Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 23 juni 2019 nummer 13

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme 462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag
14 dagen voor de gevraagde
datum via de brievenbus
bij/in de kerk vóór
maandag 12.00 uur of
via Marc Moens
(Aardenburg 06 - 51996052)
of Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-
intentie bedragen € 10,50
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com/parochie.
heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen
08.30 - 19.00 uur.

Zaterdag 22 juni
Oostburg – 16.00 uur vormselviering (Fons van Hees).
Dit jaar ontvangen 20 kinderen het Sacrament van het Vormsel door
handoplegging en zalving door pastor Fons van Hees, pastoor van de
Pater Damiaanparochie en parochie heilige Maria. Dit zijn de twee
parochies boven de Westerschelde.
Koor: Jongerenkoor Aardenburg.

Zondag 23 juni – Feest van het heilige Sacrament
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
André de Baere; Elvira van Waes-Schot; Marcella van Risseghem.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Sluis – 10.45 uur woord- en communieviering (Ria Hoeymakers).
Annie Cuelenaere-Batselaere; Stella de Meijer-D’Hooge en zoon Jean-
Pierre; Maria Naessen weduwe van Gerard Coppens.
Koor: Dameskoor Schoondijke. Collecte: voor de parochie.

Zondag 30 juni – Dertiende zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Jochem van Velthoven).
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Donderdag 4 juli
Coensdike – 10.30 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Overleden broers en zussen. Collecte: voor de parochie.
Zondag 7 juli – Veertiende zondag door het jaar
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (George Dhont).
Robert Verschoore en Margriet Jolivet; Gerarda Paridaen-Vercruijsse;
Anna de Zwart.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie


SLUITING PAROCHIESECRETARIAAT
Het secretariaat van het pastoraal centrum is tot en met vrijdag 5 juli gesloten. Voor zeer dringende zaken is het mobiele nummer beschikbaar. 06-20403610.

GEBEDSINTENTIES
Graag uw gebedsintenties voor de komende periode: denk ook aan de kermisviering in Sint Kruis en de Openluchtmis in Aardenburg.

BEDEVAARTVIERING AARDENBURG
Woensdag 12 juni, de woensdag van de ‘Langhe Wecke na Sincxen’, hebben we traditie getrouw de bedevaartsdag gehouden bij Onze Lieve Vrouwe van Aardenburg, of te wel Onze Lieve Vrouw met de Inktpot. De opkomst viel dit jaar wat tegen, maar des ondanks was het een heel geslaagde dag. Tijdens de viering was ook Leo Fijen, bekend van KRO en RKK-uitzendingen, met zijn vrouw aanwezig.
Iedereen heel hartelijk dank voor zijn/ haar medewerking om er een geslaagde dag van te maken.

PRIESTERJUBILEUM NICO NOOREN
Nooren werd op 11 juni 1949 tot priester van het Bisdom Breda gewijd. Hij vierde zijn zeventigste jubileum op 10 juni met een eucharistieviering in de kapel van de zusters franciscanessen “Alles voor allen” in Breda, hij woont al geruime tijd bij deze zusters.
Na zijn wijding kreeg Nooren een benoeming als kapelaan in de H. Johannes de Doperparochie in Sluis. Na twee jaar werd hij subregent van het kleinseminarie Ypelaar, adjunct-secretaris van het bisdom en conrector van het Ignatiusziekenhuis. Nooren stond in 1959 mede aan de wieg van het Diocesaan Pastoraal Centrum dat begon als een instituut voor de navorming van jonge priesters. In 1967 benoemde bisschop Ernst hem tot benoemingenadviseur van het bisdom Breda. Hij vervulde deze functie tot 1988 toen hij deken werd van het dekenaat de Noordrand. Deze taak combineerde hij met het rectoraat van het bejaarden- en verzorgingshuis Sancta Maria in Zevenbergen. In 1994 ging hij met emeritaat maar bleef als vrijwilliger actief in het pastoraat.
Bij gelegenheid van zijn zeventigjarig priesterjubileum interviewde pastoraal werker Peter Derks hem voor de periodiek van de Vereniging Pastoraal Werkenden in het Bisdom Breda. In dit interview zegt Nooren: “Na mijn priesterwijding in 1949 werd ik benoemd tot kapelaan in Sluis. Toen zag ik al gauw dat een parochie haar vitaliteit vooral dankt aan een aantal parochianen die hun beroep, hun huwelijk en ouderschap beleven als levensroeping. En vervolgens aan een aantal van hen die ook de geloofsgemeenschap hebben leren zien als een veld dat om hun toewijding vraagt. Ik kwam ze tegen, vrouwen en mannen, waarop gerekend kon worden, actief in de kerk en daarbuiten: in besturen, de Katholieke Aktie, de jeugdbeweging en in de vakbeweging.” (bron: www.bisdomvanbreda.nl)

PAROCHIEBESTUUR
In het vorige nummer van ons mededelingenblad en wellicht in de mededelingen tijdens de weekendviering hebt u vernomen dat er vanaf 1 juni een nieuwe parochiebestuur is, bestaande naast pastoor Wiertz uit drie nieuwe mensen. Er wordt nog gezocht naar uitbreiding om tot een goede taakverdeling te kunnen komen.
Momenteel is volgende taakverdeling binnen het bestuur afgesproken:
Ronald van Quekelberge vice-voorzitter bouwzaken en alle onroerend goed
Veronique van Rie secretaris secretariaat, communicatie en vrijwilligers
Jacques Daniëlse penningmeester financiën, contracten en personeel

JUBILEUM MARIA OMMEGANG BERGEN OP ZOOM
Op zondag 30 juni 2019 trekt de jaarlijkse Maria Ommegang voor de vijfenzeventigste keer door Bergen op Zoom. De ommegang is een ‘dankstoet’ ter ere van Maria en wordt jaarlijks gehouden uit dankbaarheid, omdat de stad groot oorlogsleed bespaard is gebleven. De stoet is qua vorm en samenstelling gebaseerd op een ommegang zoals die in de middeleeuwen door de straten van Bergen op Zoom trok. Historische groepen, Bijbelse taferelen, praalwagens en zang- en dansgroepen wisselen elkaar af.
Het feestweekend begint op vrijdagavond. Om 19.00 uur is er in de Gertrudiskerk een viering, waarna er tot 21.00 uur gelegenheid is om een kaarsje bij Maria op te steken. Op zaterdag komt de nuntius, mgr. Cavalli naar Bergen op Zoom. Om 19.00 uur wordt in de Gertrudis de Mariavesper gebeden. Op zondagmorgen is er om 10.00 uur een eucharistieviering met medewerking van de Hortus Musicus Religiosus. Om 15.00 uur start de Ommegang in het Markiezenhof. Om 17.00 uur is er een afsluitende viering in de Gertrudiskerk.
In 2019 vergezellen gastmadonna´s uit Clinge, Hulst, Kwadendamme, Oudenaarde en Zwolle het Ommegangsbeeld. In de processie loopt ook een delegatie van de kapel van Onze-Lieve-Vrouw Lof uit Antwerpen mee, het gilde dat instaat voor het onderhoud van de Onze Lieve Vrouwekapel in de Antwerpse kathedraal.” Pastoor Verbeek is verheugd dat verschillende bisschoppen aan de Ommegang deelnemen. Dit jaar zijn dat bisschop Liesen van Breda, bisschop Van den Hout van Groningen-Leeuwarden en bisschop Wiertz, emeritus-bisschop van Roermond. (bron: www.bisdomvanbreda.nl)