Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 14 februari nummer 4

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag 14 dagen
voor de gevraagde datum via
de brievenbus bij/in de kerk
vóór maandag 12.00 uur of
via Marc Moens (Aardenburg
06 - 51996052) of
Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-intentie
bedragen
€ 11,00
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com
/parochie.heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag
tussen 08.30 - 19.00 uur.


Zondag 14 februari – Zesde zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (kapelaan van Velthoven).
Irene de Smet, weduwe van Willy Lampaert; Erna Buzeyn, weduwe
van Jacobus van Hal; René Dhondt; Maria Haverland, weduwe van
Oscar de Milliano; Stella de Meijer en zoon Jean-Pierre.
Collecte: voor de parochie.

Woensdag 17 februari – Aswoensdag
Aardenburg – 19.00 uur gebedsviering (Frans van Geyt) bij de aanvang
van de Veertigdagentijd. Tijdens de viering zullen er palmtakken
verbrand worden en zal er as gezegend en uitgestrooid worden. Er zal
echter geen “fysiek” askruisje uitgereikt worden.
Zoals altijd dient u zich ook hiervoor aan te melden bij het pastoraal
centrum. U bent van harte welkom. Collecte: voor de parochie.

Zondag 21 februari – Eerste zondag van de Veertigdagentijd
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (kapelaan van Velthoven).
André de Baere en Stephanie Cuelenaere; Louise van Bellegem;
Alina van Rie, weduwe van Edegard Standaert; Rob de Rijcke en
overleden dochter Corrie. Collecte: voor de parochie.

Zondag 28 februari – Tweede zondag van de Veertigdagentijd
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (pastoor Wiel Wiertz).
Arnold Vervraeije en overleden familie. Collecte: voor de parochie.
Om fysiek mee te vieren in de vieringen is het noodzakelijk om u van te voren via Monique op het parochiecentrum aan te melden. Ook voor de Aswoensdagviering! Het aanmelden kan tot en met de donderdag voor de betreffende zondagsviering. Het aanmelden kan telefonisch: 0117-453374, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.
Intenties voor de vieringen kunt doorgeven aan Marc Moens in Aardenburg via de mail: marcmoens@zeelandnet.nl.


‘DOET U MAAR EEN CHOCOLADEMELK
‘In de hemel is geen Corona-bier, en daarom drinken we het hier’, met die woorden begint mijn bijdrage aan een opname in de kerk van Maria met de inktpot in Aardenburg, geïnitieerd door de Aardenburgse Carnavals Stichting ‘De Nachtuuln’ om het bevroren carnaval van dit jaar toch een smoel te geven voor alle Uulen en Uulinnen die nu de boerenkiel in de kast moeten laten liggen, en het dweilen beperken tot de keukenvloer thuis.
Ach het zal een heel gemis en een leegte zijn: carnaval zónder carnaval. Hoe kunnen we nu zonder feest, nabijheid en hossen ontdooien en warm worden bij deze winterse temperaturen buiten? In plaats van een kruk bij de toog zal het nu hoogstens een kruk zijn als steun bij het schaatsen, en geen glas corona-bier, maar een hete chocolademelk.
In de kerk met Maria en inktpot is de achtergrond van de kerststal nu
geworden tot een uilenverblijf met uilen op bierflesjes (van Corona?), met uilen die licht geven, de hoofdtooi van prins carnaval, en met de namen van al de overleden Nachtuuln en Blaosuulen, en de mogelijkheid om een kaarsje voor hen aan te steken. Carnaval 2021 als stilte en bezinning…
Dankzij de opname in de kerk voor carnaval dit jaar heb ik toch even – hiep, hoi - de boerenkiel en de gele schoenen uit de kast kunnen halen. Het is bijzonder te waarderen dat De Nachtuuln op deze en andere manieren carnaval in tijden van lockdown toch een gezicht geven. En mocht u als redelijk alternatief voor een kroegentocht gaan schaatsen, dan is de carnavalspruik wellicht een schone vervanging voor de muts om hoofd en oren warm te houden.
Carnaval, een feest van uitbundigheid aan de vooravond van de vasten, zal stil zijn dit jaar; we hopen allen op betere tijden.. Frans van Geyt.

VORMSEL 2021
Eindelijk is het zover, we gaan starten met de aanmelding en daarna de voorbereiding van jullie kinderen op het Heilig Vormsel. Anders dan anders; absoluut. Dit jaar starten we digitaal en hopen dat we, wanneer de situatie het toelaat, de tieners ook ‘live’ kunnen ontmoeten.
Voor de leerlingen die dit schooljaar in groep 8 zitten, is er de mogelijkheid om het sacrament van het Heilig Vormsel te ontvangen.
Vorig jaar zijn we met een nieuw vormselproject gestart; . Dit is een goede keuze gebleken uit de reacties van de tieners. Ook voor dit jaar gaan we dus werken met dit project. Het is een mooie combinatie van samen leren, werken, luisteren en gezelligheid op een eigentijdse manier. Bij dit vormselproject hoort ook een website www.hetlichtoponspad.com/vormselkracht.
We hopen, net als afgelopen jaar, in juni de vormselvieringen aan te kunnen bieden. Zodra het kan gaan we jullie informeren. Echt, beloofd. Voor eventuele vragen, opmerkingen en aanmelding (voor 1 maart 2021) kunt u contact opnemen met de teamassistente van de parochie heilige Andreas, mw. Monique Hogervorst.
U kunt haar bereiken op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer 0117 – 453374 of e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Hartelijke groeten,
Namens het pastorale team en werkgroep Vormsel,
Kapelaan Jochem van Velthoven en Paul Scherbeijn, projectmedewerker Vormsel

40DAGEN WOESTIJN
Leen mij uw handen, Jezus,
- 40 dagen lang -
om met helende toewijding
uw Boodschap te realiseren
en om ze te vouwen tot een hoopvol gebed.
Leen mij uw oren, Jezus, - 40 dagen lang -
om alleen maar te luisteren
naar wat waar is
in wat anderen over anderen zeggen
en om iets goeds te horen
in wat te hard en te scherp wordt geformuleerd.
Leen mij uw voeten, Jezus, - 40 dagen lang -
om zó te leren stappen
dat de traagste mij kan volgen en
om af en toe naar hem toe te kunnen gaan.
Leen mij uw ogen, Jezus, - 40 dagen lang -
om de schoonheid te bewonderen
van mensen die uw wil volbrengen
en om van zondigheid te kunnen leren.
Leen mij uw hart, Jezus, - 40 dagen lang -
om heel uw volk
onvoorwaardelijk te beminnen
in uw naam,
ook hen die naamloos bleven
of wier stem werd gesmoord.
Leen mij uw hele leven, Jezus,
- 40 dagen lang -
om in woord en daad te worden
naar wie ik steeds heb opgezien
en om hier al - met Pasen als het kan -
uw verrijzenis te beleven
zodat het ook aan mij gebeurt!

Naar startpagina