Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 20 december nummer 17

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag 14 dagen
voor de gevraagde datum via
de brievenbus bij/in de kerk
vóór maandag 12.00 uur of
via Marc Moens (Aardenburg
06 - 51996052) of
Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-intentie
bedragen
€ 11,00
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com
/parochie.heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag
tussen 08.30 - 19.00 uur.


Zondag 20 december – Vierde zondag van de Advent
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering
(Ronald vanQuekelberge en Jeanine de Baere).

Alice Buysse, weduwe van Marcel Dierikx; Erna Buzeyn, weduwe van Jacobus van Hal; Louise van Bellegem; Maria Haverland, weduwe van
Oscar de Milliano; Alina van Rie, weduwe van Edegard Standaert; André de Baere en Stephanie Cuelenaere.
Collecte: voor de parochie.


Donderdag 24 december – Kerstavond
Naar aanleiding van de algemene lockdown hebben de Nederlandse bisschoppen beslist, met pijn in het hart, om alle vieringen van kerstavond en kerstnacht te annuleren.

 

Vrijdag 25 december – Eerste Kerstdag
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Het is noodzakelijk om te reserveren voor deze viering. Dat kan vanaf
maandag 21 december dagelijks tussen 09.00 en 12.00 uur bij Monique
op het parochiecentrum in Oostburg.
Overleden familie Bonte-Missiaen; Arséne en Marie van Vooren-van
de Vijver en overleden zonen.
Collecte: voor de parochie.

Zondag 27 december – Feest van de heilige Familie
Aardenburg - 09.15 uur – eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Laura van de Wijnckel, weduwe van Edumondus de Buck; Denise de Causemaeker, weduwe van Ludovicus van Parijs; René Dhondt.
Collecte: voor de parochie.

Zondag 3 januari 2021 – Openbaring des Heren
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (Ronald van
Quekelberge en Veronique van Rie).
Collecte: voor de parochie.


OPEN KERK TIJDENS DE KERSTDAGEN
Tijdens de kerstdagen, tot en met 28 december zal de kerk in Aardenburg langer dan normaal geopend zijn. Deze dagen zal de sluiting om 20.00 uur zijn, zodat u in de mooi versierde en verlichte kerk een bezoekje kunt brengen aan de kerststal. Iedereen is van harte welkom.


DE LOCKDOWN EN MAATREGELEN
In de parochiële Nieuwsbrief die morgen verschijnt zal verder ingegaan worden op de maatregelen die de drie Zeeuws-Vlaamse parochiebesturen gaan treffen naar aanleiding van de toespraak van minister-president Rutte en het persbericht van de Nederlandse bisschoppen.

 

Naar startpagina