Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 6 december nummer 16

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag 14 dagen
voor de gevraagde datum via
de brievenbus bij/in de kerk
vóór maandag 12.00 uur of
via Marc Moens (Aardenburg
06 - 51996052) of
Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-intentie
bedragen
€ 11,00
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com
/parochie.heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag
tussen 08.30 - 19.00 uur.


Zondag 6 december – Tweede zondag van de Advent
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (Veronique van Rie en George Dhont).
Angele Cuelenaere, weduwe van Maurice de Bruyckere; Irene de Smet, weduwe van Willy Lampaert; René Dhondt; Stelle de Meijer en zoon Jean-Pierre.
Collecte: 1ste voor de parochie en de 2de voor de Bisschoppelijke Adventsaktie.

Zondag 13 december – Derde zondag van de Advent
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Ronald van Quekelberge en Jeanine de Baere). Klazina van den Dries, weduwe van Bertrand van Maele; Marie Verschoote, weduwe van Tjeerd Kloosterman.
Collecte: voor de parochie.

Zondag 20 december – Vierde zondag van de Advent
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt). Alice Buysse, weduwe van Marcel Dierikx; Erna Buzeyn, weduwe van Jacobus van Hal; Louise van Bellegem; Maria Haverland, weduwe van Oscar de Milliano; Alina van Rie, weduwe van Edegard Standaert; André de Baere en Stephanie Cuelenaere.
Collecte: voor de parochie.

VIERINGEN MET KERSTMIS
Dinsdag 1 december jl. zijn de vieringen voor Kerstmis in onze PKC besproken in de liturgiegroep.

Op Eerste Kerstdag, vrijdag 25 december, is er om 09.15 uur een eucharistieviering met pastoor Wiertz als voorganger.
Voor de viering van Kerstavond, donderdag 24 december, moeten de ideeën nog uitgewerkt worden, maar het voorstel is om een ‘inloop’ te houden, waarbij op enkele momenten
een bezinningsmoment met het kerstverhaal zal zijn. We moeten natuurlijk rekening houden dat er, ook met de Kerstdagen, niet mee dan 30 aanwezigen in de kerk zijn. Voor de viering op Eerste Kerstdag moet u reserveren, dat kan vanaf maandag 21 december dagelijks
tussen 09.00 en 12.00 uur bij Monique op het parochiecentrum in Oostburg.
WIJ VRAGEN UW GEBED VOOR
HILDA REGINA MARIA BUYSSE, weduwe van Philibert Rammelaere. Zij werd geboren op 5 maart 1932 te Eede en is overleden op maandag 30 november 2020 te Sas van Gent. Haar
afscheidsviering vond plaats op vrijdag 4 december in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg, gevolgd door haar begrafenis op onze begraafplaats ‘De Verrijzenishof’ te Eede. Moge ze rusten in vrede.


DE KERSTSTAL
We vieren dit weekend de tweede zondag van de Advent, de weg naar de geboorte van Jezus, de weg die we in de Advent volgen, komt dus dichter bij. Dat betekent dat de werkgroepen die de kerststal opbouwen ook actief zijn met het bedenken van ideeën, en natuurlijk het opbouwen en uitwerken van hun idee. De kerststal in de kerk van Sluis wordt volgende week geplaatst en de bouwgroep in Aardenburg gaat in het weekend van 12 en 13 december aan de slag. Het belooft weer een sfeervolle en unieke voorstelling te worden, zoals dat iedereen jaar weer opnieuw wordt opgebouwd. We leven in een moeilijke tijd, de kerken van Aardenburg en Sluis zijn dagelijks geopend en het zal zeker de moeite waard om een bezoek aan de kerststal te brengen en een kaarsje aan te steken.

HET IS ADVENT, KERSTMIS KOMT ERAAN
Tijd ook weer om aan dierbaren dichtbij of ver weg een kaartje te sturen, omdat we aan hen denken en hen willen laten delen in goede wensen voor 2021. De drie Zeeuws-Vlaamse parochies hebben voor dit jaar een reeks kerstkaarten gemaakt die u kunt kopen of bestellen. Hiernaast ziet u een collage van de verschillende kaarten, die worden aangeboden in 2 sets van 5 verschillende voor 3 euro of in 1 set van 10 verschillende voor 5 euro. Door deze kaarten te kopen maakt u uw dierbaren blij.
U kunt de kaarten bestellen (met intekenlijst) na afloop van de weekendvieringen achter in onze kerken. Aan de hand van deze lijst wordt contact opgenomen over betaling en aflevering. Ook kunnen geïnteresseerden een e-mail sturen naar Monique op het parochiecentrum, andreas-wzvl@kpnmail.nl of bellen naar 0117-453374, elke werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur. Dan wordt de kaartverkoop mondeling geregeld. Een set van 5 kaarten kost € 3,00 en een set van 10 kaarten kost € 5,00. U kunt het bedrag overschrijven naar IBAN NL83 RABO 0323 482 988 ten name van de parochie H. Andreas.

RODERICK ZOEKT LICHT
Roderick Vonhögen gaat wekelijks op zoek naar hoopvolle verhalen, optimistische mensen en tradities die verbinden. Zo heeft hij ook zijn licht opgestoken in Zeeuws-Vlaanderen en sprak hij met kapelaan Jochem van Velthoven. De uitzending was afgelopen zaterdag 28 november. Wanneer u de uitzending hebt gemist kunt u hier klikken om de uitzending te bekijken.

CARITASCOLLECTE
De Caritascollecte van zondag 6 december is bestemd voor de jaarlijkse Adventsactie. Zo wordt een teken gegeven dat wij delen met onze medemensen in nood, maar ook voor de mensen die zich voor hen inzetten. Ook voor deze mensen geldt in de komende periode “Vol verwachting klopt ons hart”. Laten we onze medemens niet teleurstellen. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.

ADVENT IS VERWACHTEN
Ik verwacht
dat er in deze wereld
overal mensen zijn
die geen vrede nemen
met ‘ieder voor zich’.
Ik verwacht
dat ze onvermoeibaar, met blote handen
het gevecht aangaan tegen
het genadeloze van de onverschilligheid.
Ik verwacht
dat ze stromen van mededogen
in beweging brengen.
Ik verwacht
dat zij, betrokken en begeesterd,
de godsverwachting
van machtelozen beantwoorden.
Ik verwacht dat wij dat zijn
die zo’n kracht ontbinden.
Lichtmensen,
staande, niet verborgen
in de schemering van deze tijd.
Kris Gelaude