Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 7 juli 2019 nummer 13

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme 462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag
14 dagen voor de gevraagde
datum via de brievenbus
bij/in de kerk vóór
maandag 12.00 uur of
via Marc Moens
(Aardenburg 06 - 51996052)
of Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-
intentie bedragen € 10,50
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com/parochie.
heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen
08.30 - 19.00 uur.

Donderdag 4 juli
Coensdike – 10.30 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Overleden broers en zussen; Herman Pielaet en overleden dochter
Annelies. Collecte: voor de parochie.

Zondag 7 juli – Veertiende zondag door het jaar
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (George Dhont).
Robert Verschoore en Margriet Jolivet; Gerarda Paridaen-Vercruijsse;
Anna de Zwart.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie

Zaterdag 13 juli – Vijftiende zondag door het jaar
Sluis – 19.00 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Het gezin Mark-D’Hont; Liam en Max voor een goede gezondheid; voor
een overledene. Collecte: voor de parochie.


Zondag 14 juli – Vijftiende zondag door het jaar
Sint Kruis – 10.30 uur oecumenische kermisdienst in de feesttent (Frans
van Geyt, ds. Marijn Vermet, ds. Edward van der Kaaij).
Pastoor Willy Martens; Filip Willems; Denise Lampo-de Sutter; Arséne
van Vooren en Marie van de Vijver en hun zoon George; overleden
familie Heijens; overleden familie van de Waeter; overleden familie
Maeijens; overleden familie de Maat. Koor: Jongerenkoor Aardenburg.

Zondag 21 juli – Zestiende zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Ronald van
Quekelberge). Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
UW GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR
BERNADET ELIZA ELZA STOKKERMAN, echtgenote van Henk Baas. Zij werd geboren op 21 juli 1939 te Oostburg en is overleden te Sluis op donderdag 20 juni 2019. Haar afscheidsviering vond plaats op woensdag 26 juni 2019 in de heilige Johannes de Doperkerk te Sluis waarna ze is begraven op de begraafplaats aan de Hoogstraat.
Dat ze mag rusten in vrede.
VERGADERING PAROCHIEKERNCOMMISSIE
De PKC-Zuid komt dinsdag 9 juli weer bijeen. Wanneer u vragen of aandachtspunten hebt kunt u die doorgeven aan de contactpersonen voor uw geloofsgemeenschap. De contactadressen staan in de colofon op deze pagina.
BASISCURSUS GREGORIAANS
Het Sint Franciscuscentrum organiseert in het voorprogramma van de bisdombedevaart van oktober 2019, ook in Terneuzen een basiscursus gregoriaans. Het gaat hier om een korte laagdrempelige basiscursus, bedoeld voor zangers die zich graag verder in het gregoriaans willen verdiepen en/of voor allen die er graag kennis mee maken. Er zijn geen toelatingseisen. Iedere geïnteresseerde is welkom, zowel beginners als mensen die al jaren zingen, kunnen hun hart ophalen.

