Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 4 augustus 2019 nummer 16

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme 462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag
14 dagen voor de gevraagde
datum via de brievenbus
bij/in de kerk vóór
maandag 12.00 uur of
via Marc Moens
(Aardenburg 06 - 51996052)
of Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-
intentie bedragen € 10,50
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com/parochie.
heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen
08.30 - 19.00 uur.

Zondag 4 augustus – Achttiende zondag door het jaar
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (Ronald van
Quekelbege en Veronique van Rie).
Palmyra van Acker-van Wijsbergen; Osacar de Milliano.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Zaterdag 11 augustus – Negentiende zondag door het jaar
Sluis – 19.00 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
Annie Cuelenaere-Batselaere; Alexander Wemaer; Charles van
Dierendonck en Maria Loete. Collecte: voor de parochie.

Zondag 11 augustus – Negentiende zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
Marcella van Risseghem; Gerard Maenhout.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.

Zaterdag 17 augustus – Maria Tenhemelopneming
Aardenburg – 19.00 uur openluchtmis op het pastoor Willy Martensplein
(Ignace D’hert o.p.). Pastoor Willy Martens; kapelaan Joseph de Kerf;
pater Frans Kil; Aimé en Lidwina Moens-Sutin; Achiel Moens en Emelie
de Baerdemaeker; Nelly Martens; overleden familie Bonte-Messiaen;
Richard Jolivet en overleden familie; overleden familie Galle-van
Morrelgem; uit dankbaarheid.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste voor de parochie en de 2de voor de
werkgroep Aardenburg-Bedevaartstad. Na afloop is er gelegenheid tot
ontmoeting onder het genot van koffie/thee.

Zondag 18 augustus – Twintigste zondag door het jaar
Oostburg – 10.45 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.) bij
gelegenheid van het gouden priesterjubileum van pastor Ignace D’hert.
Koor: een gelegenheidskoor vanuit onze parochie.
Collecte: voor de parochie en een extra collecte voor een speciaal doel
gekozen door Ignace.
Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting met een glaasje wijn of fris.

Zondag 25 augustus – Eenentwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Tonnie Verbraeken sma.)
André de Baere; Elvira van Waes-de Schot; Gerarda Paridaen-Vercruijsse.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste voor de parochie en de 2de voor
Caritas.
Sluis – 10.45 uur woord- en communieviering (Ria Hoeymakers).
Magda Verpraet echtgenote van Herman van Landschoot.
Collecte: voor de parochie.
FIETSTOCHT LANGS KAPELLEN
Omdat het steeds moeilijker wordt om op redelijke afstand voor ons nieuwe kapellen te vinden, hebben we een aanpassing gedaan in het programma. “We vertrekken om 11.00 uur en fietsen langs oude pelgrimswegen naar de Stad Brugge. Onderweg nuttigen we
gezamenlijk de lunch (uw lunchpakket dient u zelf mee te nemen).Voor koffie/thee e.d. wordt gezorgd. Rond de klok van half twee starten we een wandelroute door Brugge langs unieke Mariabeelden. Een gids heeft speciaal voor ons een prachtige route uitgestippeld. Daar zijn we ontzettend blij mee. We starten met de wandeling uiteraard bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van Aardenburg op het Stadhuis van Brugge. Rond de klok van half zes hopen we terug te zijn in Aardenburg voor een afsluitend drankje. Samengevat programma van de fietstocht:
Vanaf 10.30 uur verzamelen op het kerkplein te Aardenburg.
11.00 uur vertrek op de fiets naar Brugge
12.00 uur lunch onderweg
13.00 uur aankomst in Brugge
13.30 uur aanvang wandeling
16.00 uur vertrek vanuit Brugge
17.30 uur aankomst in Aardenburg
Het is dit jaar de 8e tocht en we hopen ook deze zonder problemen en pech te volbrengen. Deelname “kost” slechts € 10,- (inclusief consumptie en inclusief geleide wandeling in Brugge)! Van harte welkom.

