Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

februari 2020

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme 462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag
14 dagen voor de gevraagde
datum via de brievenbus
bij/in de kerk vóór
maandag 12.00 uur of
via Marc Moens
(Aardenburg 06 - 51996052)
of Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-
intentie bedragen € 10,50
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com/parochie.
heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen
08.30 - 19.00 uur.

Zondag 2 februari – Maria Lichtmis
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (George Dhont en Jeanine de Baere ). Annie van Overloop-de Sutter en overleden families; Klazien van Maele-van den Dries; Pater Gerard Paridaen.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste collecte voor de parochie en de 2de collecte voor Memisa.
Donderdag 6 februari
Coensdike - 10.30 uur woord- en communieviering (Walter Dierick).
Arnold Veraert; Herman Pielaet en dochter Annelies.
Collecte voor de parochie.
Zondag 9 februari – Vijfde zondag door het jaar
Oostburg – 10.45 uur eucharistieviering (pastoraal team) bij het afscheid van Ignace D’hert o.p. als pastor in onze parochie. Dit is een parochiële viering, er zijn verder dit weekend geen vieringen in de andere geloofsgemeenschappen.
Koor: projectkoor onder leiding van Ineke Postma. Collecte: 1ste collecte voor het plaatsen geld en de 2de collecte voor de instandhouding van de parochiekerk.
Aansluitend is de afscheidsreceptie in de Eligiuszaal, waar iedereen in de gelegenheid is persoonlijk afscheid te nemen van Ignace. Iedereen is van harte uitgenodigd om bij dit afscheid aanwezig te zijn.
Zondag 16 februari – Zesde zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (pater Verbraeken).
Angela de Bruyckere-Cuelenaere; Lizet Wieme-Willemsen.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Vrijdag 21 februari
Aardenburg – 19.00 uur gebedsdienst bij de opening van het Carnaval
(Frans van Geyt, Jeanine de Baere en George Dhont).
Thema van de viering is ‘van kerk naar kroeg’.
Overleden leden van boerenkapel De Blaosuuln; alle overleden leden van Aardenburgse Carnavals Stichting De Nachtuuln; Aimé Moens en Lidwina Sutin; pastoor Willy Martens.
Collecte: onderhoud van onze kerk. Medewerkingen verlenen:
Muzieksociëteit Aardenburgse Fanfaren en Jongerenkoor Aardenburg.
CARITASCOLLECTE FEBRUARI
De Caritascollecte van zondag 2 februari is bestemd voor de Medische Missie Actie. MEMISA ijvert voor kwalitatieve basisgezondheidszorg op lange termijn. Haar doel is om essentiële, kwalitatieve en aangepaste
verzorging te verzekeren voor kansarmen, zonder onderscheid van ras, religie of politieke overtuiging. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.


VASTENACTIE
In de weken voor Pasen de vastentijd houd de Caritasinstelling een
Vastenactie. In 2020 is de opbrengst van de vastenactie bestemd voor eennieuw eigen project. Dit keer is het een gezamenlijke actie van de drie Zeeuws Vlaamse parochies. Het project heet SIBUSISO en is een project voor kinderen met een beperking. Deze kinderen in Tanzania zitten vaak in een isolement en komen daar niet uit. Door zowel de kinderen als de ouders te trainen wordt hun geleerd om met deze omstandigheden om te gaan en naar buiten te treden. Ook wordt dit project weer gedragen door mensen uit onze regio.
De vieringen staan in het teken van de vastenactie en ook verschillende scholen doen ook weer mee.
En er is weer een vastenactiemiddag op 21 maart deze middag willen we met alle geloofsgemeenschappen
uit onze parochie organiseren. Er wordt uitleg gegeven over het project Subisiso in Tanzania, er is muziek, hobbymarkt, taartenbuffet, verloting, het beloofd weer een bijzonder gezellige middag te worden. Deze middag begint om 13.00 uur tot 17.00 uur in de H. Eligiuskerk te Oostburg.
Iedereen is hier van harte welkom.
Op zaterdag 4 april organiseert de Caritas in Jota een ontmoetingsmaaltijd. Ook hier krijgen we uitleg
over het project Subisiso in Tanzania. De maaltijd begint om 18.00 uur en we vragen een bijdrage van
€ 10,00. Opgeven bij het Pastoraal centrum mailadres: andreas-wzvl@kpnmail.nl of tel: 0117453374 en
graag vóór 1 april. De plaatsen zijn beperkt, dus hier geld ook wie ’t eerst komt, wie…..
Bij opgave graag het bedrag overmaken op: PCI NL52 RBRB 0791 2211 13. Ook doorgeven of u
eventueel een dieet volgt. Iedereen is van harte welkom aan deze gezellige maaltijd.

