Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 17 januari nummer 2

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag 14 dagen
voor de gevraagde datum via
de brievenbus bij/in de kerk
vóór maandag 12.00 uur of
via Marc Moens (Aardenburg
06 - 51996052) of
Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-intentie
bedragen
€ 11,00
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com
/parochie.heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag
tussen 08.30 - 19.00 uur.


Maandagavond 11 januari jl. hebben we met een gebedsviering afscheid genomen van de heilige Johannes de Doperkerk te Sluis als plaats van samenkomst van de geloofsgemeenschap Sluis. Woensdagmiddag is het Mariabeeld dat altijd in een kapel achter in de kerk stond verplaatst naar de voormalige doopkapel. Vanaf het voorportaal is er een deur naar die kapel. In de deuropening zijn twee kaarsenstandaards geplaatst, zodat
parochianen en belangstellenden tijdens de bouw- en verbouwwerkzaamheden bij Maria kunnen bidden en een kaarsje laten branden.
Op facebook en in de komende Nieuwsbrief leest u meer over de afsluitende viering.
Woensdagmiddag is ook een begin gemaakt met het leeghalen van de kerk. Daarom is de kerk niet meer toegankelijk, verder dan het voorportaal kunt u dus niet meer komen.
De lockdown is verlengd tot 9 februari a.s. Dat is voor de parochie een tegenvaller, want eind van de maand moeten we de kerk leeg overdragen aan de projectontwikkelaar en zijn aannemer. Maar bij de sluiting van andere kerken in onze parochie hebben we de gelovigen uit de geloofsgemeenschap de gelegenheid gegeven om iets uit ‘hun’ als herinnering te kopen. Nu in de lockdown mogen en kunnen we geen verkoop organiseren. Maar belangstellenden die een aandenken uit de kerk willen kunnen dat tot en met woensdag 20 januari doorgeven aan Marlies van Damme – voorzitter dan PKC Zuid – telefonisch 0117 –
462255 of per mail vandammemarlies@gmail.com.
Er wordt daarna een lijst gemaakt met het tijdstip waarop u de spullen, tegen een gift of donatie aan de parochie, kunt komen ophalen. Aan iedereen wordt gevraagd dat tijdstip te respecteren.
Parochianen uit Sluis zegt het voort!


Zondag 17 januari – Tweede zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Jochem van Velthoven).Denise de Causemaeker, weduwe van Ludovicus van Parijs; ErnaBuzeyn, weduwe van Jacobus van Hal; Louise van Bellegem; Aline van Rie, weduwe van Edegard Standaert. Collecte: voor de parochie.

Zondag 24 januari – Derde zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Collecte: voor de parochie.

Zondag 31 januari – Vierde zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Collecte: voor de parochie.
Om fysiek mee te vieren in de vieringen is het noodzakelijk om u van te voren aan te melden. Het aanmelden kan tot en met de donderdag voor de betreffende zondagsviering. Het aanmelden kan telefonisch: 0117- 453374, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.
Intenties voor de vieringen kunt doorgeven aan Marc Moens in Aardenburg via de mail: marcmoens@zeelandnet.nl.

KERK IN SFEERVERLICHTING
De speciale verlichte kerk tijdens de afgelopen kerstdagen (24 t/m 28 december) is door zo’n 220 bezoekers bewonderd. In een zeer speciale sfeer door de verlichting en kaarsjes kon men de kerk ook ‘s avonds bezoeken, en o.a. een kaarsje aansteken bij de kerststal. Hetgeen blijkbaar in behoefte voorzag nu er weinig kerstvieringen konden plaatsvinden. Speciale dank aan Nathan Bellengé, leerling aan het VTI Brugge, licht en geluid, die de verlichting verzorgde. En dank aan diegenen die ‘s avonds surveilleerden en daardoor de kerk langer kon openblijven.

NU DE KERSTSTAL OPGERUIMD IS
De gehele kerststal is in de kerk in Aardenburg nog niet opgeruimd. De beeldengroep is uiteraard wel weer veilig opgeborgen. De Kaaipoort en omgeving blijft nog even staan. Dit wordt namelijk tijdens de komende carnavalsdagen een herdenkingsplek voor de overleden Nachtuuln. Op deze maniergeeft men individueel de gelegenheid om de overleden leden te herdenken, hetgeen anders plaatsvindt tijdens de traditionele carnavalsgebedsdienst op de vooravond van Carnaval in Uulehat (dat zou dit jaar zijn op vrijdag 12 februari).

PAUS BEVESTIGD PRAKTIJK
We zijn het in onze parochie al heel heel veel jaren gewoon, meisjes als misdienaar, vrouwen als acoliet of lector. Een praktijk die eigenlijk niet overeen kwam met canon 230 van het Wetboek van Canoniek Recht van onze kerk, waar die functies aan mannen zijn voorbehouden. Op vraag van verschillende bisschoppenconferenties heeft paus Franciscus besloten canon 230 aan te passen. Paus Franciscus schrijft: “Zelfs een geconsolideerde praktijk in de Latijnse Kerk heeft in feite bevestigd hoe dergelijke lekenbedieningen, die gebaseerd zijn op het sacrament van de doop, kunnen worden toevertrouwd aan alle gelovigen, die geschikt zijn, van mannelijk of vrouwelijk geslacht”.

VERLENGING VAN DE LOCKDOWN.
De verlenging van de lockdown door het kabinet tot en met 9 februari heeft geen consequenties voor de coronamaatregelen die al in de Rooms-Katholieke Kerk gelden. Dat laat het secretariaat van de Nederlandse Bisschoppenconferentie woensdag 13 januari weten. Het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ blijft met de aanvullingen van 9 oktober 2020 vooralsnog van kracht. Mocht het kabinet op korte termijn nadere maatregelen nemen, zoals bijvoorbeeld invoering van een avondklok, dan bezien de bisschoppen of aanvullende richtlijnen voor de parochies nodig zijn. De bisschoppen spreken opnieuw hun dankbaarheid uit voor de inzet van de pastorale teams, maar ook van de vele vrijwilligers in de parochies, die zich met elkaar inspannen om met alle strenge maatregelen die gelden, het parochieleven door te laten gaan.
De bisschoppen willen de gelovigen dan ook vragen om juist in deze maand, nu Actie Kerkbalans begint, de eigen parochie niet alleen in gebed maar ook financieel te ondersteunen in dit belangrijke werk.


Week van gebed voor de eenheid
In verschillende kerken en geloofsgemeenschappen zijn er elk jaar oecumenische diensten in de Week van Gebed voor de Eenheid, zo ook in Aardenburg. Door alle corona maatregelen is daar dit jaar geen mogelijkheid toe. Op zondag 17 januari is er een online-dienst van PG De Brug met medewerking van leden van de Werkgroep Oecumene Oostburg. Het thema van de dienst is '#blijfinmijnliefde' volgens een liturgie van de Raad van Kerken in Nederland. De dienst wordt verzorgd door enkele leden van de kerkenraad, ds. Aart van Houweling is voorganger en vanuit de PKC/WOO is er een lectrice.
De Oecumenische dienst is om 10.00 uur en is te volgen via de gebruikelijke kanalen, direct te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl (kies via menu Oostburg en PKN kerk De Brug).
in de loop van de middag te bekijken via www.kerkpleinoostburg.org . Kies in het menu aan de linkerkant : meest recente dienst of te bekijken op de facebookpagina: PG De Brug Oostburg.

Naar startpagina