BASISCURSUS GREGORIAANS
Het Sint Franciscuscentrum organiseert in Terneuzen een basiscursus gregoriaans. De cursus gaat door op de vrijdagen 30 augustus, 13 en 27 september. Het gaat hier om een korte laagdrempelige basiscursus, bedoeld voor zangers die zich graag verder in het gregoriaans willen verdiepen en/of voor allen die er graag kennis mee maken. Er zijn geen toelatingseisen. Iedere geïnteresseerde is welkom, zowel beginners als mensen die al jaren zingen, kunnen hun hart ophalen.
Gregoriaans is ontstaan tussen ruwweg 300 en 1100 na Christus. Het is eenstemmige liturgische zang van de Westerse Kerk op Latijnse tekst. In de basiscursus leert u het gregoriaanse notenschrift lezen, zingen en (verder) interpreteren. De cursus kent een theoretisch gedeelte maar er zal ook veel gezongen worden. Er zal aandacht zijn voor notatie, liturgie, geschiedenis van het gregoriaans en praktische stemvorming.
De cursus vindt plaats op de vrijdagavonden 30 augustus, 13 en 27 september in de Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen van 19.30 uur - 21.30 uur.
De leiding is in handen van Jan Schuurmans, diocesaan medewerker kerkmuziek.
U kunt zich aanmelden via de website van het Sint Franciscuscentrum (https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/basiscursus-gregoriaanse-zang-nu-ook-in-terneuzen).
Aan de avonden zijn geen kosten verbonden, maar een vrijwillige bijdrage is van harte welkom.
BIJBELLEZEN – EVANGELIE VAN MARCUS
Het Sint Franciscuscentrum organiseert dit najaar een cyclus van 5 avonden over het Marcus-evangelie en wel op 3 september, 1 oktober, 22 oktober, 5 november en 19 november 2019.
Deze avonden vinden plaats in de Emmaüskerk in Terneuzen van 19.30 – 21.30 uur. Bisschop Liesen leidt u rond in de wereld van het Marcusevangelie. Marcus is het oudste evangelie. Marcus schreef zijn evangelie voor de val van Jeruzalem in 70 na Christus. Waarschijnlijk schreef Marcus zijn evangelie in Rome. Volgens de kerkelijke overlevering is de evangelist Marcus de tolk van Petrus en stelde diens verkondiging te boek. In dit korte evangelie krijgen we een helder inzicht in de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God (Mc 1,1). Aan het slot van de avond bidden de deelnemers samen met de bisschop de completen (de kerkelijke dagsluiting). Het succes van dergelijke cursussen elders in het bisdom is de belangrijke reden dat de bisschop voor deze avonden naar Terneuzen komt.
De bisschop en het Sint Franciscuscentrum nodigen alle belangstellenden uit voor deze avonden, die vrij toegankelijk zijn. Het Sint Franciscuscentrum vraagt een vrijwillige bijdrage in de onkosten. U kunt zich aanmelden via telefoonnummer: 06-26364530 (Bianca Ivens).
KLEDING INZAMELING
Op woensdag 18 september aanstaande komt de vzw De Helpende Hand uit Beerst bij Diksmuide (B) kleding, speelgoed, voedingswaren in blik en dergelijke op halen in onze parochiekern. Wat u kunt missen aan nog goede kleding en dergelijke kunt u op 16 en 17 september bezorgen in de garage bij de kerk. Kleding graag in plastic zakken, speelgoed en voedingswaren apart verpakken a.u.b.

Zaterdag 17 augustus – Maria Tenhemelopneming
Aardenburg – 19.00 uur openluchtmis op het pastoor Willy Martensplein
(Ignace D’hert o.p.). pastoor Willy Martens; kapelaan Joseph de Kerf,
pater Frans Kil; Aimé en Lidwina Moens-Sutin; Achiel Moens en Emelie
de Baerdemaeker; Nelly Martens; overleden familie Bonte-Missiaen;
Richard Jolivet en overleden familie; overleden familie Galle-van
Morrelgem; uit dankbaarheid; overleden familie Posman-Rottier; pater
Gerard Paridaen.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste voor de parochie en de 2de voor de
werkgroep Aardenburg-Bedevaartstad. Na afloop is er gelegenheid tot
ontmoeting onder het genot van koffie/thee.

Zondag 18 augustus – Twintigste zondag door het jaar
Oostburg – 10.45 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.) bij
gelegenheid van het gouden priesterjubileum van pastor Ignace D’hert.
Koor: een gelegenheidskoor vanuit onze parochie. Collecte: 1ste collecte
voor de parochie en de 2de collecte voor Thope, een aangedragen project
door pastor D’hert. Na de viering is er gelegenheid om pastor D’hert te
feliciteren in de Eligiuszaal onder het genot van een hapje en een drankje.

Zondag 25 augustus – Eenentwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Tonnie Verbraeken sma.)
André de Baere; Elvira van Waes-de Schot; Gerarda Paridaen-Vercruijsse;
Domien van de Vijver en overleden familie. Koor: Sint Ceciliakoor.
Collecte: 1ste voor de parochie en de 2de voor Caritas.
Sluis – 10.45 uur woord- en communieviering (Ria Hoeymakers).
Magda Verpraet echtgenote van Herman van Landschoot; Stella de
Meijer-D’Hooge en zoon Jean-Pierre. Collecte: voor de parochie.

Zondag 1 september – Tweeëntwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (Ronald van
Quekelberge en Veronique van Rie).
Johan de Bruijckere en Maria-Louise de Bruijckere-van Overloop en
overleden familie; Hector Bollé en Alma Duinker.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.


