Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 22 november nummer 15

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag 14 dagen
voor de gevraagde datum via
de brievenbus bij/in de kerk
vóór maandag 12.00 uur of
via Marc Moens (Aardenburg
06 - 51996052) of
Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-intentie
bedragen
€ 11,00
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com
/parochie.heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag
tussen 08.30 - 19.00 uur.


Zondag 22 november – Hoogfeest Christus, Koning van het Heelal
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Tonnie Verbraeken).
Elisabeth Willemsen, weduwe van Alfred Wieme; Erna Buzeyn,weduwe van Jacobus van Hal; Louise van Bellegem; Alina van Rie,weduwe van Edegard Standaert. Collecte: voor de parochie.

Zondag 29 november – Eerste zondag van de Advent
We vieren dit weekend, met gepaste maatregelen, in de kerken van Aardenburg en Oostburg de Andreasdag. Door de huidige maatregelen kunnen we geen bijzondere activiteiten organiseren.
In beide vieringen staan we stil bij de naamdag van onze parochie.
Het is noodzakelijk dat er voor beide vieringen gereserveerd wordt, dit kan bij Monique op het parochie centrum vanaf maandag 23 november tijdens openingsuren (09.00 tot en met 12.00 uur).
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Frans van Geyt en Jochem van Velthoven). Laura van de Wijnckel, weduwe van Edumondus de Buck; Denise de Causemaecker, weduwe van Ludovicus van Parijs.
Collecte: voor de parochie.

Zondag 6 december – Tweede zondag van de Advent
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (Veronique van Rie en George Dhont).
Angele Cuelenaere, weduwe van Maurice de Bruyckere; Irene de Smet, weduwe van Willy Lampaert; René Dhondt; Stelle de Meijer en zoon Jean-Pierre. Collecte: 1ste voor de parochie en de 2de voor de Bisschoppelijke Adventsaktie.

Zondag 13 december – Derde zondag van de Advent
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Ronald van Quekelberge en Jeanine de Baere).
Klazina van den Dries, weduwe van Bertrand van Maele; Marie Verschoote, weduwe van Tjeerd Kloosterman.
Collecte: voor de parochie.

Zondag 20 december – Vierde zondag van de Advent
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Alice Buysse, weduwe van Marcel Dierikx; Erna Buzeyn, weduwe van Jacobus van Hal; Louise van Bellegem; Maria Haverland, weduwe vanOscar de Milliano; Alina van Ria, weduwe van Edegard Standaert.
Collecte: voor de parochie.

HERHALINGSAKTIE PAROCHIEBIJDRAGE
We kunnen wel concluderen dat 2020 als een bijzonder jaar de boeken ingaat. Het coronavirus heeft voor iedereen gevolgen gehad en heeft het nog steeds. Als parochiebestuur danken wij en hebben wij veel waardering voor de inzet van onze vrijwilligers die er voor zorgen dat er op een veilige manier gevierd kan worden in onze parochie.
Vanwege dit virus zijn onze kerken en vierplekken een aantal maanden dicht geweest; dit had gevolgen voor onze financiële huishouding.

Omdat er niet gevierd werd, hadden we ook geen collecte-inkomsten; een belangrijke pijler voor onze inkomsten als parochie.
Op het moment dat deze brief wordt geschreven, begin november, is het resultaat van de Actie Kerkbalans 2020 € 66.807,00. Een hartelijke dank is op zijn plaats aan eenieder die hieraan heeft bijgedragen. Het jaar 2020 duurt gelukkig nog even, want we missen op dit moment nog € 31.693,00 om het voor dit jaar gestelde streefbedrag te behalen.
Daarom willen we u vragen: wilt u ons ook in 2020 met uw bijdrage steunen, of wellicht zelfs met een extra gift? Uiteraard waarderen wij uw eventuele eerdere bijdrage voor dit jaar ten zeerste! En we vragen u vriendelijk deze brief als een herinnering te zien wanneer u voor dit jaar nog niet eerder bijdroeg.
Het richtbedrag voor uw bijdrage in 2020 is € 122,-. Met meer zijn we natuurlijk heel blij – dat spreekt vanzelf - maar ook minder weten we zeer te waarderen.
Samen leggen we met onze bijdragen het financiële fundament onder onze parochie. En dat is erg belangrijk! Want samen moeten we er voor zorgen dat onze parochie op een solide manier te toekomst tegemoet kan gaan. Helpt u mee….. natuurlijk!

VAN DE PASTOOR
Beste parochianen, beste mensen,
Noodgedwongen groet ik u allen hartelijk vanuit mijn woon- en leefomgeving. Een heupoperatie is er de oorzaak van dat ik even niet actief kan zijn. Ik hoop van harte dat het goed mag gaan met uzelf en met allen om u heen. Ik weet dat ook in de afgelopen weken niets stil heeft gestaan. Er zijn mensen gestorven. Mensen ziek geworden. Er is ook maatschappelijk van alles aan de hand en in Amerika werd in de persoon van Joe Biden een nieuwe president gekozen. Er is van alles gebeurd, zoals dat steeds en steeds weer gebeurt.
We leven met zijn allen in een moeilijke en beperkende tijd. Jongeren kunnen niet veel. Ouderen ook niet. En daar komt voor velen de angst nog bij. Gelukkig zitten we allemaal in dezelfde schuit, wereldwijd. Iedereen heeft ermee te maken. Hoe lang het nog duurt? De vraag of dit de beperkingen zijn of dat er nog weer andere zullen komen? Wat kunnen wij als Kerk doen en betekenen?
Lieve mensen, gelukkig is de Kerk ook een constante. En mag en kan ze dat zijn. We komen samen in onze ontmoetingen met de Heer, we kunnen maar met weinigen samenkomen, maar we komen samen.
Misschien mag ik, waartoe ik eerder ook al opriep, maar waartoe zeker ook nu in deze
laatste periode van het jaar opgeroepen mag en kan worden, u, jou, ertoe uitnodigen
heel klein en bescheiden jouw van harte ‘op anderen betrokken zijn’, zichtbaar te maken
en woorden te geven. Ik denk dan aan een telefoontje, een kaartje, een tekening, een
appje, een mailtje en wie weet wat er nog meer zou kunnen. Zo’n klein gebaar is fijn
voor de ontvanger, maar ook voor de ‘zender’. Het maakt ons met elkaar ook sterker!
Beste allemaal, nog vier weken zeker sta ik aan de zijlijn. Met de hoop en de verwachting
dat ik daarna voldoende mag zijn hersteld.
Ik weet dat onze parochies en wij allen in de goede handen zijn!
Met een hartelijke groet, pastoor Wiel Wiertz

CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL
Niet met pracht en praal, Als een goede rechter
niet met geweld en macht, roept hij mensen op
maar als de Mensenzoon komt Jezus. om zijn kant te kiezen.
Klein en onbetekenend, Voorbijgaan aan de kleine,
als een nietige zwerver, aan de gevangen medemens,
zo laat Hij zich zien. doet afbreuk aan echt leven.
Hij wordt zichtbaar Op straffe van veroordeling
in die kleine, lijdende mens. dat Hij uit tot goedheid