Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 31 januari nummer 3

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag 14 dagen
voor de gevraagde datum via
de brievenbus bij/in de kerk
vóór maandag 12.00 uur of
via Marc Moens (Aardenburg
06 - 51996052) of
Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-intentie
bedragen
€ 11,00
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com
/parochie.heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag
tussen 08.30 - 19.00 uur.


Zondag 31 januari – Vierde zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Collecte: voor de parochie.
Zondag 7 februari - Vijfde zondag door het jaar
Aardenburg- 09.15 uur eucharistieviering (pastoor Wiertz).
Johanna Vlek, weduwe van Willy de Clercq.
Eerste collecte: voor de parochie, tweede voor Caritas.

Zondag 14 februari – Zesde zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (kapelaan van Velthoven). Irene de Smet, weduwe van Willy Lampaert; Erna Buzeyn, weduwe van Jacobus van Hal; René Dhondt; Maria Haverland, weduwe van Oscar de Milliano.
Collecte: voor de parochie.

Zondag 21 februari – Eerste zondag van de Veertigdagentijd
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (kapelaan van Velthoven). Stephanie Cuelenaere, weduwe van Andreas de Baere; Louise van Bellegem; Alina van Ria, weduwe van Edegard Standaert.
Collecte: voor de parochie.
Om fysiek mee te vieren in de vieringen is het noodzakelijk om u van te voren via Monique op het parochiecentrum aan te melden. Het aanmelden kan tot en met de donderdag voor de betreffende zondagsviering. Het aanmelden kan telefonisch: 0117-453374, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.
Intenties voor de vieringen kunt doorgeven aan Marc Moens in Aardenburg via de mail: marcmoens@zeelandnet.nl.


REPLICA VAN DE KAAIPOORT
Tijdens de kerstdagen 2020 stond de replica van de Kaaipoort centraal in de kerststal. De beelden van de kerstgroep zijn ondertussen weer netjes opgeborgen. De Kaaipoort en stal zijn blijven staan…………..en waarom ?
Normaliter wordt op de vrijdag voor carnaval in Uulehat (Aardenburg) hier in de kerk in Aardenburg een carnavalsgebedsdienst gehouden, waarin o.a. ook de overleden leden van de Aardenburgse Carnavals Stichting De Nachtuuln herdacht worden.
In deze coronatijd is er geen carnaval zoals andere jaren, maar wil men toch de overleden leden herdenken. En dat doen we nu door deze Kaaipoort (normaal centraal midden in het carnavalsgedruis rondom de Kaai) in te richten als herdenkingsplek.
Alle namen van de overleden Nachtuuln staan vermeld.
Geen gebedsdienst dus op de vooravond van carnaval maar nu wel een lange periode voor en tijdens carnaval 2021 de gelegenheid om individueel de overledenen te herdenken.
Op vrijdagavond 12 februari, de vooravond van carnaval, zal de kerk langer open zijn, zodat men ook dan kan komen om hier even stil te staan……………….
Men kan een kaarsje aansteken om te herdenken. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd van € 0,50.


CARITASCOLLECTE IN FEBRUARI
Deze maand houden we onze Caritascollecte voor de Medische Missie Actie. MEMISA ijvert voor kwalitatieve basisgezondheidszorg op lange termijn. Het doel van MEMISA is om een essentiële, kwalitatieve en aangepaste verzorging te verzekeren voor de meest kansarmen, zonder onderscheid van ras, religie of politieke overtuiging. Vanuit de Caritas proberen we met deze collecte de mensen in de missielanden medische hulp te bieden.
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om fysiek naar de viering in Aardenburg te komen, kunt u uw bijdrage overschrijving naar de bankrekening van onze Parochiële Caritas Instelling: IBAN NL52 RBRB 0791 211 113 met vermelding 'Collecte Vluchtelingenhulp'. Alvast dank voor uw bijdrage.


UIT DE BRIEF VAN PAROCHIEBESTUREN EN PASTORAAL TEAM

We hadden gehoopt dat met het instellen van de lockdown en de start van het vaccineren het licht aan het einde van de tunnel steeds meer zichtbaar wordt. Maar niets is minder waar. Twee weken geleden werd de lockdown verlengd tot en met dinsdag 9 februari. Vorige week kwam ook de ‘avondklok’ in beeld. De Tweede Kamer heeft daar afgelopen woensdag over gedebatteerd en om de partijen wat tegemoet te treden mogen we nu tussen 21.00 en 04.30 uur niet naar buiten, natuurlijk met uitzonderingen. De maatregel is niet om de druk op de medische zorg te beperken, maar om de verspreiding van de nieuwe virus-varianten een halt toe te roepen.
Vanaf zondag 3 januari jl. hebben we het aantal vieringen in onze parochies afgeschaald en teruggebracht naar één per parochie. De keuze voor de kerken is toen genomen op basis van beschikbaarheid van vrijwilligers in die kerken en de beschikbare ruimte, om er zorg voor te dragen dat het afstand houden in geen enkel moment in het geding komt, om duidelijkheid te geven waar de viering doorgaat. Het afwisselen van locaties geeft meer onduidelijkheid bij de parochianen. Afgelopen week hebben we besloten om de lockdown in onze parochies te verlengen tot en met zondag 28 februari a.s. De vieringen die op zondag doorgaan zijn:
Aardenburg om 09.15 uur – Terneuzen om 11.00 uur – Hulst om 11.00 uur.
Tijdens de week zullen we vieren volgens het rooster. Houdt u rekening met alle maatregelen van kracht: reserveren, handen ontsmetten, mondkapje dragen, geen samenzang.
Woensdag 17 februari is het Aswoensdag. Het voornemen bestaat om die avond in meerdere kerken een viering te houden. De mogelijkheden worden dinsdag 2 februari in het pastoraal team besproken en zullen we daarna met u communiceren.
Iedereen is van harte welkom in de vieringen, maar het is niet mogelijk om iedere week naar de viering te komen. Het is geen recht om aanwezig te zijn in de viering.
Er zijn voldoende alternatieven beschikbaar. Iedere zondag is er om 10.00 uur de eucharistieviering op NPO2 vanuit een kerk ergens in het land. Vanaf kerstmis 2020 is het ook mogelijk om de vieringen online te volgen via kerkdienstgemist.nl. Vul bij ‘Vind uw kerk en kijk of luister mee’ Terneuzen in en scrol in de lijst naar de Emmaüskerk. Klik vervolgens op ‘naar kerk’ en u komt op de pagina van de Emmaüskerk. Meer informatie over de viering vindt u daar.
Laten we letten op én zorgen voor elkaar!

Naar startpagina