Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 30 augustus 2020 nummer 9

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme 462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag
14 dagen voor de gevraagde
datum via de brievenbus
bij/in de kerk vóór
maandag 12.00 uur of
via Marc Moens
(Aardenburg 06 - 51996052)
of Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-
intentie bedragen € 11,00
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com/parochie.
heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen
08.30 - 19.00 uur.

Zondag 30 augustus – Tweeëntwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt). Johan de Bruijckere en Marie-Louise de Bruijckere-van Overloop en familie; Angele Cuelenaere, weduwe van Maurice de
Bruyckere; Domien van de Vijver en overleden familie.
Collecte: voor de eigen parochie.

Zondag 6 september – Drieëntwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (Ronald van Quekelberge en Jeanine de Baere).
Klazina van den Dries, weduwe van Bertrand van Maele; Rosanna Baas, weduwe van Robertus de Clerck; Laura van de Wijnckel, weduwe van Edmondus de Buck; Charles van Dierendonck; Marie
Loete; Stella de Meijer en zoon Jean-Pierre.
Collecte: voor de eigen parochie.

Zondag 13 september – Vierentwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt). Marie Verschoote, weduwe van Tjeerd Kloosterman; Stella de Meijer en zoon Jean-Pierre.
Collecte: voor de eigen parochie.

Zondag 20 september – Vijfentwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering.
André en Agnes van Deursen-de Sutter; Bernadette Stokkerman, echtgenote van Hendrik Baas; Alice Buysse, weduwe van Marcel Dierikx.
Collecte: voor de eigen parochie.

Zondag 27 september – Zesentwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Denysa de Causemaecker, weduwe van Ludovicus van Parijs; Rene
Dhondt;
Collecte: voor de eigen parochie.

Fietsen met Maria
Zondag 16 augustus jl. konden we genieten van een mooie negende fietstocht langs kapellen. Ook rond Aardenburg kon er veel verteld worden over de plaatselijke Maria verering. 75 deelnemers hadden een prachtige middag, en kregen veel historische, vaak onbekende informatie. Zaterdagavond 15 augustus was er al een speciale Mariaviering in de kerk. Niet in de openlucht gezien de weersvoorspelling, maar binnen in de kerk. Zo'n kleine 100 kerkgangers beleefden een sfeervolle en bijzondere viering met een bewogen voorganger. DANK aan alle medewerkers voor het mooie Maria weekend. Super.
De werkgroep Aardenburg-Bedevaartstad is overigens nog op zoek naar nieuwe leden!

AFSCHEID
Ds. Marijn Vermet van de Doopsgezinde Gemeente Aardenburg gaat per 1 oktober 2020 aan de slag als predikant van de Doopsgezinde Paleiskerk in Den Haag. Marijn was sinds 2011 werkzaam als (parttime) predikant hier in Aardenburg.
Op zondag 20 september is zijn laatste kerkdienst in de Doopsgezinde kerk in de Weststraat hier in Aardenburg. Daarna is er vanaf 14.00 uur een afscheidsreceptie in tijdblokken van ieder een half uur. Aanmelding hiervoor is verplicht.
Na zijn studie theologie aan de Universiteit van Leiden, zijn geboorteplaats, kwam Marijn in 2007 naar Zeeland, waar hij voor 7 uur per week geestelijk verzorger werd in De Stelle in Oostburg. Dat combineerde hij met een baan als kerkelijk opbouwwerker bij de Protestantse Gemeente in Oostkapelle voor de leeftijdsgroep 25-45 jaar. In 2009 ging hij dit werk doen bij de Doopsgezinde Gemeente in Aardenburg. Hij verruilde zijn werk als geestelijk verzorger in Oostburg voor werk bij ZorgSaam. Daar moest hij later weg in verband met bezuinigingen, maar kon vervolgens terecht bij SVRZ (Stichting voor Regionale Zorgverlening) in Terneuzen.
We danken Marijn voor de jaren dat we een goede samenwerking hebben gehad in de Interkerkelijke Contact Commissie hier in Aardenburg en wensen hem veel geluk en een mooi pastoraat in Den Haag.

KLEDING INZAMELING
Op woensdag 23 september aanstaande komt de vzw De Helpende Hand uit Beerst bij Diksmuide (B) kleding, speelgoed, voedingswaren in blik en dergelijke op halen in onze parochiekern. Wat u kunt missen aan nog goede kleding en dergelijke kunt u op maandag 21 en dinsdag 22 september bezorgen in de garage bij de kerk. Kleding graag in plastic zakken, speelgoed en voedingswaren apart verpakken a.u.b.
GEDACHTENIS OVERLEDEN PAROCHIANEN
Het uitreiken van de kruisjes bij gelegenheid van Allerzielen zal dit jaar in twee vieringen gebeuren. Dit in verband met de beschikbare hoeveelheid plaatsen in de kerk naar aanleiding van de coronarichtlijnen. De vieringen zullen zijn op zaterdag 31 oktober om 19.00 uur en zondag 1 november om 10.00 uur. De betrokken families ontvangen een uitnodiging.
Dus ook voor zaterdag 31 oktober (evenals voor 1 november) kunnen misintenties aangevraagd worden. Formulieren hiervoor vindt u achter in de kerk.
WE ZIJN GEROEPEN
In zijn catechese tijdens de algemene audiëntie van woensdag 26 augustus 2020 sprak de paus over de universele bestemming van de goederen en de hoop.
Geliefde broeders en zusters, goedendag!
Met de pandemie en haar gevolgen voor ogen, dreigen velen de hoop te verliezen. In deze tijden van onzekerheid en angst, nodig ik allen uit de gave van de hoop die van Christus komt, te aanvaarden. Hij is het die ons helpt laveren in de onrustige wateren van ziekten, dood en onrechtvaardigheid. Deze hebben niet het laatste woord over onze eindbestemming. De pandemie heeft de omvang benadrukt van de sociale problemen en ze nog verergerd, vooral dan de ongelijkheid. Sommige mensen kunnen thuis werken, terwijl dat voor veel anderen onmogelijk is. Sommige kinderen kunnen, ondanks moeilijkheden, toch nog onderwijs genieten, terwijl dit voor heel velen plots afgebroken is. Enkele machtige landen kunnen geld uitgeven om de nood te lenigen, terwijl dat voor anderen de toekomst in gevaar zou brengen. (meer lezen, kijk op https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/blog/we-zijn-geroepen-om-de-vruchten-der-aarde-met-iedereen-te-delen).