FIETSTOCHT LANGS KAPELLEN
Zondag 18 augustus wordt de KAPELLETJES FIETSTOCHT 2019 verreden, onder het thema “Wat kapellen vertellen”. Het is ook dit jaar de afsluiting van het Maria-weekend.
Omdat het steeds moeilijker wordt om op redelijke afstand voor ons nieuwe kapellen te vinden, hebben we een aanpassing gedaan in het programma. We vertrekken om 11.00 uur en fietsen langs oude pelgrimswegen naar de Stad Brugge. Onderweg nuttigen we gezamenlijk de lunch (uw lunchpakket dient u zelf mee te nemen). Voor koffie/thee e.d. wordt gezorgd. Rond de klok van half twee starten we een wandelroute door Brugge langs unieke Mariabeelden. Een gids heeft speciaal voor ons een prachtige route uitgestippeld. We starten met de wandeling uiteraard bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van Aardenburg op het Stadhuis van Brugge. Rond de klok van half zes hopen we terug te zijn in Aardenburg voor een afsluitend drankje.Samengevat programma van de fietstocht:
Vanaf 10.30 uur verzamelen op het kerkplein te Aardenburg. 11.00 uur vertrek op de fiets naar Brugge 12.00 uur lunch onderweg 13.00 uur aankomst in Brugge 13.30 uur aanvang wandeling 16.00 uur vertrek vanuit Brugge 17.30 uur aankomst in Aardenburg
Het is dit jaar de 8e tocht en we hopen ook deze zonder problemen en pech te volbrengen. Deelname “kost” slechts € 10,- (inclusief consumptie en inclusief geleide wandeling in Brugge)!
Van harte welkom. Info over de activiteiten: Leo Ducheine en/of Marc Moens
SPECIALE COLLECTE JUBILEUM PASTOR D’HERT
Vrijdag 19 juli jl. was het 50 jaar geleden dat pastor Ignace D’hert tot priester werd gewijd voor de orde van de Dominicanen. Dit feit willen we zondag 18 augustus a.s. vieren met een feestelijke eucharistieviering waarin Ignace zelf voorgaat. Muzikale en liturgische assistentie verlenen mensen vanuit de hele parochie. In overleg met Ignace wordt er een extra collecte gehouden ten voordele van Thope.
“Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting” staat sinds 1994 ingeschreven in de Belgische grondwet. Toch is dit fundamentele recht in de praktijk vaak zoek.
Ook in het Gentse zijn er kwetsbare mensen die noodgedwongen dakloos zijn. Onder hen heel wat vluchtelingen. Veel huiseigenaars verhuren niet aan hen, bang dat de huur niet zal worden betaald of dat het huis zal worden verwaarloosd of omdat ze elkaars taal niet spreken.
Daarom is er de vzw Thope: De naam is een symbolische samenvoeging van het Westvlaamse “samen” en “hoop”. Ontstaan uit de Dominicusgemeenschap Gent, gedragen door vrijwilligers. We zoeken een huis, appartement of studio en staan borg tegenover de eigenaar via huren en onderverhuren. Waar nodig ondersteunen we de bewoners, in samenwerking met allerlei diensten.
Voor mensen die niet aanwezig kunnen zijn in de jubileumviering hebben de mogelijkheid een bijdrage te storten op IBAN-nummer NL28 RABO 0168 4281 13 van het parochiebestuur met duidelijke vermelding van ‘bijdrage Thope’. De opbrengst van de collecte en de bijdrages op de bankrekening worden begin oktober als jubileumcadeau namens de parochie overhandigt aan Ignace. We hopen dat we een mooi bedrag kunnen overhandigen.


PAROCHIE UITSTAP 2019
We willen dit jaar weer een dag op stap maken met onze parochianen. Deze uitstap wordt de derde keer en is inmiddels een fijne traditie geworden die erg gewaardeerd wordt door velen.
Deze keer gaan we naar Antwerpen en wel op woensdag 25 september a.s. De firma Reisgenoegens zal voor het vervoer zorgen met een bus voor 50 personen. Als u mee wilt, is het zaak u tijdig aan te melden want 50 personen is dus het maximaal aantal dat meekan in de bus!
De bedoeling is om 8.30u te vertrekken aan de Markt in Aardenburg en zo via verschillende opstapplaatsen richting Antwerpen te rijden waar we in de ochtend na een kop koffie - die door de parochie wordt aangeboden - een bezoek zullen brengen aan het museum Plantin Moretus: drukkerij én woonhuis van deze familie.
Na de lunch, die u zelf kunt invullen met broodjes van thuis of in een zaak in de stad en waar we anderhalf uur de tijd voor nemen, willen we een bezoek brengen aan de St. Pauluskerk. Deze kerk is in de 16e eeuw gebouwd als Dominicaner kloosterkerk en zeer het bezoeken waard.
De hoogte van de eigen bijdrage voor deze dag is 15 euro p.p. Parochianen die mee willen, ontvangen een brief met alle benodigde informatie zoals de opstapplaatsen en –tijden en het overmaken van de eigen bijdrage. Aanmelden kan via Monique op het pastoraal centrum te Oostburg:
telefoon: 0117-453374 of e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.

KLEDING INZAMELING
Op woensdag 18 september aanstaande komt de vzw De Helpende Hand uit Beerst bij Diksmuide (B) kleding, speelgoed, voedingswaren in blik en dergelijke op halen in onze parochiekern. Wat u kunt missen aan nog goede kleding en dergelijke kunt u op 16 en 17 september bezorgen in de garage bij de kerk. Kleding graag in plastic zakken, speelgoed en voedingswaren apart verpakken a.u.b