Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 27 september 2020 nummer 11

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme 462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag
14 dagen voor de gevraagde
datum via de brievenbus
bij/in de kerk vóór
maandag 12.00 uur of
via Marc Moens
(Aardenburg 06 - 51996052)
of Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-
intentie bedragen € 11,00
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
www.facebook.com/parochie.
heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen
08.30 - 19.00 uur.

Zondag 27 september – Zesentwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Denysa de Causemaecker, weduwe van Ludovicus van Parijs; ReneDhondt; familie Ingels-de Badts.
Collecte: voor de eigen parochie.

Zondag 4 oktober – Zevenentwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (Ronald vanQuekelberge en Veronique van Rie).
Robert Verschoore en Margriet Jolivet; Elisabeth Willemsen, weduwe
van Alfred Wieme; Irene de Smet, weduwe van Willy Lampaert;
Arnold Vercraeye; Stella de Meijer en zoon Jean-Pierre.
Collecte: 1ste voor de parochie en de 2de voor Missio.

Zondag 11 oktober – Achtentwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt). Laura van de Wijnckel, weduwe van Edumondus de Buck; Erna Buzeijn, weduwe van Jacobus van Hal; Charles van Dierendonck; Marie Loete.
Collecte: voor de parochie.

Zondag 18 oktober – Negenentwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Veronique van Rie en Jeanine de Baere). Alice Buysse, weduwe van Marcel Dierikx.
Collecte: voor de parochie.

Zondag 25 oktober – Dertigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Marjan Dieleman). Klaziena van den Dries, weduwe van Bertrand van Maele;Bernadette Stokkerman, echtgenote van Hendrik Baas; Denysa de Causemaecker, weduwe van Ludovicus van Parijs;
Collecte: voor de parochie.

WIJ VRAGEN UW GEBED VOOR
ALINA CAMILLA THERESIA VAN RIE, weduwe van Edegard Standaert. Zij werd geboren op 19 maart 1926 te Eede en is overleden te Aardenburg op maandag 14 september 2020. We hebben van haar afscheid genomen op vrijdag 18 september 2020 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg gevolgd door de begrafenis op onze begraafplaats ‘de Verrijzenishof’ te Eede. Dat ze mag rusten in vrede.

VRIJWILLIGERSOVELEG PKC ZUID
Op de agenda van onze parochiekern (Aardenburg, Eede en Sluis) staat op dinsdag 29 september aanstaande het vrijwilligersoverleg. De parochiekerncommissie laat weten dat gezien de huidige situatie het vrijwilligersoverleg wordt uitgesteld. De secretaris van de PKC heeft dat aan de vrijwilligers laten weten en bij de mail was ook nieuws vanuit de PKC gevoegd. Omdat het overleg niet kan doorgaan, is er geen direct contact met de vertegenwoordigers van de verschillende groepen in onze geloofsgemeenschappen. De PKC wil graag weten of de taak/taken die jullie op je genomen hebben, nog naar wens verlopen. Voor eventuele vragen of problemen mag u contact opnemen met Marlies van Damme (voorzitter) vandammemarlies@gmail.com / 06 – 57222251 of met Rieneke Dhont (secretaris) rieneke.dhont@kpnmail.nl / 06 – 28805659.

Nieuws vanuit de PKC

Sinds het overleg van 1 oktober 2019 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden in onze geloofsgemeenschappen:
- Zondag 6 oktober: Gezinsviering met als thema ‘Verschil brengt kleur’. Met medewerking van het
Jongerenkoor.
- Vrijdag 25 oktober: Was er het concert Tour of Freedom verzorgt door Fanfare Bereden Wapens,
i.s.m. Nationaal Comité Veteranendag en de Gemeente Sluis in het kader van 75 jaar Vrijheid en
150 jarig bestaan van de K.M.A.F
- Vrijdag 1 november: Was er in Oostburg een oecumenische samenkomst bij gelegenheid van 75
jaar bevrijding West Zeeuws-Vlaanderen. Aansluitend aan de viering luidden alle klokken in onze
parochie van 12.00 tot 12.10 uur.
- Zondag 3 november: Allerzielenvieringen in Aardenburg met als thema ‘Mensen om nooit te
vergeten’ en met medewerking van het Sint Ceciliakoor
In Sluis was er een communieviering met medewerking van het Dameskoor uit Schoondijke.
- Zondag 1 december: Dit jaar werd de Andreasdag in Aardenburg gevierd, er werd voorgegaan door
Wiel, Ignace en Frans, de muzikale bijdrage werd geleverd door een samengesteld koor met zangers
en zangeressen uit de gehele parochie.
- Dinsdag 10 december: was er een oecumenische adventsvesper in de Doopsgezinde kerk
- Donderdag 19 december was er in Aardenburg om 09.00 uur kerstviering van basisschool Op
Dreef in de kerk. In Eede was er om 10.00 uur een kerstviering van de geloofsgemeenschap en
basisschool Sint Jozef in de gemeenschapsruimte van de school. Na de viering was er gelegenheid
tot ontmoeting en koffie drinken in het Hof van Eede.
- Zaterdag 21 december: Kerstconcert van het Jongerenkoor Aardenburg.
- Kerstvieringen: Dinsdag 24 december in Coensdike en communieviering in Aardenburg met als
thema ‘Grenzeloos Licht’ met medewerking van het Jongerenkoor Aardenburg.
Woensdag 25 december in de Heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg met medewerking van
het Sint Ceciliakoor. In de heilige Johannes de Doperkerk te Sluis de laatste viering, met als
voorganger Ignace D’hert en medewerking van de White Group.
- Zondag 12 januari: Oecumenische viering met als thema ‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor
ons’. Met medewerking van de K.M.A.F. met na de viering gelegenheid tot ontmoeten onder het
genot van koffie of thee. Om 11.30 uur gaf de K.M.A.F. haar jaarlijks aperitiefconcert.
- Zondag 9 februari was er een parochiële viering in de heilige Eligiuskerk in Oostburg i.v.m. het
afscheid van Ignace D’hert met medewerking van het projectkoor.
- Vrijdag 21 februari was er een gebedsdienst bij de opening van het carnaval met als thema “van
kerk naar kroeg”. Met medewerking van het Jongerenkoor en de K.M.A.F.
- Woensdag 26 februari gebedsdienst op Aswoensdag met als thema “van kroeg naar kerk”.
- Zondag 15 maart zou er een oecumenische viering n.a.v. de herdenking van de 75 e verjaardag van
de grensoverschrijding door H.M. Koningin Wilhelmina, maar vanaf hier werden alle vieringen
gecanceld.
- Op 11 maart kwam De Helpende Hand uit Beest weer kleding, speelgoed en dergelijke ophalen.
- In Coensdike was er elke 1 e donderdag van de maand een viering.
- De PKC vergaderde 4 x
- Zondag 7 juni mogen wij weer voor de eerste keer naar de kerk.
- Zaterdag 15 augustus Maria Tenhemelopneming viering kon door verwacht slecht weer niet buiten
doorgaan, maar ook binnen was het een mooie viering.
- Zondag 16 augustus was de jaarlijkse fietstocht “wat kapellen vertellen “ in aangepaste vorm, het
was een mooie route met veel informatie.
- In Sluis wordt niet meer gevierd, wel was er 13 september nog een oecumenische viering in de
Kogge m.m.v. de Zonnebloem vanwege ziekenzondag
Verdere info heeft u veelal kunnen verkrijgen via de nieuwsbrief of het mededelingenblad.
Rieneke Dhont