorberen. Het wordt dus een echte sneukelwandeltocht. Het is verzamelen/starten om 13.00 uur op de Markt van Aardenburg. Uiteraard kan iedereen deelnemen aan deze ongetwijfeld leuke middag. Deelnamekosten: € 5,00 (inclusief alle versnaperingen).
Parochiedag

Sinds de oprichting van onze parochie organiseren we rond de naamdag van de heilige Andreas verschillende activiteiten. Een feestelijk viering met het voltallig pastoraal team, een broodjesmaaltijd, een lezing, een concert en we zijn een paar keer met een bus op reis geweest. Verschillende kernen organiseerden ook op geregelde tijden een activiteit voor hun parochianen.

Zoals in het vorige Andreaskatern aangegeven willen we dit jaar een 'parochiedag' organiseren. Een dag om met alle geloofsgemeenschappen bij elkaar te komen, samen te vieren, elkaar ontmoeten, samen te eten, samen................ vult u maar in.
De parochiedag gaat door op zaterdag 3 september in de heilige Bonifatiuskerk (strandkerk) te Cadzand. Alle parochianen worden van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.

De opzet van de dag is dat we met velen eenheid en binding brengen binnen onze parochie. Parochianen uit andere geloofsgemeenschappen ontmoeten. De werkgroep heeft het voorlopige programma samengesteld.
Vanaf 14.30 uur is iedereen, wel op voorhand opgeven, welkom in de strandkerk. Onder het genot van een kopje koffie en/of thee en iets lekkers maken we kennis met elkaar. Rond de klok van drie uur starten we een afwisselend programma met: aandacht voor afscheidnemende vrijwilligers, ‘de Geyt en de beestenboel in de bijbel (een stukje cabaret), muzikale bijdrage van vrijwilligers uit onze parochie, de Vesper en we sluiten af met een barbecue. Opgave is nog mogelijk tot uiterlijk 24 augustus a.s. om 17.00 uur op het mailadres van de secretaris van het parochiebestuur - klik hier -. secretaris.andreas@gmail.com.

Iedereen uit onze parochie, klein en groot, jong en oud zijn even belangrijk voor het voortbestaan en leefbaar houden van onze parochie. U bent, mits opgave, van harte welkom!
 
Taakveld diaconie in onze parochies

De leden van het pastorale team gaat de diaconie echt aan het hart. Vanuit geloven mensen, dichtbij en veraf, nabij zijn, zeker ook in de stormen van het leven, is een van de kerntaken van de parochie en daarom is gekozen om vanuit het pastorale team een beroepskracht, heel specifiek de aandacht voor de diaconie te laten behartigen. Makkelijk wordt dat niet. Zomaar alle diaconale taken van Niek één op één overnemen is niet mogelijk.

Katrien Van de Wiele heeft, na een kort rondje langs vertegenwoordigers van de drie Caritasbesturen en van de diverse Vastenactiegroepen besloten, de aandacht voor de Caritasbesturen en de werkgroepen Vastenactie toe te voegen aan haar takenpakket. Ze wil zich echt inzetten voor het diaconale gezicht van de parochies. Dit betekent echter dat een aantal andere diaconale taken helaas niet overgenomen worden.  Te denken valt onder andere aan de rouwzorg Zeeuws-Vlaanderen breed, 85-plus bijeenkomsten,...

Katrien heeft daarnaast ook aangegeven dat moest, onverhoopt blijken dat een en ander toch niet te behappen is, dat er dan gezocht zal moeten worden naar een andere oplossing, in goed overleg natuurlijk.
Met dank aan Niek, hopen we als gezamenlijke parochies en pastorale team, samen met u, gezamenlijk, invulling te blijven geven aan het diaconale gezicht van onze parochies.
 
Uit het rapport over de synodale kerk

De komende weken zullen we passages uit het rapport publiceren om u deelgenoot te maken van wat er leeft in ons bisdom. U kunt het rapport ook volledig lezen via onderstaande link.