ACTIE KERKBALANS
Binnenkort start de jaarlijkse Actie Kerkbalans ook in onze parochie, zoals dat ook gebeurt in alle andere
parochies alsook in de protestantse gemeenten, uw aandacht voor de financiën van de parochie. In de
parochie moet het dagelijkse reilen en zeilen – denk aan de salarissen van de pastorale werkenden en de
vergoeding voor de pastoor, denk ook aan de directe kosten aan de kerkgebouwen, denk ook aan alle
kosten die we maken om het parochie zijn mogelijk te maken (hieronder valt alles waar je maar aan
denken kunt in de parochie, van papier en postzegels tot drukwerk en koffie of tot wat dan ook). Dit
alles moet kunnen worden betaald uit de directe inkomsten van de parochie. Inkomsten die vooral
zijn samengesteld uit de inkomsten van kerkbalans, giften en andere inkomsten zoals intenties en stipendia.
Met name voor kerkbalans vragen wij in deze periode uw aandacht. Het antwoord en de daadwerkelijke
actie is aan u: wat is uw Kerk u waard. Wat is de parochie u waard? Wat is de mogelijkheid om een plek
te hebben waar u God met uw leven kunt verbinden u waard? Inderdaad zijn wij als bisdom en als
parochie in ontwikkeling en in beweging. Er zijn al kerken gesloten, en er zullen nog kerken sluiten. De
parochie wordt steeds meer een streekparochie en de kerk komt op grotere afstand van de gelovige te
staan, maar de gemeenschap van gelovigen blijft dichtbij en om ons heen. We worden meer en meer een
missionaire parochie.
Niet langer blijven we doen wat we altijd deden, maar met elkaar ontwikkelen wij nieuwe vormen van
kerk-zijn, met elkaar versterken wij het fundament onder ons geloven. Het blijft natuurlijk nodig om dit
alles financieel in stand te houden.
Beste mensen, wij rekenen op u. We rekenen op elkaar. Alleen door onze gezamenlijke inzet voor het
financiële fundament houden wij onze parochie gezond en vitaal. Alleen door onze gezamenlijke
financiële steun houden we de parochie gereed voor de toekomst. Want: de parochie houden wij
vitaal en toekomstbestendig door de inkomsten en de gewone uitgaven met elkaar in de pas te laten
lopen. Bij uitgaven horen inkomsten. Daarom de actie kerkbalans. In Nederland al vele jaren dé manier
om de inkomsten van de parochie te verkrijgen. Ik weet zeker dat u dit begrijpt. Heel veel dank voor
uw bijdrage! Onverminderd blijven wij voor u beschikbaar!
Namens het parochiebestuur,
Wiel Wiertz, pastoor bron: Tintinnabulum – parochie H. Maria Sterre der Zee

