Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 03 februari 2019 nummer 3

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262

Eede:
Benny Gijs 491493

Sluis:
Marlies van Damme 462255

Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag
14 dagen voor de gevraagde
datum via de brievenbus
bij/in de kerk vóór
maandag 12.00 uur of
via Marc Moens
(Aardenburg 06 - 51996052)
of Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-
intentie bedragen € 10,50
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036

Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com/parochie.
heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen
08.30 - 19.00 uur.


Zondag 3 februari – Vierde zondag door het jaar
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (George Dhont enEugene Wijffels).
Annie van Overloop-de Sutter; Guust Tas; Gerarda Paridaen- Vercruijsse; Palmyra van Acker-van Wijnsbergen.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste voor de parochie en de 2de voor Memisa, de Medische Missie Actie.
Donderdag 7 februari
Coensdike – 10.00 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Herman Pielaet en dochter Annelies. Collecte: voor de parochie.
De collecte tijdens de viering van 3 januari heeft € 22,85 opgebracht.
Hartelijk dank voor de bijdrage.

Zaterdag 9 februari – Vijfde zondag door het jaar
Sluis – 19.00 uur eucharistieviering (Jochem van Velthoven).
Collecte: voor de parochie.
Na de viering is er gelegenheid om kapelaan van Velthoven te ont-
moeten onder het genot van een kopje koffie of thee.
U bent van harte welkom.

Zondag 10 februari – Vijfde zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Jochem van Velthoven).
Paula van der Heijden-Adriaenssens; Elvira van Waes-deSchot.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Zondag 17 februari – Zesde zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Ronald van Quekelberge en Veronique van Rie).
Denise Lampo-Dezutter.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.

Zondag 24 februari – Zevende zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Katrien van de
Wiele). Jacinta Buzeijn-Ingels; overleden ouders Ingels-Mullaert;
André de Baere; Marcella van Risseghem.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Sluis – 10.45 uur woord- en communieviering (Ria Hoeymakers).
Irène Bogaard; Omer Moens; Johanna Batselaere; Stella de Meijer-
D’Hooge en zoon Jean-Pierre; Marcel van Vooren.
Collecte: voor de parochie.

WIJ VRAGEN UW GEBED VOOR
GERARD GABRIEL MAENHOUT, echtgenoot van Gerda Begheijn. Hij werd geboren op 20 maart 1938 te Sluis en is overleden op zaterdag 18 januari 2019 te Aardenburg. Zijn afscheidingsviering vond plaats op vrijdag 25 januari 2019 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg gevolgd met de begrafenis op de begraafplaats aan de Peurssensstraat.
Dat hij mag rusten in vrede.

CARITASCOLLECTE FEBRUARI
Deze maand houden we de Caritascollecte voor de Medische Missie Actie. MEMISA ijvert voor kwalitatieve basisgezondheidszorg op lange termijn. Het doel van MEMISA is om een essentiële, kwalitatieve en aangepaste verzorging te verzekeren voor de meeste kansarmen, zonder onderscheid van ras, religie of politieke overtuiging. Vanuit de Caritas proberen we met deze collecte de mensen in de missielanden medische hulp te bieden.

KLEDING INZAMELING Op woensdag 13 maart aanstaande komt de vzw De Helpende Hand uit Beerst bij Diksmuide (B) kleding, speelgoed, voedingswaren in blik en dergelijke op halen in onze parochiekern. Wat u kunt missen aan nog goede kleding en dergelijke kunt u op 11 en 12 maart bezorgen in de garage bij de kerk. Kleding graag in plastic zakken, speelgoed en voedingswaren apart verpakken a.u.b.

KAPEL O.L.V. VAN LOURDES
De afgelopen week is de kapel van Onze Lieve Vrouw van Lourdes in de heilige Maria Hemelvaartkerk in Aardenburg opgeknapt. Door een gift, waarvoor we zeer dankbaar zijn, is de kapel opnieuw geschilderd. Door het branden van offerkaarsen waren de muren zwart geworden. Er is nu een speciale verf gebruikt, waardoor de muren beter onderhouden kunnen worden.

