Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag maart 2019 nummer

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262

Eede:
Benny Gijs 491493

Sluis:
Marlies van Damme 462255

Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag
14 dagen voor de gevraagde
datum via de brievenbus
bij/in de kerk vóór
maandag 12.00 uur of
via Marc Moens
(Aardenburg 06 - 51996052)
of Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-
intentie bedragen € 10,50
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036

Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com/parochie.
heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen
08.30 - 19.00 uur.


 • Vrijdag 1 maart – Carnavalsviering
  Aardenburg – 19.00 uur gebedsdienst (Frans van Geyt, Jeanine de Baere en George Dhont) bij het begin van het Carnaval in het Uulegat. Thema van de dienst is “44 met twee vieren, samen zwieren”.
  Alle overleden leden van boerenkapel ‘De Blaosuuln’; alle overleden leden van de Aardenburgse Carnavals Stichting ‘De Nachtuuln’; Aimé Moens en Lidwina Sutin; pastoor Willy Martens; Hilair en Maria Dierikx en schoonzoon Frank de Badts; Miel en Mieke van Daele.
  Met medewerking van de Koninklijke Aardenburgsche Fanferen en het Jongerenkoor.
  Collecte: voor het onderhoud van de kerk.
  Zondag 3 maart – Achtste zondag door het jaar
  Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (Ronald van
  Quekelberge en Eugene Wijffels).
  André en Agnes van Deursen-de Sutter; Julien Dhondt en echtgenote
  Alma Martens; Omer van Quekelberge echtgenoot van Jeanine Dhondt.
  Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste voor de parochie en de 2de voor de
  Vastenactie.
  Woensdag 6 maart – Aswoensdag
  Aardenburg – 19.00 uur gebedsdienst (Frans van Geyt, Jeanine de Baere
  en George Dhont. Thema van de dienst is ’45, meer weer een nuchter
  lijf, op naar vier en vijf’. Koor: Jongerenkoor Aardenburg.
  Donderdag 7 maart
  Coensdike 10.30 uur
  Collecte: voor de parochie. In de viering van 7 februari heeft de collecte
  € 52,05 opgebracht. Hartelijk dank.
  Zaterdag 9 maart – Eerste zondag van de Veertigdagentijd
  Sluis – 19.00 uur eucharistieviering (Jochem van Velthoven).
  Peter Doolaege echtgenoot van Annelies Loete.
  Collecte: voor de parochie.
  Zondag 10 maart – Eerste zondag van de Veertigdagentijd
  Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Jochem van Velthoven).
  Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
  Zondag 17 maart – Tweede zondag van de Veertigdagentijd
  Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (George Dhont en
  Veronique van Rie). Nelly Martens; Flilip Willems.
  Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.

  CARITASCOLLECTE MAART
  De parochiële Caritasinstelling kiest een gezamenlijk doel voor de Vastenactie voor alle parochiekernen in onze parochie. Voor de derde en tevens het laatste jaar is er gekozen voor SAKO. Deze stichting ondersteunt projecten in Bangladesh om in dat land scholen te bouwen en het geven van onderwijs aan kinderen te bevorderen. De stichting wordt gedragen door mensen uit onze eigen regio.
 • KLEDING INZAMELING Op woensdag 13 maart aanstaande komt de vzw De Helpende Hand uit Beerst bij Diksmuide (B) kleding, speelgoed, voedingswaren in blik en dergelijke op halen in onze parochiekern. Wat u kunt missen aan nog goede kleding en dergelijke kunt u op 11 en 12 maart bezorgen in de garage bij de kerk. Kleding graag in plastic zakken, speelgoed en voedingswaren apart verpakken a.u.b.

