Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 1 maart nummer 5

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme 462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag
14 dagen voor de gevraagde
datum via de brievenbus
bij/in de kerk vóór
maandag 12.00 uur of
via Marc Moens
(Aardenburg 06 - 51996052)
of Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-
intentie bedragen € 10,50
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com/parochie.
heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen
08.30 - 19.00 uur.

Zondag 1 maart – Eerste zondag van de Veertigdagentijd
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (Veronique van Rie en Ronald van Quekelberge).
Patricia Ultee-van Quekelberghe; Arnold Vercraeye.
Koor: West Zeeuws-Vlaams Gregoriaans Koor. Collecte: voor de parochie.
Donderdag 5 maart
Coensdike – 10.30 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Arnold Veraert. Collecte: voor de parochie.
Hierbij nog de opbrengst van vorige collectes: Kerstavond € 51,70;
2 januari € 38,20 en 6 februari € 51,70. Hartelijk dank.

Zondag 8 maart – Tweede zondag van de Veertigdagentijd
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.

Zondag 15 maart – Derde zondag van de Veertigdagentijd
Aardenburg – 10.00 uur oecumenische viering (ds. Marijn Vermet, Arjo Arendse en Ronald van Quekelberge) naar aanleiding van de herdenkingvan de 75ste verjaardag van de grensoverschrijding door H.M. Koningin Wilhelmina.
Klazien van Maele-van den Dries; Julien Dhondt en echtgenote Alma Martens; Omer van Quekelberge echtgenoot van Jeanine Dhondt.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collectes: 1ste voor de parochie en de 2de ten voordele van het Koningin Wilhelmina Fonds.
Na de viering is iedereen van harte welkom voor ontmoeting onder het genot van koffie/thee in de voormalige kerk van Eede waar ook de tentoonstelling en andere activiteiten bewondert kunnen worden.
WIJ VRAGEN UW GEBED VOOR
STEPHANIE ELISABETH ANNA CUELENAERE, weduwe van Andreas de Baere. Zij werd geboren op 16 februari 1929 te Tilburg en is overleden op zondag 16 februari 2020 te Sluis. Haar afscheidsviering vond plaats op donderdag 20 februari 2020 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats te Aardenburg.
Dat ze mag rusten in vrede.


KLEDING INZAMELING
Op woensdag 11 maart komt de De Helpende Hand uit Beerst (Diksmuide) kleding, speelgoed, voedingswaren in blik en dergelijke ophalen in onze parochiekern. Wat u kunt missen aan nog goede kleding kunt op maandag 9 en dinsdag 10 maart aanstaande bezorgen in de garage bij de kerk. Kleding graag in plastic zakken, speelgoed en etenswaren apart verpakken a.u.b. Bij voorbaat dank!
CHRISMAVIERING 8 APRIL 2020 TE HULST
De Chrismaviering vindt dit jaar plaats op woensdag 8 april a.s. om 19.00 uur in de basiliek van de H. Willibrordus te Hulst. Na afloop van de viering bestaat er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in ‘Onder de toren’, Korte Nieuwstraat, Hulst. Dit is op loopafstand van de basiliek.
Er zal vanuit de parochie voor vervoer worden gezorgd.
Wij vragen u om uiterlijk 1 april opgave te doen bij het secretariaat van het Pastoraal Centrum van naam, adres en telefoonnummer van de deelnemers uit uw parochiekern. Een deel van de kosten zal door de Parochie H. Andreas worden gedragen, maar om de rekening sluitend te krijgen wordt er van elke deelnemer een bijdrage van € 10,- gevraagd. Dit bedrag kan worden overgemaakt op NL23 RABO 0168 428 113 t.n.v. Parochie H. Andreas o.v.v. Chrismaviering 2020.
Deelnemers ontvangen tijdig informatie over de praktische zaken voor deze dag.
Het secretariaat van het Pastoraal Centrum is geopend en telefonisch bereikbaar van maandag
tot en met vrijdag tussen 9.00u en 12.00u: tel. 0117-453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.