Gregoriaans is ontstaan tussen ruwweg 300 en 1100 na Christus. Het is eenstemmige liturgische zang van de Westerse Kerk op Latijnse tekst. In de basiscursus leert u het gregoriaanse notenschrift lezen, zingen en (verder) interpreteren. De cursus kent een theoretisch gedeelte maar er zal ook veel gezongen worden. Er zal aandacht zijn voor notatie, liturgie, geschiedenis van het gregoriaans en praktische stemvorming.
De cursus vindt plaats op de vrijdagavonden 30 augustus, 13 en 27 september in de Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen van 19.30 uur - 21.30 uur. De leiding is in handen van Jan Schuurmans, diocesaan medewerker kerkmuziek.
U kunt zich aanmelden via de website van het Sint Franciscuscentrum: https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/basiscursus-gregoriaanse-zang-nu-ook-in-terneuzen.
Aan de avonden zijn geen kosten verbonden, maar een vrijwillige bijdrage is van harte welkom.
AVONDTMUSYCK ORGELWANDELING
In het kader van het eerst lustrum van de Internationale Bach-orgelmatinees vinden er onder de noemer ’Avondtmusyck’, een zomeravond orgelwandeling plaats langs de Aardeburgse kerken: Maria Hemelvaartkerk, Doopsgezinde kerk 'het Lam' en de Sint-Baafskerk. In elke kerk vindt een miniconcert plaats. Organisten zijn Rolf Wolfensberger en Ad van de Wege. Solistische medewerking verlenen mezzosopraan Veronique van Rie en dichter Jos Paridaen.
Start is in de heilige Maria Hemelvaartkerk, Weststraat 80. Inschrijven kan vanaf 18.45 uur . Deelnemersprijs bedraagt € 7,50 en is inclusief Orgelbrochure en consumptie.
VIERINGEN ZIEKENHUIS DE HONTE
Eerlijk is eerlijk, het zat al langer in de lucht. Toch was het met name voor de groep vrijwilligers een hele klap toen definitief bekend werd dat de vieringen op zaterdagavond zouden gaan stoppen. Op 20 juli zal voor het laatst op de zaterdagavond gaan worden gevierd.
Heel velen hebben in de loop van heel veel jaren baat gehad bij de wekelijkse vieringen in het ziekenhuis. Vaak kwam je er onder moeilijke omstandigheden. Je was er zelden voor je plezier en heel velen waren dankbaar dat ze met hulp van vrijwilligers naar de ruimte werden gebracht, waar ze aan de eucharistie konden deelnemen, later ook aan vieringen van woord, gebed en communie. Toen er niet voldoende pastorale bezetting meer beschikbaar was zijn vrijwilligers met enthousiasme aan de slag gegaan om de vieringen goed te laten verlopen. En nu komt aan dit alles een eind.
De geestelijk verzorger in dienst van het ziekenhuis denkt volop na over een toekomst, waarin gewaarborgd blijft dat je ook in het ziekenhuis, als je dat nodig vindt en nodig hebt, een plekje kunt vinden om in de kracht te zijn van je geloof. Ook zal op een goede wijze de heilige communie ten minste een keer per week worden gebracht naar wie deze wil ontvangen.
Een woord van grote dank mag op deze plek namens de parochies gesproken worden naar de mensen die er vele vele jaren steeds weer voor gezorgd hebben, dat de vieringen in het ziekenhuis plaats konden vinden. Dank, heel veel oprechte dank!
Mocht u de laatste viering in het ziekenhuis willen bijwonen, dan bent u hartelijk daartoe uitgenodigd. Op zaterdag 20 juli om 16.30 uur. Bij de receptie kunt u altijd even vragen waar u naar toe moet, mocht u dat niet weten.
Ook een woord van grote dank aan al die velen, die bij toerbeurt tijdens de vieringen hebben gezongen. Het konden daardoor tot het laatst toe mooie stemmige vieringen zijn, die in het ziekenhuis gevierd konden worden. Het is een grote stap, laten we ons niets wijs maken. Het doet pijn. Maar het is een feit dat er steeds minder mensen langdurig in het ziekenhuis verblijven.
We hebben nu eenmaal ook met die realiteit te maken.
Overigens: het blijft natuurlijk mogelijk dat u in het ziekenhuis bezoek ontvangt vanuit de parochie. Laat het even weten als u dat wilt. En ook is de toediening van het sacrament van de zieken altijd mogelijk. Als dat gewenst of noodzakelijk is, laat het weten via de verpleging, de geestelijk verzorger of rechtstreeks. We gaan een nieuwe toekomst tegemoet. Eenieder bedankt en we komen elkaar beslist nog vaak tegen!
pastoor Wiel Wiertz

Zondag 21 juli – Zestiende zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Ronald van
Quekelberge). Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.

Zondag 28 juli – Zeventiende zondag door het jaar
Aardenburg – 10.00 uur culturele dienst in de Sint Baafskerk uitgaande
van de gezamenlijke Aardenburgse kerken. Medewerking verlenen
Theatermaker ds. Kees van der Zwaard en organist Niek Luuring.
Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en
na te praten.
Sluis – 10.45 uur woord- en communieviering (Ria Hoeymakers).
Astra Plasschaert-van den Hauwe; Peter Doolaege echtgenoot van
Annelies Loete. Collecte: voor de parochie.
Donderdag 1 juli
Coensdike – om 10.30 uur is er een woord- en communieviering (Walter
Dierick). Voor kinderen, klein- en achterkleinkinderen; Robert de Rijcke
en dochter Corry. Collecte voor de parochie. De collecte tijdens de
viering van donderdag 4 juli heeft € 30,90 opgebracht. Hartelijk dank!

Zondag 4 augustus – Achttiende zondag door het jaar
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering ( ).
Palmyra van Acker-van Wijsbergen; Osacar de Milliano.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Zaterdag 11 augustus – Negentiende zondag door het jaar
Sluis – 19.00 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
Collecte: voor de parochie.
Zondag 11 augustus – Negentiende zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
Marcella van Risseghem; Gerard Maenhout.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.


OPBRENGST COLLECTES
Hierbij nog de opbrengst van enkele extra collectes die gehouden zijn in de heilige Maria Hemelvaartkerk in Aardenburg: Zondag 19 mei voor Jota (maandelijkse Caritascollecte): € 113,37; zondag 26 mei (1ste collecte tijdens de Eerste Communieviering) € 372,86. De collecte tijdens de kermisdienst van zondag 14 juli heeft € 435,00 opgebracht ten voordele van de Stichting Hoogvliegers. Hartelijk dank!


AVONDTMUSYCK ORGELWANDELING
In het kader van het eerst lustrum van de Internationale Bachorgelmatinees is er op donderdag 25 juli, onder de noemer ’Avondtmusyck’, een zomeravond orgelwandeling langs de drie Aardenburgse kerken. In elke kerk vindt een miniconcert plaats. Organisten zijn Rolf Wolfensberger en Ad van de Wege. Medewerking verlenen mezzosopraan Veronique van Rie en dichter Jos Paridaen. Start is in de heilige Maria Hemelvaartkerk. Inschrijven kan vanaf 18.45 uur . Deelnemersprijs bedraagt € 7,50 en is inclusief Orgelbrochure en consumptie. Iedereen is van harte welkom.