  CURSUS ‘GELOVEN IN MEERVOUD’
  Het religieuze landschap evolueert in sneltreinvaart. Terwijl de kerken een grote terugval beleven doordat mensen afhaken, blijkt dat vele mensen elders op zoek gaan naar levenvullende betekenissen. Naast deze ruim verspreide onverschilligheid zijn er ook heel andere geluiden te horen. Getuige hiervan is het begin vorig jaar verschenen boek van Yvonne Zonderop “Ongelofelijk”, waarin zij zich afvraagt of we niet een “verrassende comeback van religie” meemaken. Religie blijkt een immense bron van inspiratie voor nieuwkomers uit alle windstreken. En millennials verdiepen zich juist weer in godsdienst en spiritualiteit. Zij beschrijft in dit boek de veelkleurige verscheidenheid die de religieuze markt tegenwoordig kenmerkt. Door het kriskras door elkaar gebruiken van termen als religie, godsdienst, spiritualiteit, zingeving e.d. kan een gesprek over geloven en religie nogal eens uitwaaieren. En wat men allemaal onder “God” verstaat! Er is ook de onzalige verwarring die religie als oorzaak van agressie en terrorisme voorstelt. En dan is er een intellectuele stroming die zich strijdend opstelt tegen elke vorm van religie. Alleen redelijkheid kan een reddingsboei zijn in de heersende verwarring. Een heel ander geluid is te beluisteren bij zogeheten atheïsten die religie gunstig gezind zijn en er zelfs door geboeid zijn, zolang het niet over God gaat. Ook in kerkelijke kringen leeft het besef dat een bepaalde geloofstaal vooral een averechts effect heeft voor wie zoekende is naar levengevende perspectieven. Er zijn echter ook verrassende inspiratiebronnen binnen de eigen kerkelijke traditie.
  In een serie van drie vormingsavonden onder leiding van Ignace D’hert worden enkele grote lijnen getrokken die helpen zicht te krijgen op de verschillende ontwikkelingen. Deze vormingsavonden vinden plaats op 20 en 27 maart en 3 april 2019 (telkens na het voorafgaand avondgebed) van 19.45 uur tot ca. 21.30 uur in de Eligiuszaal, St. Eligiusplein 17, Oostburg. Aanmelden en inlichtingen bij het Parochie Secretariaat.

  ACTIEMIDDAG VOOR DE VASTENACTIE
  Zaterdag 6 april organiseert de Caritas van de parochie H. Andreas een vastenactiemiddag.
  Het beloofd weer een bijzonder gezellige middag te worden met allerlei activiteiten. Muziek, een diversiteit van hobbykraampjes, met o.a. schilderijen, breiwerk, kaartjes, sieraden van papier, creaties van hout en nog veel meer; erg de moeite om eens langs te komen.
  Verder is er een heerlijk taartenbuffet, u kunt genieten van ’n kopje koffie met gebak of een stukje taart meenemen naar huis, alles is mogelijk. Onder ’t genot van koffie en muziek is er een verloting met mooie prijzen. Deze middag wordt er ook uitleg gegeven over het vastenactieproject in Bangladesh
  door mensen van de organisatie.
  Iedereen is van harte welkom in de H. Eligiuskerk te Oostburg vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur.

  BISDOMBEDEVAART NAAR ITALIË

  Van 12 tot en met 19 oktober 2019 gaat ook Zeeuws-Vlaanderen met het bisdom Breda mee op bedevaart. U allen bent van harte uitgenodigd mee te gaan in het spoor van Benedictus.
  We gaan naar Italië. Benedictus, die we als patroon van Europa mogen vereren, is de grondlegger van het kloosterleven in de Kerk. De eenvoudige regel ‘ora et labora’ is niet alleen voor kloosterlingen
  in de benedictijnse traditie een belangrijke richtlijn, het is ook een waardevol houvast voor alle gelovigen. Gezond en heilzaam leven heeft te maken met de goede balans tussen bidden en werken.
  We reizen weer met de Pelikaan, prijs vanaf € 795,-- p.p. Bij voldoende deelname vanuit Zeeuws-Vlaanderen kunnen we vanuit Zeeuws-Vlaanderen vertrekken.
  Aanmelden kan tot 1 juni 2019. Voor de praktische gang van zaken is het van belang dat u niet al te lang wacht. Een aanmeldformulier staat op de website van het bisdom: www.bisdombreda.nl/
  bisdombedevaart-2019/.
  Zondag 17 maart – Tweede zondag van de Veertigdagentijd
  Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (George Dhont en
  Veronique van Rie). Nelly Martens; Flilip Willems.
  Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
 • Zondag 24 maart – Derde zondag van de Veertigdagentijd
  Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
  Elvira van Waes-de Schot; Gerarda Paridaen-Vercruijsse; Oscar de
  Milliano. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
  Sluis – 10.45 uur woord- en communieviering (Ria Hoeijmakers).
  Stella de Meijer-D’Hooge en zoon Jean-Pierre; Magda Verpraet,
  echtgenote van Herman van Landschoot; Astra Plasschaert-van den
  Hauwe. Collecte: voor de parochie.
  Het is vandaag tevens ‘wiegjesdienst’. De familie van de dopelingen
  worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De wiegjes
  die bij de doopviering opgehangen zijn in de kerk worden aan de ouders
  uitgereikt.

  Zondag 31 maart – Vierde zondag van de Veertigdagentijd
  Er zijn vandaag geen vieringen in onze parochiekern. Om 09.15 uur is er
  een eucharistieviering met het West Zeeuws-Vlaams Gregoriaans Koor
  in de heilige Barbarakerk in Breskens en om 10.45 uur met het
  parochiekoor in de heilige Eligiuskerk te Oostburg.

