Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 14 april 2019 nummer 8

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262

Eede:
Benny Gijs 491493

Sluis:
Marlies van Damme 462255

Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag
14 dagen voor de gevraagde
datum via de brievenbus
bij/in de kerk vóór
maandag 12.00 uur of
via Marc Moens
(Aardenburg 06 - 51996052)
of Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-
intentie bedragen € 10,50
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036

Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com/parochie.
heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen
08.30 - 19.00 uur.


Zaterdag 13 april – Palmzondag
Sluis – 19.00 uur woord- en communieviering (Ria Koops).
Charles van Dierendonck en Marie Loete; overleden ouders Pieter
Gevaert en Germaine Gevaert-Tas; Martien en Jo Leenhouwers.
Collecte: voor de parochie.

Zondag 14 april – Palmzondag
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Uit dankbaarheid voor een genezing.
Vandaag stellen de Eerste Communicanten uit Aardenburg, Eede en Sluis zich aan ons voor, dit in voorbereiding op de Eerste Communie- viering van zondag 29 mei a.s.
Koor: Jongerenkoor Aardenburg.
Collecte: voor de parochie. Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting achter in de kerk onder het genot van een kopje koffie/thee.

Donderdag 18 april – Witte Donderdag
Eede – 10.00 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt) in
samenwerking met de Sint Jozefschool. De viering, met als thema ‘Licht
overwint is voor iedereen toegankelijk. Collecte: Vastenactie.
Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van koffie/thee in het ‘Hof van Eede’.
Rozenoord – 14.30 uur oecumenische Witte Donderdagviering (Ignace D’hert en ds. Irma Nietveld).
Oostburg – 19.00 uur parochiële eucharistieviering (Ignace D’hert) van Witte Donderdag.
Koor: Ritmisch Koor Emmanuel en de Westenwind.
Vrijdag 19 april – Goede Vrijdag
Aardenburg – 19.00 uur viering van de Kruisweg (Jeanine de Baere en
Veronique van Rie). Koor: Sint Ceciliakoor.

Zaterdag 20 april – Paaszaterdag
Coensdike – 19.00 uur woord- en communieviering (Walter Dierick).
Overleden ouders De Ruijsscher-Dierick. Collecte: voor de parochie.
Oostburg – 20.00 uur parochiële paaswake (Ignace D’hert). Aan het
begin van de viering wordt de nieuwe paaskaars en de kaarsen van de
verschillende kerken en vierplekken binnengedragen.
Koor: The White Group. Collecte: 1ste voor het pastorale werk en de 2de
voor de parochie.

Zondag 21 april – Eerste Pasen
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz en Frans van Geyt). Overleden familieleden Ducheine; overleden familie Bonte- Missiaen; Richard Jolivet en overleden familie; Rosette van den Dorpe- Dezutter.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting achter in de kerk onder het genot van een kopje koffie/thee.
Sluis – 10.45 uur eucharistieviering (Ignace D’hert). Peter Doolaege echtgenoot van Annelies Loete; Stella de Meijer- D’Hooge en zoon Jean Pierre; Annie Cuelenaere-Batselaere.
Koor: West Zeeuws-Vlaams Gregoriaans Koor. Collecte: voor de parochie.

Zondag 28 april – Tweede zondag van Pasen
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (pater Tonnie Verbraeken sma).
André de Baere; Domien van de Vijver en overleden familie; Marcella van Risseghem.
Koor: Sint Ceciliakoor.
Collecte: voor de parochie.
Sluis – 10.45 uur woord- en communieviering (Ria Hoeymakers). Collecte: voor de parochie.
Donderdag 2 mei
Coensdike – 10.30 uur woord- en communieviering (Walter Dierick).
Voor het slagen voor een examen. Collecte: voor de parochie. De collecte op 4 april heeft € 36,80 opgebracht. Hartelijk dank.
Zaterdag 4 mei
Aardenburg – 19.00 uur herdenkingsdienst op de Nationale Dodenherdenking in de Sint Baafskerk.
De organisatie is in handen van de Gezamenlijke Kerken van Aardenburg in samenwerking met de Stadsraad en met medewerking van Koninklijke Muzieksociëteit ‘Aardenburgsche Fanfaren’.
WIJ VRAGEN UW GEBED VOOR JOHANNES CAMIEL AUGUST DE JAGER, echtgenoot van Annie Poppe. Hij werd geboren op 18 oktober 1940 te Eede en is er overleden op zondag 7 april 2019. Zijn afscheidingsviering is op maandag 15 april 2019 om 10.00 uur in crematorium De Blauwe Toren te Brugge (B).
Dat hij mag rusten in vrede.

SLUITING PAROCHIESECRETARIAAT
Het secretariaat van het pastoraal centrum is gesloten op maandag 15 april, Goede Vrijdag 19 april en Tweede Paasdag 22 april. Zoals inmiddels bij u bekend kunt u voor dringende zaken die dagen het mobiele nummer bellen: 06-20403610.

VERGADERING PAROCHIEKERNCOMMISSIE
De PKC-Zuid komt dinsdag 23 april weer bijeen. Wanneer u vragen of aandachtspunten hebt kunt u die doorgeven aan de contactpersonen voor uw geloofsgemeenschap. Contactadressen staan in de colofon op de voorzijde.

THEATER IN DE KERK – BIBLIODRAMA 'Daniël en de Leeuw. Heb jij 't lef?'
Deze dag zal worden gehouden op zaterdag 11 mei aanstaande in de Onze Lieve Vrouw van Lourdes-kerk, Prins Bernhardlaan 66 in Bergen op Zoom. De organisatie ligt bij het jongerenpastoraat van Bisdom Breda in samenwerking met de werkgroep Theater in de Kerk en het Sint Franciscuscentrum.
Al meer dan vijftien jaar maken jongeren onder begeleiding in één dag van een Bijbelverhaal een
complete theatervoorstelling. Met alles erop en eraan: drama, zang, muziek, dans, kostuum, decor, schmink, promotie (oa. social media) en natuurlijk techniek. De jongeren doen alles zelf en werken de gehele dag samen om ’s avonds een onvergetelijke productie neer te zetten. Deze samenwerking, ervaring en beleving zorgen ervoor dat de jongeren groeien door de ervaring die ze opdoen en dat ze de boodschap van Gods liefde in het Bijbelverhaal ontdekken en meedragen in hun leven. Alle tieners en jongeren tussen de 12 en 26 jaar uit het hele bisdom zijn van harte uitgenodigd om mee te doen.
We starten met de voorbereiding om 10.00 uur en de voorstelling begint om 19.00 uur. Na afloop van de voorstelling drinken we nog gezellig iets samen en daarna eindigt de dag om 21.00 uur. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Informatie kunt u hierover vinden op de website van het Sint Franciscuscentrum: Sint Franciscuscentrum/Bibliodrama. Tieners en jongeren kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar theaterindekerk@outlook.com, of via het inschrijfformulier op bovengenoemde website.
TERZIJDE
Als alles nacht is geworden
alleen nog dood en einde
laat mij dan
je horizon
je belofte zijn
zegt God
je zal opstaan.
Zalig Pasen!