ORGELCONCERT VOOR DE VASTENACTIE
De Grote Kerk van Terneuzen is op vrijdag 13 maart het decor voor een bijzonder benefiet-concert voor stichting Sibusiso in Tanzania. Zeeuws-Vlaamse organisten spelen op het Valckx & Van Kouteren-orgel. De benefietavond is een initiatief van kapelaan Jochem van Velthoven en organist Marcel Mangnus.
Het Benefietconcert wordt georganiseerd in het kader van de jaarlijkse Vastenactie. Het is dit jaar voor het eerst dat de drie Zeeuws-Vlaamse parochies hiervoor samenwerken. De opbrengst van de avond gaat naar Sibusiso in Tanzania. Stichting Sibusiso is opgericht door Henk en Atty Hammer-Roos uit Terneuzen. Zij zetten zich op tal van manieren in voor lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen in Tanzania. Ze bouwden bijvoorbeeld een hulpcentrum en bieden gerichte zorg aan. Zo krijgen deze kinderen een kans op een waardig leven.
De mix van Zeeuws-Vlaamse organisten belooft de concertbezoekers een veelzijdige avond. De uitgenodigde organisten zijn van zowel protestantse, katholieke als gereformeerde huize. De deelnemende organisten zijn kapelaan Jochem van Velthoven, Marcel Mangnus, Bram van Wijck, Frank Kolijn, Rolf Wolfensberger, Erwin Neve, Jan Neeteson en Jan Oppeneer. Ieder speelt ongeveer een kwartier op het orgel, zodat het programma geschikt is voor een groot, divers publiek. Toegang is gratis, maar de organisatie hoopt op gulle giften voor het project in Tanzania. Aanvang: 20.00 uur. In de pauze is er koffie en lekkers. Iedereen is van harte welkom!

VASTENACTIE HEILIGE ANDREASPAROCHIE
De opbrengst van de vastenactie gaat dit jaar naar SIBUSISO, een project voor kinderen met een beperking in Tanzania. In het kader van de vastenactie wordt er op zaterdag 21 maart van 13.00 uur tot 17.00 uur in de H. Eligiuskerk te Oostburg een handwerk en hobbymarkt gehouden. Er zullen die dag zo’n 15 standhouders hun creaties tentoonstellen en ook verkopen. Tevens zijn er die middag diverse muzikale optredens, is er een taartenbuffet met koffie en thee en is er een grote verloting waarbij hele mooie prijzen zijn te winnen. Ook is er een presentatie over het vastenactieproject.
Kortom, het beloofd weer een hele gezellige middag te worden en we hopen u er te ontmoeten.
Op zaterdag 4 april organiseert de Caritas in JOTA te Oostburg een ontmoetingsmaaltijd. De maaltijd begint om 18.00 uur en we vragen een bijdrage van € 10,00 per persoon. Opgeven bij het pastoraalcentrum in Oostburg via mailadres: andreas-wzvl@kpnmail.nl met vermelding van "ontmoetingsmaaltijd Jota" en uw naam of telefonisch 0117 - 453374. De plaatsen zijn beperkt, dus hier geld ook wie het eerst komt, wie….. Bij opgave graag het bedrag overmaken op NL52 RBRB 0791 2211 13 t.n.v. PCI, opgeven kan tot uiterlijk 1 april.

AKTIE KERKBALANS
Momenteel wordt op het pastoraal centrum de laatste hand gelegd aan het klaarmaken van de acceptgiro’s. Onze penningmeester is bezig met het opmaken van de begeleidende brief zodat u binnenkort de enveloppe in de bus zult vinden met de vraag voor uw bijdrage voor 2020.
Het reilen en zeilen van de parochie is onze gezamenlijke taak, u doet toch ook mee!