  Donderdag 4 april
  Coensdike – 10.30 uur woord- en communieviering (Walter Dierick).
  Collecte: voor de parochie.

  Zondag 7 april
  – Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
  Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Ronald van
  Quekelberge en Marc Moens).
  Robert Verschoore en Margriet Jolivet; Achiel Moens en Emelie de
  Baerdemaeker; Julien Dhondt en echtgenote Alma Martens; Omer van
  Quekelberge echtgenoot van Jeanine Dhondt; Palmyra van Acker-van
  Wijnsbergen. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste collecte: voor de
  parochie en de 2de voor het Regionaal Noodfonds.

  HUISPAASKAARSEN

  Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om een mooie paaskaars voor thuis te bestellen. Zo’n kaars is bij uitstek geschikt om de Paastijd op een ingetogen manier in huiselijke kring te beleven. Uiteraard is de huispaaskaars een schitterend cadeau voor mensen die u dierbaar zijn. De bestellijst ligt achter in de heilige Maria Hemelvaartkerk.

  OPBRENGST COLLECTES

  De afgelopen maanden zijn er enkele extra collectes gehouden in de heilige Maria Hemelvaartkerk. Hierbij de opbrengsten:
  Oecumenische dienst: 1ste collecte € 118,96 en de extra collecte voor Dementievriendelijk Sluis € 158,55. De maandelijkse Caritascollecte ten voordele van Memisa op zondag 3 februari heeft € 78,76 opgebracht. De collecte tijdens de gebedsdienst met Carnaval € 431,88 en de Caritascollecte ten voordele van de Vastenactie op zondag 3 maart heeft € 43,50 opgebracht. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

  HET MIRAKEL VAN AMSTERDAM

  Amsterdam wordt ook wel eens ‘Mirakelstad’ genoemd. De stad ontleent deze kwalificatie aan het feit dat het een oude bedevaartsplaats is, waar al sinds de middeleeuwen een wonder of mirakel wordt geëerd. Deze verering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19de eeuw vooral gestalte
  gekregen via de jaarlijkse Stille Omgang. Deze religieus meditatieve omgang door het historische centrum en passerend aan het nachtelijke uitgaansleven van Amsterdam wordt elk jaar gedurende één nacht in de maand maart door het Gezelschap van de Stille Omgang georganiseerd. Duizenden gelovige mensen uit het hele land nemen er aan deel. Volgens de legende braakte een stervende man in de Kalverstraat de hostie (voor katholieken het lichaam van Christus) uit, nadat hem het heilig Sacrament der stervenden was gegeven. Het braaksel werd in het haardvuur gegooid, maar de volgende ochtend bleek dat de hostie ongeschonden uit het vuur tevoorschijn kwam. Een werkvrouw bracht de hostie naar de pastoor, maar de volgende dag was de hostie weer terug in de Kalverstraat. Dit herhaalde zich twee keer. Dit jaar is de Stille Omgang in de nacht van 16 op 17 maart 2019. Wilt u deelnemen? Vanuit Zeeuws-Vlaanderen zijn de opstapplaatsen de kerk in ’s- Heerenhoek om 18.00 uur of sporthal Gageldonk in Bergen op Zoom om 18.30 uur. Om 21.30 uur is de feestelijke viering in de Obrechtkerk en na de viering zijn er koffie en broodjes achter in de kerk. Daarna is het lopen van de Stille Omgang en vervolgens gaan we weer huiswaarts. Kosten € 25,00 incl. broodjes. Opgave: pastorie in Hulst, 0114-
  745000.

 • VRIJWILLGERSOVERLEG

  Het vrijwilligersoverleg gaat door op dinsdag 26 maart in het ‘Hof van Eede’ te Eede. Aanvang van het overleg is 19.30 uur. Iedere vrijwilliger en parochiaan uit Aardenburg, Eede en Sluis zijn van harte welkom bij het overleg. Het is namelijk heel belangrijk voor de goede werking bij onze parochiekern en parochie dat er een goed contact en overleg is met iedereen die betrokken en actief is.