FILMAVONDEN MET FILMGESPREK
Het Sint Franciscuscentrum organiseert in het voorprogramma van de bisdombedevaart van oktober 2019, filmavonden met filmgesprek, waar telkens één van de volgende twee films wordt vertoond en besproken. De films zijn zeer aantrekkelijk voor alle geïnteresseerden en zeker ook voor jongeren.
Films en begeleiding
Dinsdag 12 februari * Johanneszaal van Bovendonk, Hofstraat 8 te Hoeven:
"The Way". Een Amerikaanse dramafilm uit 2010 van Emilio Estevez. Hierin volgen we de hoofdpersonen in een spirituele tocht op zoek naar de innerlijke drijfveren van het leven. De begeleiding wordt gegeven door Wiel Hacking, pastoraal werker in het samenwerkingsverband ‘Boven de Schelde’.
Woensdag 13 februari * Dorpshuis ‘de Jeugdhoeve’, Blikhoek 4 te ’s Heerenhoek:
"Des hommes et des dieux". Een Franse dramafilm uit 2010 onder regie van Xavier Beauvais. De film toont ons hoe een groep cisterciënzer monniken, bedreigd in hun bestaan, komt tot de kern van hun spiritualiteit en hun aanwezigheid in Algerije. Deze film wordt begeleid door Marjeet Verbeek, theologe gespecialiseerd in het filmgesprek.
Programma
17.30 uur Ontvangst met kopje soep en broodjes
18.30 uur Film met korte inleiding door Wiel Hacking / Marjeet Verbeek
20.30 uur Pauze
20.45 uur Filmgesprek begeleiding door Wiel Hacking / Marjeet Verbeek
22.00 uur Afsluiting en naar huis
Inschrijven en kosten
Inschrijven kan via de mail: opgave@sintfranciscuscentrum of telefonisch: 076 – 522 34 44. Wilt u bij aanmelden datum en plaats vermelden? Er zijn geen kosten maar een vrijwillige bijdrage is welkom.
MARIA LICHTMIS
Goede God, wij hebben geen mooiere namen voor U dan de namen die Gij Uzelf geeft, Vader en Moeder van het Leven, God van Liefde en Licht.
Op deze feestdag van het Licht willen wij deze kinderen zegenen in uw naam.
Mogen deze kinderen door onze geborgenheid uw liefde voelen. Bewaar deze kinderen voor het kwaad, laat hen goede wegen gaan, opdat zij mogen zijn en blijven, kinderen van het licht.
Daartoe vragen wij uw zegen.

Zondag 17 februari – Zesde zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Ronald van
Quekelberge en Veronique van Rie).
Denise Lampo-Dezutter; André de Baere.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.

Zondag 24 februari – Zevende zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Katrien van de Wiele). Jacinta Buzeijn-Ingels; overleden ouders Ingels-Mullaert; Marcella van Risseghem; Robert de Rijcke en dochter Corrie.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Sluis – 10.45 uur woord- en communieviering (Ria Hoeymakers).
Irène Bogaard; Omer Moens; Johanna Batselaere; Stella de Meijer-
D’Hooge en zoon Jean-Pierre; Marcel van Vooren.
Collecte: voor de parochie.

Vrijdag 1 maart – Carnavalsviering
Aardenburg – 19.00 uur gebedsdienst (Frans van Geyt, Jeanine de Baere en George Dhont) bij het begin van het Carnaval in het Uulegat. Thema van de dienst is “44 met twee vieren, samen zwieren”.
Alle overleden leden van boerenkapel ‘De Blaosuuln’; alle overleden leden van de Aardenburgse Carnavals Stichting ‘De Nachtuuln’; Aimé Moens en Lidwina Sutin; pastoor Willy Martens; Hilair en Maria Dierikx en schoonzoon Frank de Badts; Miel en Mieke van Daele.
Met medewerking van de Koninklijke Aardenburgsche Fanferen en het
Jongerenkoor. Collecte: voor het onderhoud van de kerk.

Zondag 3 maart – Achtste zondag door het jaar
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (Ronald van
Quekelberge en Eugene Wijffels).
André en Agnes van Deursen-de Sutter; Julien Dhondt en echtgenote
Alma Martens; Omer van Quekelberge echtgenoot van Jeanine Dhondt.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste voor de parochie en de 2de voor de
Vastenactie.

CARITASCOLLECTE MAART
De parochiële Caritasinstelling kiest een gezamenlijk doel voor de Vastenactie voor alle parochiekernen in onze parochie. Voor de derde en tevens het laatste jaar is er gekozen voor SAKO. Deze stichting ondersteunt projecten in Bangladesh om in dat land scholen te bouwen en het geven van onderwijs aan kinderen te bevorderen. De stichting wordt gedragen door mensen uit onze eigen regio.

