Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 12 maart nummer 6

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag 14 dagen
voor de gevraagde datum via
de brievenbus bij/in de kerk
vóór maandag 12.00 uur of
via Marc Moens (Aardenburg
06 - 51996052) of
Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-intentie
bedragen
€ 11,00
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com
/parochie.heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag
tussen 08.30 - 19.00 uur.


Vrijdag 12 maart
Aardenburg – 19.00 uur eucharistieviering (pastoor Wiel Wiertz).
viering voor de slachtoffers van het corona-virus.
Met medewerking van het West Zeeuws-Vlaams Gregoriaans Koor.
Zondag 14 maart – Vierde zondag van de Veertigdagentijd
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (kapelaan Jochem van
Velthoven). Collecte: voor de parochie.
Zondag 21 maart – Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (kapelaan Jochem van
Velthoven). Maria Haverland, weduwe van Oscar de Milliano.
Collecte: voor de parochie.


Zondag 28 maart – Palmzondag
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (pastoor Wiel Wiertz).
Collecte: voor de parochie.
Om fysiek mee te vieren in de vieringen is het noodzakelijk om u van te voren via Monique op het parochiecentrum aan te melden. Het aanmelden kan tot en met de donderdag voor de betreffende zondagsviering. Het aanmelden kan telefonisch: 0117-453374, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.
Intenties voor de vieringen kunt doorgeven aan Marc Moens in Aardenburg via de mail: marcmoens@zeelandnet.nl.
WIJ VRAGEN UW GEBED VOOR
COR KLIJNTUNTE, weduwnaar van Marie-José van der Vorst. Hij werd geboren op 20 september 1931 te Harderwijk en is overleden te Nunspeet op zondag 28 februari 2021. Zijn afscheidsviering was op zondag 7 maart in uitvaartcentrum Coppens te Roosendaal.
Cor was jarenlang actief betrokken bij de geloofsgemeenschap Aardenburg onder andere als bestuurder, koster en zanger.
Dat hij moge rusten in vrede.


KLEDINGINZAMELING DE HELPENDE HAND
Op woensdag 17 maart aanstaande komt de vzw De Helpende Hand uit Beerst bij Diksmuide (B) kleding, speelgoed, voedingswaren in blik en dergelijke op halen in onze parochie.
Wat u kunt missen aan nog goede kleding en dergelijke kunt u op maandag 15 en dinsdag 16 maart bezorgen in de garage bij de kerk.
Kleding graag in plastic zakken, speelgoed en voedingswaren apart verpakken a.u.b.

EEN JAAR LVEN MET HET CORONA-VIRUS
Ruim een jaar is heel de wereld in de ban van het Corona-virus. Velen zijn helaas het slachtoffer geworden van dit dodelijke virus. Heel velen werden ziek. Moesten opgenomen worden in ziekenhuizen of lagen ziek thuis. Het om zich heen grijpen van het virus ontregelde de zorg, de samenleving. Heel het sociale verkeer. Zoveel verdriet, zoveel eenzaamheid. Ook hier, heel dicht om ons heen. Het leven van eenieder werd en wordt erdoor bepaald. En hoewel we snakken naar het einde van deze pandemie, gloort het einde ervan wel in de verte, maar is er nog geen zicht op een werkelijk eindpunt. Als zo’n moment er al komt. Natuurlijk zal het vaccineren soelaas bieden en natuurlijk zal het leven enigszins normaliseren. We houden elkaar vast en in het oog.
Velen zijn als gevolg van het Corona-virus gestorven in het afgelopen jaar. Het sterftecijfer, ook in Nederland, is veel hoger dan het gemiddelde. Ook ieder van ons kent wel iemand, dichtbij of wat verder weg, die als gevolg van het virus gestorven is.
Paus Franciscus vraagt aan alle parochies, wereldwijd om op vrijdag 12 maart een eucharistieviering op te dragen voor alle slachtoffers. Dat doen wij ook in de heilige Maria Hemelvaartkerk in Aardenburg, om 19.00 uur. Vooraf en aansluitend luiden wij de klok mede ook als een eerbetoon aan alle gestorvenen.
Ook tijdens deze viering is het aantal gelovigen beperkt tot 30. U kunt zich op de gewone manier opgeven om deze viering bij te wonen. Dat kan via Monique op het parochiecentrum in Oostburg.
pastoor Wiel Wiertz
VASTENACTIE
Ons vastenactieproject ‘Sibusiso’ is er een van ‘eigen bodem’. Nadat ze van 1975 tot 1979 in een missieziekenhuis gewerkt hadden, zijn Henk en Atty in Zeeuws Vlaanderen terecht gekomen waar Henk in Terneuzen als huisarts gewerkt heeft. In 1986 raakten zij betrokken bij Artsen zonden Grenzen en beiden zijn ze vele malen uitgezonden geweest naar oorlogs- en rampgebieden. Het was hun wens om een project te starten in een politiek stabiel land voor de meest kwetsbaren in de samenleving. De keuze viel op Tanzania met focus op kinderen met een verstandelijke beperking. Deze werden vaak weggestopt en er was in 2001 geen organisatie die zich het lot aantrok van deze kinderen.
Het project omvat een uniek programma voor deze kinderen én hun families. Sibusiso is de naam van een centrum waar deze kinderen tijdelijk worden opgenomen en waar tal van activiteiten plaatsvinden. Daarnaast is het programma ‘community based’, wat wil zeggen dat het ook in dorpen, waar de kinderen vandaan komen, actief is. In Nederland is hiervoor de stichting Sibusiso opgericht om van hieruit het project te kunnen financieren en aansturen. Alle drie de parochies in Zeeuws-Vlaanderen ondersteunen dit project, zodat het goede werk voortgezet kan worden. De landelijke Vastenactie vult onze actieopbrengst aan met een extra subsidie! Wees dus gul met uw gift!
Het Sibusiso programma is een programma waarbij niet alleen aandacht uitgaat naar het gehandicapte kind maar naar de hele familie én de directe omgeving. In de 20 jaar dat Sibusiso actief is zijn er veel kinderen en hun families geholpen. Meer dan 3500 families met een verstandelijk beperkt kind hebben de weg naar Sibusiso gevonden. Veel daarvan zijn jonge kinderen met ernstige meervoudige beperkingen. Er is een groep jong volwassenen met een mildere beperking. Ook voor deze groep jongeren biedt Sibusiso een programma aan. Deze jongeren krijgen een opleiding in praktische vaardigheden afgestemd op de thuissituatie. Er wordt veel aandacht besteed aan sport. De jongeren nemen jaarlijks deel aan de Nationale Special Olympics en elke vier jaar gaat er een afvaardiging naar de Internationale Special Olympics.
De drie Zeeuws-Vlaamse parochies zetten zich samen in voor Sibusiso! Vastenactie Nederland geeft een bonus van 50% aan ons project. Geeft u €10? Dan ontvangt het project €15! U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL52 RBRB 079 12211 13 van de PCI te Oostburg met vermelding van projectnummer 401387

Naar startpagina