Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 16 augustus 2020 nummer 8

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme 462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag
14 dagen voor de gevraagde
datum via de brievenbus
bij/in de kerk vóór
maandag 12.00 uur of
via Marc Moens
(Aardenburg 06 - 51996052)
of Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-
intentie bedragen € 11,00
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com/parochie.
heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen
08.30 - 19.00 uur.

Zaterdag 15 augustus – Hoogfeest Maria Tenhemelopneming Patrones van de geloofsgemeenschappen Aardenburg en EedeAardenburg – 19.00 uur eucharistieviering (Tonny Verbraeken sma.). Pastoor Willy Martens; kapelaan Joseph de Kerf; pater Frans Kil; Aimé en Lidwina Moens-Sutin; Achiel Moens en Emelie deBaerdemaeker; Elisabeth Willemsen, weduwe van Alfred Wieme; Arnold Vercaeye; Klazina van den Dries, weduwe van Bertrand van
Maele; overleden familie Bonte-Messiaen; familie Galle-vanMorrelgem; Benny de Vriend; overleden ouders Haegeman-de Coussemaeker; overledenen van de familie Posman-Rottier.
Collecte: 1ste voor de eigen parochie en de 2de collecte voor werkgroep
Aardenburg-Bedevaartstad.
Zondag 16 augustus – Twintigste zondag door jaar
Er is geen viering in onze parochiekern. In de parochie zijn er vieringen:
in de heilige Barbarakerk te Breskens om 09.15 uur woord- en communieviering (Katrien Van de Wiele) met medewerking van de Bresjes 4 (zangkwartet);
in de heilige Bonifatiuskerk (strandkerk) te Cadzand-Bad om 10.00 uur
eucharistieviering (Philippe Hallein) en
in de heilige Eligiuskerk te Oostburg om 10.45 uur eucharistieviering (pater Verbraeken).
Zondag 23 augustus – Eenentwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Veronique van
Rie en Ronald van Quekelberge).
André de Baere en Stephanie de Baere-Cuelenaere; Sjef de Rijcke en Oda Heijens.
Collecte: voor de eigen parochie.
Aardenburg – 11.00 uur doopviering van Gaia Cheyenne Joann
Wegman, dochter van Nick Wegman en Kayleigh Floren. Doopheer is pastoor Wiel Wiertz.
Zondag 30 augustus – Tweeëntwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van
Geyt). Johan de Bruijckere en Marie-Louise de Bruijckere-van
Overloop en familie; Angele Cuelenaere, weduwe van Maurice de Bruyckere.
Collecte: voor de eigen parochie.


Feest en fietsen met Maria
Op zaterdag 15 augustus vieren we het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming met een openluchtmis op het kerkplein. We vieren dan om 19.00 uur de eucharistie in openlucht. Het Pastoor Willy Martensplein wordt weer compleet ingericht als openluchtkerk.
In de feestelijke viering gaat pater Tonny Verbraeken voor. Er kan helaas geen koor meewerken, maar er zal wel solozang en orgelspel zijn.

En ieder die dit feest wil meemaken, van Eede, Aardenburg of elders heten we van harte welkom op deze unieke “samenviering”. Op het eind van de viering is er ook een processie langs het Mariabeeld met het aansteken van de kaarsjes. Het thema van de viering is WEES GEGROET......!!
De volgende dag, zondag 16 augustus wordt de KAPELLETJES FIETSTOCHT 2020 verreden, onder het thema “Wat kapellen vertellen”. Een bijzondere editie.....
Dit jaar vindt de fietstocht plaats rondom Aardenburg -niet op Belgisch grondgebied- en staat uiteraard in het teken van Maria. Er zijn natuurlijk beperkingen: we rijden niet in een groep met een gids (zoals andere jaren het geval was), maar wel individueel of, op eigen verantwoording, in een kleine “familiegroep”. Op basis van een papieren routebeschrijving kunt u dan de route afleggen.
De routebeschrijving kan afgehaald worden op zondag 16 augustus tussen 11.30 en 13.30 uur op het kerkplein. Deelnemen kost € 5,00 per persoon. (Kinderen onder 15 jaar mogen gratis meerijden).
De te rijden afstand is ongeveer 32 kilometer.
Wat u zoal tegenkomt op deze tocht: de route voert bij voorbeeld langs plekken waar O.L. Vrouw van Aardenburg staat afgebeeld. Verder leiden we u langs plaatsen die van belang waren bij de
middeleeuwse bedevaarten (bijzondere locaties: waar vroeger de grote Mariakerk stond en ook naar het verdronken dorp Hannekenswerve met de bijzonder Sint Nicolaaskerk, waar processies naar toegingen vanuit Aardenburg). Op verschillende locaties wordt uitleg gegeven middels foto’s en teksten. Óf een verteller geeft uitleg en vertelt een toepasselijk verhaal. “Al met al wordt het toch wel een bijzondere tocht, met veel historische wetenswaardigheden”, aldus mede-organisator Leo Ducheine.
Op het kerkplein komt een kraam voor drankjes en een koopjeskraam met pelgrimsinsignes, boekjes, leitjes en kaarsen. Elke deelnemer krijgt een consumptiebon om te verzilveren bij horecagelegenheden op de Kaai. Het is dit jaar de 9e fietstocht en we hopen ook deze zonder problemen en pech te volbrengen. Van harte welkom.
Vanzelfsprekend blijft de organisatie altijd onder voorbehoud, bij nieuwe ontwikkelingen rondom de coronaregels.
Info over de activiteiten:
Leo Ducheine en/of Marc Moens - 0117-492415 of 06-51996052
p.a. Weststraat 80 - 4527 BV Aardenburg - marcmoens@zeelandnet.nl
KLEDING INZAMELING
Op woensdag 23 september aanstaande komt de vzw De Helpende Hand uit Beerst bij Diksmuide (B) kleding, speelgoed, voedingswaren in blik en dergelijke op halen in onze parochiekern. Wat u kunt missen aan nog goede kleding en dergelijke kunt u op maandag 21 en dinsdag 22 september bezorgen in de garage bij de kerk. Kleding graag in plastic zakken, speelgoed en voedingswaren apart verpakken a.u.b.
WOORDEN OM TE BEZINNEN
Uit: Verlangen van de H. Augustinus, preek 77A
U hoorde hoe de Kananese vrouw die de Heer achterna riep, zocht, vroeg en klopte, en u hoorde ook hoe er voor haar werd opengedaan. Van haar leren we dus te zoeken; dan kunnen we vinden, te vragen; dan kunnen we krijgen, en te kloppen; dan kan er voor ons worden opengedaan. De vraag is dus: waarom wilde de Heer niet geven wat Hem werd gevraagd? Hij was toch niet onbarmhartig? Zeker niet, Hij wist precies wanneer Hij het zou geven, maar Hij stelde het moment waarop nog even uit. Hij ontzegde haar zijn gunst niet, nee, Hij wakkerde haar verlangen aan.