KLEDING INZAMELING Op woensdag 13 maart aanstaande komt de vzw De Helpende Hand uit Beerst bij Diksmuide (B) kleding, speelgoed, voedingswaren in blik en dergelijke op halen in onze parochiekern. Wat u kunt missen aan nog goede kleding en dergelijke kunt u op 11 en 12 maart bezorgen in de garage bij de kerk. Kleding graag in plastic zakken, speelgoed en voedingswaren apart verpakken a.u.b.

SLUITING PASTORAAL CENTRUM
Het secretariaat van het pastoraal centrum is gesloten op maandag 18 en dinsdag 19 februari a.s.
Voor zeer dringende zaken kunt u die dagen het mobiele nummer bellen: 06 – 20403610.


VOOR TIENERS, JONGEREN EN JONGE GEZINNEN

Zoals u waarschijnlijk weet heb ik naast mijn benoeming als kapelaan van de drie parochies in Zeeuws Vlaanderen ook een benoeming (één dag per week) voor het pastoraat van jonge gezinnen, tieners en jongeren in ons bisdom. Graag neem ik u mee in de activiteiten welke hiervoor de komende tijd worden georganiseerd.
Jonge gezinnen
In maart zijn er verschillende bijeenkomst voor jonge gezinnen. Zo organiseren wij op 17 maart in de Paulusabdij te Oosterhout een dag voor het hele gezin. Ook is er een speciaal programma voor tieners en jongeren. Op zaterdag 6 juli willen we een gezinsdag organiseren in Cadzand en zo halen we de activiteiten ook naar Zeeuws-Vlaanderen.
Voor de bruidsparen en jongehuwden organiseren we op 24 maart een speciale dag in Roosendaal. Hiervoor hebben we alle bruidsparen en de jonggehuwden in Zeeuws-Vlaanderen en heel ons bisdom van de afgelopen vijf jaren uitgenodigd.

Biddende Moeders
Tot slot wil ik alle moeders uitnodigen. Ik weet ook van mijn eigen moeder dat ze voor mijn broer en zijn gezin en voor mij bidt. Ik denk dat ouders altijd zullen bidden voor hun kinderen. Maar het kan zomaar zijn dat na het bidden, de zorgen nog steeds blijven en dan kunt u zich afvragen wat we kunnen doen? Feitelijk geven we vaak met de éne hand het probleem aan God en nemen we het met de andere hand weer terug. Tijdens de gebedsbijeenkomsten van Biddende Moeders worden de namen van de kinderen, die op een papiertje geschreven staan, symbolisch in een mandje aan de voet van het kruis gelegd. We vertrouwen onze kinderen en problemen aan Hem toe... en laten ze ook bij Hem.
Op donderdag 14 maart komt Wies Mom hier meer over vertellen in het parochiecentrum van Terneuzen. De middag begint om 13 uur (inloop vanaf 12.45uur) en duurt tot 15.30 uur. U bent van harte welkom, graag ontvang ik uw aanmelding per email – dan weten we hoeveel moeders we mogen verwachten.
Save the date
zondag 14 april – Palmzondag. Dan komen alle tieners en jongeren van ons bisdom samen in Breda en spreken samen met bisschop Liesen over het nieuwe thema van de WereldJongerendagen.
zaterdag 11 mei – Theater in de Kerk. Jongeren in de leeftijd van 12 tot 26 jaar komen in
Bergen op Zoom samen om in één dag een complete theaterproductie te realiseren
‘Daniël en de leeuw’. Heb jij nog theatertalenten??
maandag 10 juni – 2de Pinksterdag Laaiend Vuur
zaterdag 29 juni – Geloofsfeest voor kinderen (8-12jaar)
zaterdag 6 juli – gezinsdag in Cadzand
5-10 augustus – Life-Teen Zomerkamp in Helvoirt
20-22 september – Misdienaars & Acolietenweekend Oudenbosch of Hoeven
12-19 oktober – bisdombedevaart Italië (speciale actie voor jongeren!)
Zijn er nog vragen, dan hoor ik het graag!
Een hartelijke groet,
Kapelaan Jochem van Velthoven (kapelaanvanvelthoven@gmail.com)

Gelukkig is de man die weigert te doen wat goddelozen hem raden;
die niet de wegen der zondaars gaat, niet zit te midden der spotters;
maar die zijn geluk vindt in ’s Heren wet, haar dag en nacht overweegt.

Psalm 1