Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 28 april 2019 nummer 9

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme 462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag
14 dagen voor de gevraagde
datum via de brievenbus
bij/in de kerk vóór
maandag 12.00 uur of
via Marc Moens
(Aardenburg 06 - 51996052)
of Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-
intentie bedragen € 10,50
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com/parochie.
heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen
08.30 - 19.00 uur.
Zondag 28 april – Tweede zondag van Pasen
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (pater Tonnie Verbraeken
sma). André de Baere; Domien van de Vijver en overleden familie;
Marcella van Risseghem. Koor: Sint Ceciliakoor. Collectes: 1ste voor de parochie en de 2de voor Mensen in Nood.
Sluis – 10.45 uur woord- en communieviering (Ria Hoeymakers). Collecte: voor de parochie.

Donderdag 2 mei
Coensdike – 10.30 uur woord- en communieviering (Walter Dierick).
Voor het slagen voor een examen. Collecte: voor de parochie. De
collecte tijdens de paaswake heeft € 70,00 opgebracht. Hartelijk dank.
Zaterdag 4 mei
Aardenburg – 19.00 uur herdenkingsdienst op de Nationale
Dodenherdenking in de Sint Baafskerk. De organisatie is in handen van de Gezamenlijke Kerken van Aardenburg in samenwerking met de Stadsraad en met medewerking van Koninklijke Muzieksociëteit
‘Aardenburgsche Fanfaren’.
Zondag 5 mei – Derde zondag van Pasen
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (Ronald van
Quekelberge). André en Agnes de Baere –de Sutter; Julien Dhondt en Alma Martens; Omer van Quekelberge echtgenoot van Jeanine Dhondt;Gerarda Paridaen-Vercruijsse.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Dinsdag 7 mei
Aardenburg 19.00 uur Rozenkrans bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van Aardenburg.

Zaterdag 11 mei – Vierde zondag van Pasen
Sluis – 19.00 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Collecte: voor de parochie.

Zondag 12 mei – Vierde zondag van Pasen
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Denise Lampo-Dezutter; Johan de Bruijckere en Marie-Louise de
Bruijckere-van Overloop en overleden familie.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Dinsdag 14 mei
Aardenburg 19.00 uur Rozenkrans bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van Aardenburg.

VERGADERING PAROCHIEKERNCOMMISSIE
De PKC-Zuid komt dinsdag 21 mei weer bijeen. Wanneer u vragen of aandachtspunten hebt kunt u die doorgeven aan de contactpersonen voor uw geloofsgemeenschap. Contactadressen staan in de colofon op de voorzijde.
AARDENBURG - BEDEVAARTSTAD
Het jaarprogramma van de werkgroep Aardenburg-Bedevaartstad is gepresenteerd. Een overzicht:
Rozenkrans
Elke dinsdag in de meimaand is telkens om 19.00 uur het rozenkransgebed bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van Aardenburg.
Rommelmarkt
Tijdens de rommelmarkten op de zaterdagen 11 mei en 15 juni zijn er rondleidingen in de kerk.
Bedevaartsvieringen
Donderdag 23 mei komt er een bedevaartsgroep uit het Belgische Varsenaere. Om 16.00 uur is er een gebedsmoment.
De jaarlijkse plechtige bedevaartsviering met Mariahulde is op woensdag 12 juni.
o 10.00 uur Plechtige Bedevaartsviering gevolgd door een kort samenzijn met koffie en Zeeuwse bolus in de kerk.
o 11.30 uur – 12.15 uur: rondleiding/presentatie.
o 12.30 uur – 14.00 uur: gebruik maaltijd in buffetvorm
o 14.30 uur aanvang Middagprogramma met keuze uit:
- stadswandeling door Aardenburg “Van Steen tot Inktpot” met bezoek aan St. Baafskerk en Doopsgezinde kerk.
- bezoek/rondleiding Struisvogelboerderij Monnikenwerve – bezoek/rondleiding Slakken In den Wijngaard met tot slot een drankje.
Geleide stadswandeling
Op de dinsdagen 9 en 23 juli en 6 en 20 augustus, telkens vertrek om 10.30 uur vanaf de Markt.
Ontdek samen met een gids de oudste stad van Zeeland met haar rijke Romeinse en middeleeuwse verleden. Aardenburg beschikt over veel militair erfgoed. Er zijn restanten van verdedigingswerken uit de Romeinse tijd, de middeleeuwen en de 17e eeuw (stadswallen en schansen). Wandel langs de historische bezienswaardigheden waaronder monumentenpanden met mooie geveldecoratie, de St. Baafskerk, en een bezoek aan de Heilige Maria Hemelvaart-kerk.

ZANGAVOND IN AARDENBURG
Vrijdag 24 mei organiseert het bestuur van de Koorkring Zeeuws-Vlaanderen weer haar jaarlijkse zangavond. Thema dit jaar is ‘Beeld en gelijkenis'. Dit jaar in de kerk van de heilige Maria Hemelvaart te Aardenburg. De zangavond is voor iedere belangstellende vrij toegankelijk, koorzanger, organist, dirigent, pastor….
Het thema van onze zangavond komt uit de brief van de sint Paulus aan de christenen van Filippi (2, 6-11). Het beschrijft waarschijnlijk een bestaande hymne, een lofzang op de Messias. De hymne en de bijbeltekst gaan over de levenshouding van de Messias. Hoewel hij als mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis, heeft hij daar geen misbruik van gemaakt. Hij heeft geen macht begeerd, zich niet als een god gedragen, maar als een dienstknecht. Zo mogen wij hem volgen, dienstbaar zijn aan onze medemens. Een mooi uitgangspunt om een avond samen te zingen.
De zangavond staat ook dit jaar onder de deskundige leiding van Ignace Thevelein en Marcel Mangnus. Ignace Thevelein is verantwoordelijke voor kerkmuziek in het Belgische bisdom Brugge en bestuurslid van Koor en Stem. Daarnaast maakt hij deel uit van de redactie van de Vlaamse liedbundel ‘Zingt Jubilate’. Marcel Mangnus is organist van de H. Willibrordusbasiliek te Hulst en adviseur van het koorkringbestuur.
Tijdens de zangavond zullen we liederen zingen, die iedereen in eigen parochie/geloofsgemeenschap kan gebruiken. De avond is dus uitermate geschikt om uw repertoire uit te breiden. Voor de deelnemers zijn er geen kosten verbonden aan de avond. We starten om 19.30 uur, maar vanaf 19.00 uur staat de koffie en thee klaar. Einde van de zangavond is om 22.00 uur.
Opgave kan bij Ronald van Quekelberge, zodat we kunnen zorgen dat er voldoende zangbundels en koffie/thee is.