Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 3 januari nummer 1

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag 14 dagen
voor de gevraagde datum via
de brievenbus bij/in de kerk
vóór maandag 12.00 uur of
via Marc Moens (Aardenburg
06 - 51996052) of
Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-intentie
bedragen
€ 11,00
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com
/parochie.heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag
tussen 08.30 - 19.00 uur.


Vanaf zondag 3 januari 2021, Feest van de Openbaring des Heren,
schalen we het aantal vieringen af. Net zoals in juni, bij de opstart van
de vieringen, zal er één viering per parochie zijn op zondag en dat tot
en met zondag 31 januari: Aardenburg om 09.15 uur – Terneuzen om
11.00 uur – Hulst om 11.00 uur.

Houdt u rekening met alle maatregelen die van kracht zijn: reserveren,
handen ontsmetten, mondkapje dragen, anderhalve meter afstand in
acht nemen, geen samenzang.

Zondag 3 januari 2021 – Openbaring des Heren
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Julien Dhondt en echtgenote Alma Martens; Omer van Quekelberge
echtgenoot van Jeanine Dhondt.
Collecte: voor de parochie en extra collecte voor Caritas.

Zondag 10 januari – Doop van de Heer
Aardenburg – 09.15 uur eucharistievering (Jochem van Velthoven).
Collecte: voor de parochie.
Maandag 11 januari
Sluis – 19.00 uur gebedsviering als laatste viering in de heilige Johannes
de Doperkerk (Wiel Wiertz en Frans van Geyt).
We mogen, ook in deze viering, maximum dertig mensen toelaten. De
parochiekerncommissie zal de komende tijd mensen persoonlijk
benaderen om aanwezig te zijn bij de viering. Mochten er dan nog
plaatsen over zijn zullen wij dat in de volgende Nieuwsbrief melden.
Belangstellenden kunnen zich dan aanmelden, tot we aan dertig zijn,
bij Monique op het parochiecentrum.

Zondag 17 januari – Tweede zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Jochem van Velthoven).
Collecte: voor de parochie.

Zondag 24 januari – Derde zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Collecte: voor de parochie.

Zondag 31 januari – Vierde zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Collecte: voor de parochie.
Om fysiek mee te vieren in de vieringen is het noodzakelijk om u van te
voren aan te melden. Het aanmelden kan tot en met de donderdag voor
de betreffende zondagsviering. Het aanmelden kan telefonisch: 0117-
453374, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.
Intenties voor de vieringen kunt doorgeven aan Marc Moens in
Aardenburg via de mail: marcmoens@zeelandnet.nl.

CARITASCOLLECTE JANUARI
Aan het begin van het nieuwe jaar houden we de maandelijkse Caritascollecte voor
Vluchtelingenhulp. De wijzen uit het Oosten kwamen met grootse gaven voor een onbekend Kind.
Van ons wordt gevraagd ook zo'n gebaar te stellen: een royale gave voor wie ons niet bekend zijn, maar wel afhandelijk zijn van hulp door anderen. Van harte willen we de Caritascollecte aanbevelen voor Vluchtelingenhulp in Zeeuws-Vlaanderen.
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om fysiek naar de viering in Aardenburg te komen, kunt u uw bijdrage overschrijving naar de bankrekening van onze Parochiële Caritas Instelling: IBAN NL52 RBRB 0791 211 113 met vermelding 'Collecte Vluchtelingenhulp'.
Alvast dank voor uw bijdrage.
WIJ VRAGEN UW GEBED VOOR REGINA AMELIA HEETESONNE, weduwe van Richard Vandaele. Zij werd geboren op 8 maart 1927 te Groede en is overleden te Sluis op vrijdag 18 december 2020. Haar afscheidsviering was op woensdag 23 december 2020 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats te Aardenburg.
en voor: WILLEM JOSEPH MARIA VERSTRAETE, weduwnaar van Annie Standaert. Hij werd geboren op 18 februari 1931 te Eede en is overleden te Oostburg op donderdag 24 december 2020. Zijn afscheidsviering was op woensdag 30 december 2020 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats ‘de Verrijzenishof’ te Eede. en voor: GEORGE CAMILLE BUYSSE, echtgenoot van Maria Verschueren. Hij werd geboren op 10 mei 1923 te IJzendijke en is overleden te Sluis op zondag 27 december 2020. Zijn afscheidsviering is maandag 4 januari 2021 in de heilige Eligiuskerk te Oostburg gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats te IJzendijke.
en voor: YVETTE GEORGETTE MARIA DESCHACHT, echtgenote van Ronny Wage. Zij werd geboren op 9 maart 1943 te Heist (B) en is overleden te Sluis op maandag 28 december 2020. Haar afscheidsviering is dinsdag 5 januari 2021 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats te Sluis.
Dat ze mogen rusten in vrede.
KESTMIS 2020
Geboren als een kind,
bezocht door herders en wijzen.
Wat een wonder, God,
hoe U ons leven deelt,
hoe U nabij komt aan mensen,
in een Kind, in een kribbe,
aangewezen op liefde,
uitnodigend tot verwondering en aanbidding.
Laat mij U volgen, laat mij uw leerling zijn
en overal vertellen dat bij U vrede te vinden is,
dat U onze hoop bent op toekomst en leven.
Van harte wensen we u een Zalig Kerstfeest en Gezegend Nieuwjaar
Vicaris Paul Verbeek, mede namens
stafmedewerkers Egbert Bornhijm en Geerten Kok
en medewerkers secretariaat Linda Sweers en Marjan Beneken Kolmer

Naar startpagina