Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 30 september 2018 nummer 20

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255
Eerst aanspreekbare

pastor: Frans van Geyt
Gebedsintenties graag
14 dagen voor de gevraagde
datum via de brievenbus
bij/in de kerk vóór maandag
12.00 uur of via Marc Moens
(Aardenburg 493125) of
Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-i
ntentie bedragen € 10,50
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.
com/parochie.heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag
tussen 08.30 - 19.00 uur.

 


Zondag 30 september – Zesentwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Clara van Maele-Daeninck.
Koor: West Zeeuws-Vlaams Gregoriaans Koor. Collecte: voor de parochie.
Donderdag 4 oktober
Coensdike - 10.30 uur woord- en communieviering (Walter Dierick).
Racelle Haaksman de Koster-Thomaes.
Collecte: voor de parochie.
Zondag 7 oktober – Zevenentwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (George Dhont en leden van de werkgroep gezinsvieringen). Thema van de viering is “met de armen in de lucht’.
Robert Verschoore en Margriet Jolivet; Mia Bogaert-Wolffelaar en
overleden familie; Guido Blondeel.
Koor: Jongerenkoor Aardenburg. Collecte: voor de parochie.
Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kopje koffie/thee. Iedereen van harte welkom!
Zaterdag 13 oktober – Achtentwintigste zondag door het jaar
Sluis – 19.00 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
Therèse Hermans-van de Vijver; Elza Heijens; René Plasschaert; Irène Verbraken-Bogaard; Madeleine Tas.
Collecte: voor de parochie.
Zondag 14 oktober – Achtentwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.). Hubert Verstraete; Ria van Belleghem.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Zondag 21 oktober – Negenentwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Ronald van Quekelberge en Jeanine de Baere).
Gerard Standaert; Nelly Ongenae-Blondeel.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
WIJ VRAGEN UW GEBED VOOR ANDREAS JACOBUS VAN DEURSEN weduwnaar van Agnes de Sutter. Hij werd geboren op 22 september 1931 te Heille en is overleden
op vrijdag 21 september 2018 te Aardenburg. Zijn uitvaart vond plaats op woensdag 26 september 2018 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg, gevolgd door de crematie te Brugge (B).
Dat hij mag rusten in vrede.
BEDEVAARTEN
Het bedevaartseizoen naar Onze Lieve Vrouw met de Inktpot is nog niet gedaan. In oktober komen nog twee groepen uit België op bedevaart.
Woensdag 3 oktober komt een groep uit Beernem en zij zijn om 11.15 uur in onze kerk en de daarna, donderdag 4 oktober komt de groep van Samana (ziekenzorg) uit Wielsbeke op bedevaart. Er is dan om 16.00 uur een viering in onze kerk.

VRIJWILLIGERSOVERLEG
Het vrijwilligersoverleg gaat door op dinsdag 2 oktober in het dorpshuis te Aardenburg.
Aanvang van het overleg is 19.30 uur. Iedere vrijwilliger en parochiaan uit Aardenburg, Eede en Sluis zijn van harte welkom bij het overleg. Het is namelijk heel belangrijk voor de goede werking bij onze parochiekern en parochie dat er een goed contact en overleg is met iedereen die betrokken en actief is.

PRESENTATIEVIERING KAPELAAN VAN VELDHOVEN
Voor de zomervakantie hebben we u op de hoogte gebracht dat bisschop Liesen kapelaan Jochem van Veldhoven heeft benoemd in de drie parochies van Zeeuws-Vlaanderen. Kapelaan van Veldhoven zal half oktober beginnen met zijn pastorale werk in onze parochies. De presentatieviering is vrijdag 26 oktober om 19.00 uur in de Emmaüskerk te Terneuzen. Voorganger in de viering is vicaris Paul Verbeek en de leden van de drie pastorale teams. U bent van harte welkom bij de viering en bent daarna in de gelegenheid om persoonlijk kennis te maken met onze nieuwe pastor. In het onderstaande artikel stelt kapelaan van Velthoven zich voor.