 • '24 UUR VOOR DE HEER'
  Extra aandacht voor gebed en het sacrament van boete en verzoening. Dat is het doel van de actie ‘24 uur voor de Heer’. Deze actie wordt op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart wereldwijd gehouden.
  Wat is ‘24 uur voor de Heer’?
  Het zijn twee dagen waarin wij extra tijd willen maken voor gebed op vraag van paus Franciscus. Het is niet een soort wedstrijd. Het is een uitnodiging om te komen bidden in een of ander heiligdom. De paus wil vooral dat de nadruk ligt op aanbidding van het H. Sacrament, een praktijk, die wij sinds het Jaar van Barmhartigheid weer in ere hebben hersteld. Naast het vieren van de eucharistie om 0.00 uur komen we ook 24 uur samen in de kerk om te bidden en te zingen. Op een mooie en waardige manier zal de monstrans op het altaar staan uitgesteld. Aanbidding wil zeggen dat wij ons klein maken voor de Heer, die werkelijk aanwezig is in de eucharistie, Hem eren als onze God en Heiland, Hem loven en danken voor zijn schepping en het Heil dat Hij ons toezegt.
  In Zeeuws-Vlaanderen doen we mee in de heilige Willibrordusbasiliek in Hulst met de estafette van 21.00 uur tot 2.00 uur. De kerk zal van 12.00 tot 12.00 uur open zijn. Gebeden zullen worden afgewisseld met gezang. De Wal-Noten komen om 19.00 uur zingen, pater Reurs zal de
  stilteviering voorgaan om 21.00 uur i.p.v. 19.00 uur, terwijl het Ritmisch Koor Emmanuel uit IJzendijke/Biervliet, in de loop van de vrijdagavond komt zingen. Het dameskoor Pro Ecclesia uit Terneuzen wordt gevraagd om zaterdagochtend om 11.00 te komen zingen.
  Ook komt Omroep Zeeland een kijkje nemen. Zij maken rond 21.00 uur een reportage van de ‘24 uur van de Heer’. Dit zal later worden uitgezonden

  CHRISMAMIS 2019
  In de Goede Week vindt de jaarlijkse Chrismamis plaats, dit jaar in Teteringen. Vanuit onze parochie zal er weer een bus rijden om bij deze viering aanwezig te zijn. U kunt zich opgeven via het Pastoraal Centrum in Oostburg. Na opgave ontvangen alle deelnemers een brief met informatie over de kosten, opstapplaatsen en tijden. Het is zeker de moeite waard om deze indrukwekkende viering mee te maken, waar vertegenwoordigers vanuit het hele bisdom Breda aanwezig zijn.
 • Zondag 31 maart – Vierde zondag van de Veertigdagentijd
  Er zijn vandaag geen vieringen in onze parochiekern. Om 09.15 uur is er een eucharistieviering met het West Zeeuws-Vlaams Gregoriaans Koorin de heilige Barbarakerk in Breskens en om 10.45 uur met het parochiekoor in de heilige Eligiuskerk te Oostburg.
  Donderdag 4 april
  Coensdike – 10.30 uur woord- en communieviering (Walter Dierick).
  Collecte: voor de parochie.
  Zondag 7 april – Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
  Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Ronald van Quekelberge en Marc Moens). Robert Verschoore en Margriet Jolivet; Achiel Moens en Emelie de Baerdemaeker; Julien Dhondt en echtgenote Alma Martens; Omer van Quekelberge echtgenoot van Jeanine Dhondt;
  Palmyra van Acker-van Wijnsbergen; uit dankbaarheid voor een genezing.
  Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste collecte: voor de parochie en de 2de voor het Regionaal Noodfonds.
  Zaterdag 13 april – Palmzondag
  Sluis – 19.00 uur woord- en communieviering (Ria Koops).
  Charles van Dierendonck en Marie Loete; overleden ouders Pieter Gevaert en Germaine Gevaert-Tas; Martien en Jo Leenhouwers.
  Collecte: voor de parochie.
  Zondag 14 april – Palmzondag
  Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
  Uit dankbaarheid voor een genezing.
  Vandaag stellen de Eerste Communicanten uit Aardenburg, Eede en Sluis zich aan ons voor, dit in voorbereiding op de Eerste Communie- viering van zondag 29 mei a.s. Koor: Jongerenkoor Aardenburg.
  Collecte: voor de parochie. Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting achter in de kerk onder het genot van een kopje koffie/thee.
  Donderdag 18 april – Witte Donderdag
  Eede – 10.00 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt) in samenwerking met de Sint Jozefschool. De viering, met als thema ‘Licht overwint is voor iedereen toegankelijk.
  Collecte: Vastenactie.
  Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van koffie/thee in het ‘Hof van Eede’.
  Rozenoord – 14.30 uur oecumenische Witte Donderdagviering (Frans van Geyt en ds. Irma Nietveld).
  Oostburg – 19.00 uur parochiële eucharistieviering (Ignace D’hert) van Witte Donderdag. Koor: Ritmisch Koor Emmanuel en de Westenwind.
  Vrijdag 19 april – Goede Vrijdag
  Aardenburg – 19.00 uur viering van de Kruisweg (Jeanine de Baere enVeronique van Rie).
  Koor: Sint Ceciliakoor.
  Zaterdag 20 april – Paaszaterdag
  Coensdike – 19.00 uur woord- en communieviering (Walter Dierick).
  Collecte: voor de parochie
 • Oostburg – 20.30 uur parochiële paaswake (Ignace D’hert). Aan het begin van de viering wordt de nieuwe paaskaars en de kaarsen van de verschillende kerken en vierplekken binnengedragen.
  Koor: The White Group. Collecte: voor de parochie.
  Zondag 21 april – Eerste Pasen
  Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz en Frans van Geyt).
  Overleden familieleden Ducheine; overleden familie Bonte-Missiaen; Richard Jolivet en overleden familie. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie. Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting achter in de kerk onder het genot van een kopje koffie/thee.
  Sluis – 10.45 uur eucharistieviering (Ignace D’hert).
  Peter Doolaege echtgenoot van Annelies Loete; Stella de Meijer-D’Hooge en zoon Jean Pierre; Annie
  Cuelenaere-Batselaere. Koor: West Zeeuws-Vlaams Gregoriaans Koor.

