Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 28 februari nummer 5

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag 14 dagen
voor de gevraagde datum via
de brievenbus bij/in de kerk
vóór maandag 12.00 uur of
via Marc Moens (Aardenburg
06 - 51996052) of
Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-intentie
bedragen
€ 11,00
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com
/parochie.heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag
tussen 08.30 - 19.00 uur.


Zondag 28 februari – Tweede zondag van de Veertigdagentijd
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (pastoor Wiel Wiertz).
Arnold Vercraeije en overleden familie. Collecte: voor de parochie.
Zondag 7 maart – Derde zondag van de Veertigdagentijd
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (pastoor Wiel Wiertz).
Julien Dhondt en echtgenote Alma Martens; Omer van Quekelberge echtgenoot van Jeanine Dhondt.
Collecte: 1ste de maandelijkse Caritascollecte en de 2de voor de parochie.


Zondag 14 maart – Vierde zondag van de Veertigdagentijd
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (kapelaan Jochem van Velthoven). Collecte: voor de parochie.

Zondag 21 maart – Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (kapelaan Jochem van Velthoven).

Maria Haverland, weduwe van Oscar de Milliano.
Collecte: voor de parochie.


Zondag 28 maart – Palmzondag
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (pastoor Wiel Wiertz).
Collecte: voor de parochie.
Om fysiek mee te vieren in de vieringen is het noodzakelijk om u van te voren via Monique op het parochiecentrum aan te melden. Het aanmelden kan tot en met de donderdag voor de betreffende zondagsviering. Het aanmelden kan telefonisch: 0117-453374, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.
Intenties voor de vieringen kunt doorgeven aan Marc Moens in Aardenburg via de mail: marcmoens@zeelandnet.nl.


CARITASCOLLECTE
De maandelijkse Caritas collecte is voor de Vastenactie.
‘De afgelopen jaren konden we in onze Zeeuws-Vlaamse parochies alle zeilen bijzetten om onze vastenactie tot een succes te maken. Vorig jaar en ook nu worden we in de wielen gereden door Covid. Maar we moeten ons project, waar we ons mee verbonden weten, blijven ondersteunen. We kunnen geen collectes houden en de schoolkinderen niet op pad sturen. We zoeken nu de digitale kanalen op. Op Omroep Hulst hoort en ziet u een uitzending over het project. Daarnaast komt er een extra Nieuwsbrief helemaal gewijd aan ons Sibusiso-project om u, parochianen uit alle drie parochies te vragen uw steentje bij te dragen. Bij voorbaat onze dank!


Naar startpagina