VOORSTELLING DOOR KAPELAAN VAN VELTHOVEN
Per 15 oktober 2018 heeft bisschop Liesen mij benoemd als kapelaan voor de drie parochies in Zeeuws Vlaanderen. Ik ben de bisschop dankbaar dat hij mij heeft gevraagd om als kapelaan dicht bij de mensen te zijn en samen met hen de geloofsgemeenschappen van de katholieke kerk in Zeeuws-Vlaanderen te versterken.
Ik ben geboren en getogen in Dorst, een Brabants dorpje onder de rook van Oosterhout en Breda. Na de kleuterschool bij de zusters Franciscanessen en de basisschool Sint Marcoen, beide in Dorst, heb ik mijn middelbare school gevolgd in Breda – Onze Lieve Vrouwe college (OLV). Hierna ben ik gaan studeren aan de business universiteit Nyenrode en gaan werken bij het accountantskantoor PricewaterhouseCoopers (PwC). Ik ben afgestudeerd en heb gewerkt als register accountant.
De muziek heeft mij altijd in de kerk gehouden. Vanaf mijn achtste jaar speel ik namelijk al orgel en ik zat vanaf mijn vijftiende achter het orgel van de huidige Antoniuskathedraal. Daarnaast heb ik ook verschillende kerkkoren gedirigeerd. Tot op heden ben ik nog lid van fanfare Sint Joris in Dorst, waar ik al meer dan 30 jaar slagwerker ben.
In 2004 heb ik de eerste informatie aangevraagd voor de priesteropleiding Bovendonk, maar het duurde nog tot 2008 voordat ik een eerste gesprek had met bisschop van den Hende en later met vicaris Wiel Wiertz. In 2009 ben ik met de priesteropleiding begonnen, het voelde voor mij als thuiskomen.
Na zes jaren van studie en vorming ben ik op 10 mei 2015 tot diaken gewijd en op 7 november 2015 tot priester. Het is voor mij een grote vreugde dat God mij heeft geroepen voor het priesterschap en dat ik nu als Zijn instrument mag werken in Zijn wijngaard. Ik ben nog steeds, ‘in de naam van de Heer gelukkig’!
In de afgelopen drie jaar heb ik met veel plezier gewerkt in de zes parochies van het samenwerkingsverband Alpen-Gilze. Hier was ik als kapelaan verantwoordelijke voor de bediening van de sacramenten en de voorbereidingen hierop (catechese). Daarnaast heb vele huisbezoeken mogen brengen en heb ik mij ingezet voor tiener- jongeren- en gezinspastoraat, diaconale projecten en voor Syrische christelijke vluchtelingen. Met de vluchtelingen hebben we een orkest opgericht genaamd Suryana (Ons Syrië).
Ik hoop begin oktober te verhuizen naar Zeeuws Vlaanderen en kom te wonen in Terneuzen. Samen met mijn ouders heb ik Terneuzen al een paar keer bezocht, alsmede het museum ‘Land van Axel’.
Ik zie uit naar de samenwerking met mijn collega’s in het pastorale team en hoop u snel te ontmoeten. Laten we elkaar vandaag en de dagen die komen gaan dragen in gebed.
In nomine Domini feliciter!
Groet,
Kapelaan van Velthoven

