Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 13 september 2020 nummer 10

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme 462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag
14 dagen voor de gevraagde
datum via de brievenbus
bij/in de kerk vóór
maandag 12.00 uur of
via Marc Moens
(Aardenburg 06 - 51996052)
of Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-
intentie bedragen € 11,00
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
www.facebook.com/parochie.
heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen
08.30 - 19.00 uur.

Zondag 13 september – Vierentwintigste zondag door het jaar Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt). Marie Verschoote, weduwe van Tjeerd Kloosterman.
Collecte: voor de eigen parochie.
Sluis – 10.00 uur oecumenische viering (Marjan Dieleman en ds. Irma Nietveld) in de Kogge bij Zonnebloemzondag. Wie wil komen moet zich van te voren aanmelden. Dat kan bij de scriba van de PKN- gemeente Zuidwesthoek: 0117 – 851957 of scribazwh@zeelandnet.nl.

Zondag 20 september – Vijfentwintigste zondag door het jaar Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Veronique van Rie en George Dhont)..
André en Agnes van Deursen-de Sutter; Bernadette Stokkerman, echtgenote van Hendrik Baas; Alice Buysse, weduwe van Marcel Dierikx. Collecte: voor de eigen parochie.
Zondag 27 september – Zesentwintigste zondag door het jaar Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Denysa de Causemaecker, weduwe van Ludovicus van Parijs; Rene Dhondt. Collecte: voor de eigen parochie.

Zondag 4 oktober – Zevenentwintigste zondag door het jaar Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (Ronald van Quekelberge en Veronique van Rie).
Robert Verschoore en Margriet Jolivet; Elisabeth Willemsen, weduwe van Alfred Wieme; Irene de Smet, weduwe van Willy Lampaert; Arnold Vercraeye; Stella de Meijer en zoon Jean-Pierre.
Collecte: voor de parochie.


KERMISVIERINGEN
In onze parochiekern zijn er jaarlijks kermisviering in Heille (de zaterdag voor de eerste zondag van september) en in Eede (de maandag na de tweede zondag van september). Door de coronarichtlijnen is het echter niet mogelijk om die vieringen in de dorpshuizen van beide geloofgemeenschappen te laten door gaan. We hopen van harte dat u hier allen begrip voor hebt. Het is nog ver vooruit, maar laten we hopen dat we volgend jaar weer het ‘oude’ normaal kunnen oppakken. We zullen dan zeker de overledenen uit de betreffende geloofsgemeenschap dan herdenken.
Het uitreiken van de kruisjes bij gelegenheid van Allerzielen zal dit jaar in twee vieringen gebeuren. Dit in verband met de beschikbare hoeveelheid plaatsen in de kerk naar aanleiding van de coronarichtlijnen. De vieringen in de heilige Maria Hemelvaartkerk zullen zijn op zaterdag 31 oktober om 19.00 uur en zondag 1 november om 10.00 uur. De betrokken families ontvangen tijdig een uitnodiging. Voor beide vieringen zal er dan een aanpast stoelenplan zijn waardoor er meer mensen in de kerk een plaats krijgen."

MONUMENTEN IN DE KIJKER
In het tweede weekend van september worden in Nederland (en België) de Monumentendagen gehouden.
In Aardenburg is het een goede traditie om daar aan mee te doen. In de ‘jongste’ van de drie Aardenburgse kerken – de rooms-katholieke - worden op beide dagen, zaterdag 12 september en zondag 13 september rondleidingen gegeven vanaf 13.00 uur. Tussendoor staan enkele verrassende muzikale intermezzo’s gepland van Veronique van Rie (mezzosopraan) begeleid door organist Ad van de Wege en Vicky de Windt op blokfluit. Dit jaar kan in verband met de coronarichtlijnen er helaas geen torenbezoek plaatsvinden. Wel is er een kleine tentoonstelling ingericht over Aardenburg-Bedevaartstad en is er een korte presentatiefilm te zien over de historie van de kerk

KLEDING INZAMELING
Op woensdag 23 september aanstaande komt de vzw De Helpende Hand uit Beerst bij Diksmuide (B) kleding, speelgoed, voedingswaren in blik en dergelijke op halen in onze parochiekern. Wat u kunt missen aan nog goede kleding en dergelijke kunt u op maandag 21 en dinsdag 22 september bezorgen in de garage bij de kerk. Kleding graag in plastic zakken, speelgoed en voedingswaren apart verpakken a.u.b.

WIJ VRAGEN UW GEBED VOOR
MARIA ELISABETH HAVERLAND, weduwe van Oscar de Milliano. Zij werd geboren op 1 december 1920 te Aardenburg en is overleden te Terneuzen op maandag 7 september 2020. Haar afscheidsviering is aanstaande dinsdag 15 september 2020 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats te Aardenburg.
Dat ze mag rusten in vrede.

GELOOFSGESPREK KRO-NCRV
Naar aanleiding van het overlijden van kardinaal Simonis zendt KRO-NCRV op zondagmorgen 6 september om 09.45 uur een herhaling uit van het gesprek dat presentator Leo Fijen met hem had ter gelegenheid van zijn 60-jarig priesterfeest in 2017.
Aanvankelijk stond het Geloofsgesprek met vicaris-generaal Marc Lindeijer SJ gepland op het tijdstip van het Geloofsgesprek op 6 september. Deze uitzending wordt op een later moment ingehaald op NPO 2.
Aanstaande zondag 13 september om 10.00 uur op NPO 2 komt de wekelijkse mediaviering van KRO-NCRV rechtstreeks vanuit de heilige Willibrordusbasiliek te Hulst. Celebrant in de viering is pastoor Wiel Wiertz. Voorafgaande aan de live-uitzending wordt het geloofsgesprek uitgezonden waarin presentator Leo Fijen in gesprek gaat met onze pastoor. Aanvang is 09.45 uur.
HEILIGEN, HEILIGENLEVENS EN SPIRITUALITEIT
Heiligen spelen een belangrijke rol bij het verbreiden van het geloof. Zij doen dit door woord en daad. In het Bisdom Breda werken we aan missionaire parochies, geloofsgemeenschappen met aantrekkingskracht die Jezus Christus leren kennen. In dit kader biedt het Sint Franciscuscentrum een aantal avonden rond heiligen aan. Deskundige sprekers belichten het leven van verschillende heiligen en vertellen hoe zij leerling van de Heer waren en zij getuigden van het geloof in Hem. De sprekers stellen bij elke heilige zich de vraag hoe zij een inspiratiebron kunnen vormen voor de missionaire parochie vandaag.
Waar en wanneer?
De bijeenkomsten zijn online en vinden plaats in het najaar van 2020. Voor meer informatie over de data, kosten en/of aanmelding: SFC/heiligen-heiligenlevens-en-spiritualiteit-online..