Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 25 oktober nummer 13

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag 14 dagen
voor de gevraagde datum via
de brievenbus bij/in de kerk
vóór maandag 12.00 uur of
via Marc Moens (Aardenburg
06 - 51996052) of
Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-intentie
bedragen
€ 11,00
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com
/parochie.heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag
tussen 08.30 - 19.00 uur.


Zondag 25 oktober – Dertigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Marjan
Dieleman). Bernadette Stokkerman, echtgenote van Hendrik Baas;
Denisa de Causemaecker, weduwe van Ludovicus van Parijs.
Collecte: voor de parochie.
Weekend van Allerheiligen en Allerzielen
Let u op de aanvangstijden van de vieringen, in verband met de extra coronamaatregelen zijn er extra vieringen.
Zaterdag 31 oktober
Aardenburg – 19.00 uur woord- en communieviering (Marc Moens,
George Dhont en Jeanine de Baere) met uitreiking van de kruisjes aan de familieleden van parochianen uit onze geloofsgemeenschappen die afgelopen jaar overleden zijn. Voor deze viering zijn alleen familieleden uitgenodigd, met een maximum van 5 per familie!
Collecte: voor de parochie. Muziek: Ad van de Wege en Veronique van Rie.
Zondag 1 november
Aardenburg - 09.15 uur woord- en communieviering (Marc Moens,
George Dhont en Jeanine de Baere). Dit is de reguliere weekendviering, let u op het afwijkende tijdstip! Reserveren voor de viering is noodzakelijk, dit kan vanaf maandag 26 oktober (tot en met donderdag 29 oktober) ’s morgens van 09.00 tot 12.00 uur op het
parochiecentrum te Oostburg (email: andreas-wzvl@kpnmail.nl of 0117-453374). Er mogen maximum 30 mensen toegelaten worden.
Collecte: voor de parochie. Muziek: Ad van de Wege en Veronique van Rie.
Aardenburg – 11.00 uur woord- en communieviering (Marc Moens,
George Dhont en Jeanine de Baere) met uitreiking van de kruisjes aande familieleden van parochianen uit onze geloofsgemeenschappen die afgelopen jaar overleden zijn. Voor deze viering zijn alleen familieleden uitgenodigd, met een maximum van 5 per familie!
Collecte: voor de parochie. Muziek: Ad van de Wege en Veronique van Rie.
In dit weekend gedenken we: Arnold Vercraeye; Stephanie Cuelenaere, weduwe van Andreas de Baere; Irene de Smet, weduwe van Willy Lampaert; Stella de Meijer en zoon Jean-Pierre; Paula van der Heijden- Adriaenssens; overleden ouders en broers van de familie Moens- Bakkers; overleden ouders Blondeel-de Bruijckere; overleden ouders
van Damme-van Vooren; Jules Mille en Julienne Dierick.
-Zondag 8 november – Tweeëndertigste zondag door het jaar Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt). Sjef de Rijcke en Oda Heijens; Angele Cuelenaere, weduwe vanMaurice de Bruijckere; René Dhondt; André Calus en Lea Robesin en overleden familie. Collecte: voor de parochie. Zondag 15 november – Drieëndertigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Veronique van Rie) Marie Verschoote, weduwe van Tjeerd Kloosterman; Alice Buysse, weduwe van Marcel Dierikx;
Rosanna Baas, weduwe van Robertus de Clerck.
Collecte: voor de parochie.
VERSTOPTE ZINTUIGEN
Wie vol is van zichzelf, heeft geen oog voor wat de ander ziet, geen oor voor wat de ander hoort. Zijn zintuigen zijn verstopt, niet alleen voor de mens zelf maar ook voor het geheim dat in hem schuilgaat. Hij raakt ook verstopt voor het geheim dat ons leven draagt, voor God zelf die gekend wil worden door mensen heen. Als God het diepste geheim is van ons menselijk bestaan, dan moeten we zijn wezen en handelen leren zien en horen en voelen door mensen en dingen heen. We leven vaak zo oppervlakkig aan de buitenkant van ons leven en te weinig in de diepte, in de stilte van ons hart waar Hij aanwezig is en intiemer dan wij vermoeden.
Wie openstaat voor mensen, bloeit open voor God. Wie openstaat voor God, staat op een
andere wijze tussen mensen. Wie voor God en mensen openstaat, raakt ook open voor zichzelf.
Hij komt tot het besef niet voor zichzelf te bestaan, maar voor de mensen om hem heen.
Hij wordt ontvankelijk en leeg, om vol te worden van de ander. Als onze zintuigen opengaan, gaat ook ons hart open om ruimte te maken voor de ander met een kleine en grote letter.
Uit: Geloven in het visioen, Ton Baeten, o.praem.
WOORD VAN BEMOEDIGING
Kort nadat de coronacrisis ons leven kwam bepalen werd er in de drie parochies, parochie
H. Maria Sterre der Zee, Elisabethparochie en de parochie heilige Andreas gesproken
over de mogelijkheden om in contact te blijven met de parochianen en andere belangstellenden.
In samenwerking met kerkbelang Koewacht werd afgesproken wekelijks een woord van
bemoediging te laten zien op You Tube en omroep Hulst op donderdag en herhaald
tot en met de volgende woensdag. Wekelijks kwam één van de pastores aan het
woord. Het is de moeite waard om wekelijks te kijken en luisteren.
Komende week spreekt kapelaan Jochem van Velthoven vanuit Nieuw-Namen.
George van der Sijpt maakt en monteert telkens de opnamen. Daar zijn wij hem heel
dankbaar voor, want er is heel wat werk aan om een mooie weergave met beeld en geluid
te presenteren en we kloppen elke week weer bij hem aan.
Er was besloten om aan het einde van dit jaar te stoppen met de opnames, maar aangezien
we nog steeds in een verstrengde coronatijd leven gaan de uitzendingen voorlopig nog gewoon door. Wat een geluk
Wat een geluk
wanneer je niets te verliezen hebt,
want dan hoor je bij God thuis.
Wat een geluk
wanneer je niet oppervlakkig
over alle ellende heen leeft,
want je zult worden getroost.
Wat een geluk
wanneer je een mild mens bent,
want je zult het beloofde land bezitten.
Wat een geluk
wanneer je verlangt dat alles terecht komt,
want je zult het overvloedig zien gebeuren.
Wat een geluk
wanneer je vrede sticht,
want God zal je zijn kind noemen.
Wat een geluk
wanneer je lijdt
om te bereiken dat alles terecht komt,
want dan hoor je bij God thuis.
Kees Harte
.