Zaterdag 13 oktober – Achtentwintigste zondag door het jaar
Sluis – 19.00 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
Therèse Hermans-van de Vijver; Elza Heijens; René Plasschaert; Irène
Verbraken-Bogaard; Madeleine Tas. Koor: West Zeeuws-Vlaams
Gregoriaans Koor. Collecte: voor de parochie.
Zondag 14 oktober – Achtentwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
Hubert Verstraete; Ria van Belleghem.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Zondag 21 oktober – Negenentwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Ronald van Quekelberge en Jeanine de Baere). Gerard Standaert; Nelly Ongenae-Blondeel.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Zondag 28 oktober – Dertigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Annie van Overloop-de Sutter; Paula van der Heijden-Adriaenssens.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Sluis – 10.45 uur woord- en communieviering (Ria Hoeijmakers).
Stella de Meijer-D’Hoogte en zoon Jean-Pierre; overleden ouders
Cornelis Faes en Marcella van der Haegen; Madelein Tas.
Collecte: voor de parochie.
Donderdag 1 november – Hoogfeest van Allerheiligen
Coensdike – 10.30 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Zondag 4 november – Allerzielen
We gedenken vandaag in de vieringen de overleden parochianen uit onze
geloofsgemeenschappen waarvan we het afgelopen jaar afscheid hebben
genomen.
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (Marc Moens,
George Dhont en Jeanine de Baere).
Renée Paridaen-van der Schriek; overleden familie Wijffels-Blondeel; overleden familie Vercraeije-van Rie; overleden familie Ducheine; Aimé Ginneberge en overleden familie; Nico en Gerarda Kolmeijer-Lootens, zoon Gerard en schoonzoon Camiel Dellaert.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste voor onze parochie en de 2de ten voordele van de jaarlijkse Kerstpakettenaktie.
Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van koffie of thee achter in de kerk.
Sluis – 10.45 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
VERGADERING PAROCHIEKERNCOMMISSIE
Op dinsdag 16 oktober a.s. is er een vergadering van de Parochiekerncommissie.
U kunt aandachtspunten door geven aan de contactpersonen
van de betreffende geloofsgemeenschappen"PRESENTATIEVIERING KAPELAAN VAN VELDHOVEN
Voor de zomervakantie heeft bisschop Liesen Jochem van Veldhoven benoemd in de drie Zeeuws- Vlaamse parochies. Kapelaan van Veldhoven begint zijn pastorale werk op maandag 15 oktober. De presentatieviering is vrijdag 26 oktober om 19.00 uur in de Emmaüskerk te Terneuzen. Voorganger in de viering is vicaris Paul Verbeek en de leden van de drie pastorale teams. U bent van harte welkom bij de viering en bent daarna in de gelegenheid om persoonlijk kennis te maken met onze nieuwe pastor.
CONTACTDAG ZEELAND – ZANGDAG IN OOSTBURG
De gezamenlijke koorkringbesturen organiseren al twee decennia op de tweede zaterdag van november een studiedag voor koorzangers, dirigenten, pastores en iedereen die zich betrokken voelt bij liturgie en kerkmuziek. Dit jaar wordt de ‘Contactdag Zeeland’ gehouden op zaterdag 10 november in de Eligiuszaal van de heilige Eligiuskerk in Oostburg.
Centraal dit jaar staan openings- en slotliederen. De liederen zijn vrij recent gecomponeerd, dat wil zeggen in de laatste jaren. Werkwinkelleiders zijn Jan Schuurmans, medewerker kerkmuziek op het bisdomkantoor en dirigent van de Kathedrale Cantorij en Marcel Mangnus, organist van de heilige Willibrordusbasiliek in Hulst en adviseur van Koorkring Zeeuws-Vlaanderen.
Vanaf half 10 staat de koffie/thee gereed en om 10.00 uur gaan we aan de slag. De studiedag is een zangdag, we gaan aan de slag met de liederen die we gaan instuderen. Een aantal van de liederen zingen we ook tijdens de afsluitende viering om 15.00 uur. Voor de viering is iedereen van harte welkom.
Deelnemers kunnen zich opgeven:
Contactdag Zeeland * Mgr. de Backerestraat 5 * 4529 GR Eede
Deelname aan de dag kost €15,00 (lunch en koffie inbegrepen). Het bedrag kunt u overmaken (tegelijk met uw opgave) op IBAN NL61 INGB 0006 7074 42 ten name van
Contactdag Zeeland * Hoogvogelstraat 5 * 4515 BD IJzendijke. Iedereen is van harte welkom.
CONCERT ANDREASDAG
De Parochie Heilige Andreas organiseert in het kader van de naamdag van onze parochie een concert. Iedereen is van harte welkom bij dit concert dat gegeven wordt in de heilige Eligiuskerk te Oostburg op zaterdag 1 december 2018 om 16.00 uur door De Colores.
Wij vragen een entreeprijs van € 5,00. Wat krijgt u hiervoor: een prachtig concert van De Colores en na afloop een glaasje rode/witte wijn of jus d’orange. U kunt uw plaats á € 5,00 per persoon in de kerk reserveren via het Pastoraal Centrum te Oostburg, St. Eligiusplein 17.
E-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl. of telefonisch: 0117-453374 (tussen 9.00 uur en 12.00 uur op werkdagen). Rekeningnummer: NL 83 RABO 0323 482 988 ten name van Parochie H. Andreas onder vermelding van De Colores. Meer informatie over het koor: www.decolores.be.
Iedereen is van harte welkom.
KERSTPAKETTEN AKTIE
Na een periode van puzzelen over hoe verder met de kerstpakketten gaan we er nu weer aan beginnen. Iedereen heeft toegezegd weer mee te doen, de aantallen te vullen dozen zijn naar beneden aangepast, dit laatste door toezeggingen van nieuwe partijen die mee willen doen en dozen willen vullen.
Aantallen zijn gebaseerd op de verwachting dat we ongeveer 300 pakketten zullen nodig hebben. Natuurlijk hangen we af van wat er daadwerkelijk door de doelgroep wordt aangevraagd.
Mocht een aanpassing in de benodigde aantallen nodig dan gebeurt dat bij de aflevering van de dozen
Voor onze geloofsgemeenschappen zullen de dozen achter in de kerken van Aardenburg en Sluis liggen van 10 november. Inleveren van de gevulde dozen kan achter in de kerk of op het pastoraal centrum in Oostburg, uiterlijk op 9 december. We hopen ook dit jaar weer op uw medewerking te kunnen rekenen.
Werkgroep Kerstpakketten West Zeeuws-Vlaanderen Marlies de Smet, Trees Cammaert en Rianne Picavet"