  HUISPAASKAARSEN

  Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om een mooie paaskaars voor thuis te bestellen. Zo’n kaars is bij uitstek geschikt om de Paastijd op een ingetogen manier in huiselijke kring te beleven. Uiteraard is de huispaaskaars een schitterend cadeau voor mensen die u dierbaar zijn. De bestellijst ligt achter in de heilige Maria Hemelvaartkerk.

  ACTIEMIDDAG VOOR DE VASTENACTIE

  Zaterdag 6 april organiseert de Caritas van de parochie H. Andreas een vastenactiemiddag.
  Het beloofd weer een bijzonder gezellige middag te worden met allerlei activiteiten. Muziek, een diversiteit van hobbykraampjes, met o.a. schilderijen, breiwerk, kaartjes, sieraden van papier, creaties van hout en nog veel meer; erg de moeite om eens langs te komen.
  Verder is er een heerlijk taartenbuffet, u kunt genieten van ’n kopje koffie met gebak of een stukje taart meenemen naar huis, alles is mogelijk. Onder ’t genot van koffie en muziek is er een verloting met mooie prijzen.
  Deze middag wordt er ook uitleg gegeven over het vastenactieproject in Bangladesh
  door mensen van de organisatie. Iedereen is van harte welkom in de H. Eligiuskerk te Oostburg vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur.

  CARITASCOLLECTE

  Als kerk willen we dienstbaar zijn vooral aan diegenen, die het minst van anderen te verwachten hebben, maar die het alleen ook niet altijd redden. De Caritas wil die zorg dragen, mits wij hen daarmee financieel helen door middel van deze collecte.

  CHRISMAMIS 2019
  Evenals de voorgaande jaren nodigt bisschop Liesen ook dit jaar ons uit om de Chrismamis op
  Woensdag 17 april in de heilige Willibrorduskerk te Teteringen om 19.00 uur bij te wonen. Het is een diocesane viering, waarbij de bisschop een grote deelname van de parochies verwacht.
  In de zogenoemde Chrismamis worden de heilige oliën voor de doop en de ziekenzalving gezegend en het heilig Chrisma gewijd. De Bisschop is de celebrant van de Chrismamis.
  Na afloop van de viering (± 20.15 uur) bestaat er gelegenheid elkaar te ontmoeten in “De Dorps-herberg”, Willem Alexanderplein 4, Teteringen. “De Dorpsherberg” ligt aan het plein naast de kerk.
  Ook vanuit onze parochie kunt u deze chrismaviering bijwonen. Evenals vorig jaar rijdt er een bus met verschillende opstapplaatsen in onze parochie. U kunt zich hiervoor opgeven. Dit jaar vragen wij een eigen bijdrage van 10 euro. U kunt onder vermelding van Chrismaviering 2019 uw 10 euro overmaken naar NL23 RABO 0168428113 t.n.v. Parochie Heilige Andreas. Graag opgeven vóór 8 april a.s.

  VERGADERING PAROCHIEKERNCOMMISSIE
  De PKC-Zuid komt dinsdag 23 april weer bijeen. Wanneer u vragen of aandachtspunten hebt kunt u die doorgeven aan de contactpersonen voor uw geloofsgemeenschap. Contactadressen staan in de colofon op de voorzijde.