Caritas
Velen voelen zich duidelijk medeverantwoordelijk om iets aan de noden in de wereld te doen. Ze erkennen daarbij, dat we niet de enige groepering zijn, die het lenigen van maatschappelijke noden nastreeft, maar dat er vele anderen zijn met een humanitaire inborst. Hierin willen ze veelal aansluiten bij andere kerkgenootschappen. Op meerdere plaatsen werkt Caritas in oecumenisch verband aan projecten dichtbij of veraf. Voor ieder project geldt dat als je er met bezieling mee bezig bent en over kunt vertellen, dat het dan vleugels krijgt. Caritasleden getuigen dat zij door hun levenshouding – omzien naar anderen in nood – een manier vinden om verantwoording te nemen voor de opbouw van de Kerk en om energie te krijgen en dus veel tijd te stoppen in charitatieve activiteiten. Door een altruïstische instelling kunnen we ons handelen spiegelen aan hoe Jezus ons de onbaatzuchtige naastenliefde heeft voorgeleefd.
 
Klik hier om naar het diocesaan rapport over de synodale kerk te gaan

Tot slot
 

Een rijk man lag op sterven.
Zijn leven had hem geleerd
dat je met geld alles kunt bereiken.
‘Dat zal ook zo wel zijn aan de andere kant van het graf’,
dacht de rijke man.
En daarom zei hij tegen zijn zonen:
‘Leg een zak met goudstukken in mijn doodskist.’
Toen hij na een lange reis in de andere wereld aankwam,
had hij honger.
Hij zag een kraampje
waar een engel allerlei voedsel te koop aanbood.
‘Net wat ik dacht,’ zei de rijke man,
‘het is hier precies als in het aardse leven.
Ook hier kun je voor geld alles krijgen.
Goed dat ik wat heb meegenomen.’
Hij bestelde een maaltijd,
maar toen hij wilde betalen met een goudstuk,
werd dat door de engel afgewezen.
‘Je hebt op aarde niet veel geleerd,’ zei de engel.
‘Je kunt hier niet betalen met geld dat je bezit,
maar alleen met geld dat je hebt weggegeven.
Denk er eens over na.
Heb je in je leven ooit iets aan iemand weggegeven?
Of ooit eens iemand geholpen?’
De rijke man dacht na…
maar hij had nooit ook maar één cent aan iemand weggegeven…


 
 
Facebook
 
Website

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u vicevoorzitter.andreas@gmail.com toe aan uw adresboek.

Keren wij ons nu tot Hem,
leggen wij aan Hem voor
waar het ons niet lukte te leven naar zijn hart te leven
om zo weer bij Hem terug te keren..
Heer, ontferm U over ons.


We lezen deze zondag:                           
Eerste lezing: Genesis 18, 1-10a
Antwoordpsalm: Psalm 15
Tweede lezing: Kolossenzen 1, 24-28
Evangelie: Lucas 10, 38-42


Woorden ter overweging
Uit de verhalen, die we deze zondag mogen lezen, kunnen we leren dat het een kunst is te blijven zien waar het in ons geloof om gaat. We kunnen in beslag genomen worden door wetten en regeltjes, door op te gaan in het zorg dragen voor de ander, door te bezorgd te zijn. Abraham laat ons zien hoe het is een waardig gastheer te zijn en tegelijk de gasten en daarmee de boodschap, die zij brengen, niet uit het oog te verliezen. Hij krijgt er een nog groter cadeau voor terug. Wie weet wat het ons brengt.
Ook Maria verliest de kern niet uit het oog en kiest er daarom voor aan de voeten van haar Heer te gaan zitten, te luisteren en te leren. Martha heeft er moeite mee. Zij is té bezorgd in haar doen en laten om het haar gast naar de zin te maken.
Wat Martha overkomt zal ook ons niet vreemd voorkomen. Het lezen van deze verhalen mag ons er aan herinneren, dat we regelmatig de tijd, de rust en de ruimte nemen om te gaan zitten, te luisteren, te leren, de kern en boodschap van ons geloof weer te zien. Het is een mysterie en een cadeau, dat ons niet zal worden afgenomen. Levend vanuit dat geheim zullen wij doen wat goed en waardig is en zullen wij leven in tegenwoordigheid van en verbondenheid met onze Heer.