CULTURELE KERKDIENST AARDENBURG
Geen gebruikelijke viering op zondag 28 juli a.s., maar een niet te missen kans. Georganiseerd door ICC, de drie samenwerkende kerken, doet theatermaker ds. Kees van der Zwaard de hele dienst. Voor mensen als hij stromen kerken in de Randstad vol. Hier zijn de getallen kleiner, maar wie gewoonlijk nooit naar de kerk komt is het goed om eens een uitzondering te maken voor deze bijzondere gelegenheid.
“Je eerste adem heb je van de wind gekregen, wie weet van waar hij komt, waar hij begint…” Zo begint ‘Adem’, één van de eerste liedjes van Kees van der Zwaard. Het lied markeert zijn zwerftocht tussen verleden en toekomst. Op deze reis met verhalen en liedjes als reisgenoot en het publiek als lotgenoot is Kees onderweg. Hij sjouwt met de koffer van de geschiedenis, rommelt in de ladekast van het geheugen, drinkt uit de bron van de verbeelding, hoopt op het vuur van de passie en droomt van ietsje meer... Kees van der Zwaard (1962) is van huis uit theoloog. Hij werkt sinds 1998 freelance als schrijver en theatermaker. Hij speelde tot nu toe 11 zelfgeschreven solovoorstellingen.

JUBILEUM PASTOR IGNACE D’HERT
Vrijdag 19 juli is het 50 jaar geleden dat pastor Ignace D’hert de priesterwijding heeft ontvangen. Dat betekent dus dat hij zijn gouden priesterjubileum zal vieren. In onze parochie zullen we uiteraard ook aandacht schenken aan dit jubileum, alleen niet in juli maar iets later en wel op zondag 18 augustus. Dit was voor Ignace de enigste mogelijkheid om het zo dicht mogelijk bij de eigenlijke wijdingsdatum te vieren. Er is dan om 10.45 uur een feestelijke eucharistieviering in onze parochiekerk, de H. Eligiuskerk in Oostburg, waarin Ignace zelf zal voorgaan. Thema en liturgie van de viering zijn door Ignace samengesteld. Alle reden om er een feestelijke en druk bezochte viering van te maken. Het zangkoor van de H. Eligiuskerk wordt uitgebreid met zangstemmen uit andere koren. Ook lectoren/lectrices uit andere geloofsgemeenschappen worden uitgenodigd mee te werken. Na de viering is er een receptie in de Eligiuszaal, waar we het glas zullen heffen en ieder in de gelegenheid is hem te feliciteren. Iedereen vanuit heel de Andreasparochie is welkom om van de waardering voor de jubilaris blijk te geven.
AARDENBURG-BEDEVAARTSTAD
In de maand augustus organiseert de werkgroep Aardenburg-bedevaartstad nog twee activiteiten.
Zaterdag 17 augustus is de openluchtmis bij gelegenheid van het hoogfeest van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming, patrones van de geloofsgemeenschappen Aardenburg, Eede en IJzendijke.
Om 19.00 uur is de viering voor de kerk op het pastoor Willy Martensplein met pastor Ignace D’hert o.p. als voorganger en met medewerking van het Sint Ceciliakoor onder leiding van Rina Marteijn-Goossens en organist Benny Lampo.
Zondag 18 augustus wordt de achtste fietstocht langs kapelletjes gereden met als thema: ‘wat kapellen vertellen’. Nadere gegevens volgen nog.


DE RUIMTE ROND ONZE KERKEN
Je kunt naar de ruimte rond onze kerken kijken als naar een stuk grond dat toevallig bij de kerk hoort. Je kunt er ook naar kijken als naar een ruimte waar we ‘wat meekunnen’. De ruimte rond onze kerken kan ook iets uitdrukken van ‘waar we als geloofsgemeenschap voor staan’. Overigens: soms is er meer ruimte rond de kerk. Soms minder of zelfs geen.
In deze tijd is de ruimte rond de kerk bij uitstek ook de plek om zichtbaar te maken hoe we met elkaar zorg dragen voor natuur en milieu. Juist goede omgang met de schepping, Moeder Aarde, is in onze tijd van groot belang. Velen, en zeker jongeren, hebben daar veel aandacht voor.
In de kerk kun je tot rust komen, maar ook de tuin er omheen kan daartoe uitnodigen. De tuin kan een plek zijn om even op adem te komen. Om geïnspireerd te worden. Er kan een grote diversiteit in de ruimte aangebracht worden. Afwisseling in soorten groen, in de afwisseling van groen en inrichting anderszins. In Bijbelse thema’s en voorstellingen. De tuin rondom onze kerken mag een plek zijn voor iedereen.
In Biervliet staat sinds enkele weken achterop de begraafplaats een bijenkast, naast de kerk in Oostburg is na de herinrichting de ‘Hof van Lof’ aangelegd. Belangrijk is dat ook de ruimte rond de kerk uitstraalt waar de geloofsgemeenschap voor staat. Iets om altijd ook eens over na te denken en waar we met elkaar over kunnen spreken. 21pastoor Wiel Wiertz