Zondag 16 februari – Zesde zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (pater Verbraeken).
Angela de Bruyckere-Cuelenaere; Lizet Wieme-Willemsen.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Vrijdag 21 februari
Aardenburg – 19.00 uur gebedsdienst bij de opening van het Carnaval
(Frans van Geyt, Jeanine de Baere en George Dhont).
Thema van de viering is ‘van kerk naar kroeg’.
Overleden leden van boerenkapel De Blaosuuln; alle overleden leden van Aardenburgse Carnavals Stichting De Nachtuuln; Aimé Moens en Lidwina Sutin; pastoor Willy Martens; Hilair en Maria Dierikx en schoonzoon Frank de Badts; Miel en Mieke van Daele.
Collecte: onderhoud van onze kerk. Medewerkingen verlenen:
Muzieksociëteit Aardenburgse Fanfaren en Jongerenkoor Aardenburg.
Zondag 23 februari – Zevende zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Sluis – 10.45 uur woord- en communieviering (Ria Hoeymakers).
Bernadet Stokkerman echtgenote van Henk Baas; Stelle de Meijer- D’Hooge en zoon Jean-Pierre.
Collecte: voor de parochie.
Woensdag 26 februari – Aswoensdag
Aardenburg – 19.00 uur gebedsviering (Frans van Geyt, Jeanine de Baere en George Dhont). Thema van de viering is: ‘van kroeg naar kerk’.
Koor: Jongerenkoor Aardenburg. Collecte: onderhoud van onze kerk.
Zondag 1 maart – Eerste zondag van de Veertigdagentijd
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (Veronique van Rie en Ronald van Quekelberge).
Patricia Ultee-van Quekelberghe; Arnold Vercraeye.
Koor: West Zeeuws-Vlaams Gregoriaans Koor. Collecte: voor de parochie.
WIJ VRAGEN UW GEBED VOOR
LAURA MARIA VAN DE WIJNCKEL, weduwe van Edemondus de Buck. Zij werd geboren op 30 augustus 1916 te Eede en is overleden op zondag 2 februari 2020. Haar afscheidsviering vond plaats op donderdag 6 februari 2020 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg gevolgd door de crematie in het crematorium te Brugge (B).
Dat ze mag rusten in vrede.
BEZOEK AAN DE ZUSTERS IN DORDRECHT
Met een bus vanuit Terneuzen wordt er door parochianen uit Zeeuws-Vlaanderen op maandag 23 maart een bezoek gebracht aan de zusters in Dordrecht: Maria Stella Matutina. Het aantal deelnemers is maximaal 40. Er zijn inmiddels uit de parochies in Terneuzen en Hulst zo’n 25 inschrijvingen. Weet u dus van harte welkom om mee te gaan! Voor meer informatie of als u mee wilt, kunt u zich aanmelden bij George en Marleen Gernaert. telefoon: 0115-617673 of e-mail: g.gernaert@kpnplanet.nlGEZINSDAG: BALANS IN JE LEVEN
Op 29 maart a.s. organiseert het gezinspastoraat van het Sint Franciscus-centrum een dag voor gezinnen in Oosterhout. Alle gezinnen zijn van harte welkom. Bijna iedereen heeft het druk met kinderen, huishouden, werk, familie en vrienden. Soms raak je gefrustreerd van die bomvolle agenda en smacht je naar een avond of weekend ‘niks’ aan je hoofd.
Tijdens deze gezinsdag gaan Carlo en Mayke Beenakker hier dieper op in. Carlo werkt als leraar aan de Universiteit Leiden en Mayke werkt voor de thuiszorg en heeft het druk met hun gezin met kinderen en kleinkinderen. Ze spreken over:
- wat is een leven in balans?
- echte innerlijke vrijheid
- wat is voor mij écht belangrijk in het leven.
In de middag doen ouders en kinderen als gezin het Familie-in-balansspel. Ook alleenstaande ouders zijn bijzonder welkom met hun kinderen! De tieners (12-18jaar) hebben een uitdagend programma in samenwerking met LifeTeen.
Het programma is van 11.00-18.00 uur. De dag wordt gehouden in de Sint Paulusabdij, Hoogstraat 80 in Oosterhout. Meer informatie en aanmelding: www.gezinengeloof.nl/gezinsdag.


AALMOEZENIER VOOR ARABISCHE CHRISTENEN
Vorige zomer heeft onze bisschop, Mgr. Liesen, pater Rodrigo Romero aangesteld als aalmoezenier voor de Arabisch sprekende christenen in het bisdom Breda. Ofschoon pater Rodrigo van Argentijnse afkomst is, beheerst hij goed de Arabische taal. Na zijn priesterwijding in 2001 is hij tot 2018 werkzaam geweest in het Midden-Oosten (in Jordanië, Syrië en Egypte).

The peace of Christ
I am Rp. Rodrigo Alberto, priest in charge of the spiritual assistance of Arabic-speaking families by the diocese of Breda.
For more information you can contact the telephone number 0649253172 or the Internet address: BN19dioc@protonmail.com.


OPBRENGST COLLECTES
Tijdens de oecumenische viering in de Week van Gebed voor de Eenheid op zondag 12 januari jl. werden er twee collectes gehouden de eerste collecte heeft €107,20 opgebracht en de tweede collecte voor Vluchtelingenwerk heeft € 137,97 opgebracht. Hartelijk dank.
VASTENACTIE
De opbrengst van de vastenactie gaat dit jaar naar SIBUSISO, een project voor kinderen met een beperking in Tanzania. In het kader van de vastenactie wordt er op zaterdag 21 maart van 13.00 uur tot 17.00 uur in de H. Eligiuskerk te Oostburg een handwerk en hobbymarkt gehouden. Er zullen die dag zo’n 15 standhouders hun creaties tentoonstellen en ook verkopen. Tevens zijn er die middag diverse muzikale optredens, is er een taartenbuffet met koffie en thee en is er een grote verloting waarbij hele mooie prijzen zijn te winnen. Ook is er een presentatie over het vastenactieproject.
Kortom, het beloofd weer een hele gezellige middag te worden en we hopen u er te ontmoeten.
Op zaterdag 4 april organiseert de Caritas in JOTA te Oostburg een ontmoetingsmaaltijd. De maaltijd begint om 18.00 uur en we vragen een bijdrage van € 10,00 per persoon. Opgeven bij het pastoraalcentrum in Oostburg via mailadres: andreas-wzvl@kpnmail.nl met vermelding van "ontmoetingsmaaltijd Jota" en uw naam of telefonisch 0117 - 453374. De plaatsen zijn beperkt, dus hier geld ook wie het eerst komt, wie….. Bij opgave graag het bedrag overmaken op NL52 RBRB 0791 2211 13 t.n.v. PCI, opgeven kan tot uiterlijk 1 april.